ODTÜ Tanıtım CD


Bilgisayar Mühendisliği

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar Mühendisliği Programı'nın temel amacı bilişim alanında yetkin mühendisler yetiştirmek ve bilişim dünyasının evrensel gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, öğretim elemanları ve öğrenciler kendi ürettiği veya edindikleri bilimsel, teknolojik, sosyal bilgileri kamuyla paylaşır ve olası sonuçları hakkında fikir üretirler. Bilgisayar mühendisliği programı eğitiminde hem teorik konularda, hem de uygulama alanlarında konu çeşitliliği açısından denge sağlanmaktadır. Mezunlarımızın gerek iş, gerekse akademik hayatta bilişim kavramının ve endüstrisinin geniş perspektiften ele alınması konusunda çekim merkezi oluşturması amaçlanmaktadır.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar Mühendisliği Programı'nın hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Temel kavramları 1950'lerde yeşermeye başlamış yeni bir disiplin olan bilgisayar mühendisliğinin, güncel dünyanın getirdiği yenilik ve gereksinimleri takip etme dinamizminin öğretim elemanları ve öğrencilerde sürekli canlı tutulması,
  • Bilgi aktarımında öğretim elemanlarımıza en ileri fiziksel ve sosyal standartların sunulması,
  • Aktarılan bilginin zengin, değerli, güncel ve özgür olması.


İş Olanakları

 

Bilgisayar teknolojisi günümüzde, özellikle haberleşme, sağlık, eğitim, ekonomik ve sosyal yapılanma, savunma, bankacılık, üretim endüstrisi olmak üzere hayatın birçok alanında etkin bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Bilgisayar Mühendisliği günümüzün en geniş iş olanaklarına sahip meslek dalıdır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar Mühendisliği Programı mezunları, değişik büyüklükteki bankaların, holdinglerin ve büyük ölçekli sanayii kuruluşlarının bünyesindeki bilgi-işlem birimlerinde, çeşitli ticari işlevlerin otomasyonunda, yazılım evlerinde belirli bir sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik yazılımların üretilmesinde, savunma sanayisindeki devlet ortaklı şirketlerde ve kamu kuruluşlarında görev alabileceklerdir. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlarımız ise yurtiçindeki ve yurtdışındaki öncü üniversitelerde burslu eğitim imkânları bulabileceklerdir.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI  
Birinci Dönem   Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
CNG 111 Bilgisayar Müh. Kavramlarına Giriş 4
ENGL 101 İngilizce I 4
CNG 100 Bil. Teknol. ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CNG 140 C Programlama 4
MAT 260 Temel Doğrusal Cebir 3
ENGL 102 İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MAT 219 Türevsel Denklemlere Giriş 4
EEE 281 Elektrik Devreleri 4
CNG 213 Veri Yapıları 3
CNG 223 Kesikli Hesaplama Yapıları 3
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
TUR 101 Türkçe I -
Dördüncü Dönem   Kredi
STAS 221 Mühendisler için İstatistik I 3
EEE 282 Sayısal Elektroniğe Giriş 4
CNG 242 Programlama Dili Kavramları 4
CNG 280 Biçimsel Diller ve Soyut Makineler 3
CNG 232 Sayısal Mantık Tasarımı 4
TUR 102 Türkçe II -
Beşinci Dönem   Kredi
CNG 315 Algoritmalar 3
CNG 331 Bilgisayar Organizasyonu 3
CNG 351 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
CNG 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
CNG 336 Gömülü Sistem Geliştirmeye Giriş     4
CNG 334 İşletim Sistemlerine Giriş 3
CNG 382 Geri beslemeli Dinamik Sistemlerin Analizi   3
CNG 350 Yazılım Mühendisliği 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II -
Yedinci Dönem   Kredi
CNG 491 Bitirme Projesi ve Semineri: Tasarım 2
CNG 435 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
CNG 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
CNG 492 Bitirme Projesi ve Semineri: Uygulama 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3