ODTÜ Tanıtım CD


Araştıran Geliştiren ve Uygulayan Üniversite


ARAŞTIRAN, GELİŞTİREN ve UYGULAYAN ÜNİVERSİTE


Zengin Araştırma Ortamı ve Olanakları

Bir araştırma üniversitesi olan ODTÜ, öğrencilerinin en yeni teknolojilerin ve bilimsel gelişmelerin içinde yetişmelerini sağlar. ODTÜ yerleşkelerinde, tüm yıl boyunca, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma kurumlarından gelen bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen kongreler ve diğer bilimsel etkinliklerle, ODTÜ öğrencileri ve mezunları bilgiye ilk elden ulaşabilir ve akademik tartışmalara katılabilirler.

 

İş Dünyası ve Sanayi ile Doğal İş Birliği

ODTÜ, “Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı” kapsamında, değişik sektörlerin gereksinim duyduğu, Ar-Ge konusunda yetkin, bilgi birikimini uygulayabilen insan gücü yetiştirmeyi hedefler. ODTÜ; bünyesindeki araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve kurduğu teknoloji geliştirme bölgesi Teknokent sayesinde, dünyanın

önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olma vizyonu ile ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunabilecek insan gücünü yetiştirir.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: ODTÜ Teknokent

Ülkemizin ilk, en büyük ve en yenilikçi teknoloji geliştirme bölgesi olan "ODTÜ Teknokent" ODTÜ yerleşkesi içindedir. ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren 280 Ar-Ge firması ile birlikte ürün ve teknoloji geliştirirler.

 

Yenilikçilik Teşvik Ediliyor

ODTÜ, öğrencilerin bilimsel yöntemler kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar; geliştirdikleri fikirleri iş modellerine dönüştürme olanağı yaratır. Günümüzde, sürekli gelişim gösteren ekonomik ortamda, yaratıcılık ve girişimcilik; rekabetin sürdürülebilmesi için önemlidir. ODTÜ; sunduğu ortam ve desteklerle, girişimciliği teşvik eder. ODTÜ Teknokent bünyesinde, öğrencilerin projelerini iş dünyasına aktarmaları için yeni fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlanır.Araştırma Merkezleri
ODTÜ’de Türkiye ve dünyanın sorunları ve gereksinimlerine çözümler üretmek amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar gerçekleştiren merkezler kurulmuştur. Kurulan en yeni merkezlerden bazıları; Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Deniz Ekosistemleri ve İklim
Araştırma merkezleridir.