ODTÜ Tanıtım CD


Bilgisayar Mühendisliği

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.ceng.metu.edu.tr

 

Bilgisayar mühendisliği, bilginin otomatik olarak işleme tabi tutulmasını gerektiren problemleri bilgisayar tabanlı donanım ve yazılım sistemleriyle çözmeyi amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu amaç doğrultusunda, bilgisayar mühendisleri, bilgiyi otomatik olarak işleme yöntemlerini araştırır ve oluşturur, bu yöntemlerin kullanılmasını gerektiren problemleri çözmek için gerekli donanım ve yazılım yapısını, iletişim tekniklerini tasarlar ve geliştirir. Donanım ve yazılım uygulamaları, karmaşık ve etkileşimli sistemlerdir. Bu nedenle bilgisayar mühendisleri, problemleri analitik çözümleme becerisine sahip, yaratıcı, sosyal iletişim yeteneği gelişmiş ve geliştirdikleri ürünlerin insana yönelik sonuçları konusunda bilince sahip kişiler olmalıdır.

 

1967 yılında kurulan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de bu alanda eğitim veren ilk bölümlerden biri olarak, 30 yılı aşkın bir süredir uluslararası standartlarda seçkin mezunlar vermektedir.

 

Bölüm öğrencileri, bilgisayar biliminin kuramsal temelleri, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi temel konularda eğitildikleri gibi; seçmeli dersler alarak, ilgilendikleri daha özel alanlarda da yeni teknikleri öğrenme olanağına sahip olurlar. Öğretim üyeleri ve öğrenciler, hem sınıf içinde hem de dışında yoğun iletişim içindedirler. Derslerin çoğunun proje ödevlerinin olması ve öğrencilerin öğretim elemanlarının danışmanlığında bu projeleri gerçekleştirmeleri, bu yakın ilgi ve iletişimin bir nedenidir. Yüksek lisans ve doktora programları ile bilgisayar mühendisliği konusunda yüksek nitelikli araştırmacıların yetişmesi için ortam sağlanmaktadır. Bölüm, gerek ortak AR-GE projeleri, gerekse lisans eğitiminde öğrenci projeleri ile başta ODTÜ-Teknokent olmak üzere endüstri ile yoğun işbirliği içindedir. Mezunlarımız, bilişim teknolojileri ve bilgisayar mühendisliği konusunda çalışan pek çok firma ve kamu kurumunda önemli pozisyonlarda yer alarak ülkemize katkıda bulunmaktadır. Yaratıcılık isteyen büyük yazılım projeleri ancak bilgisayar ve yazılım mühendisliği eğitimi almış uzmanlar tarafından geliştirilirler. Mezunlarımız bu tür görevlere aday olarak yetişmektedir.

 

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini bilgisayar bilimlerinin temel konularına hakim, değişik konularda uzmanlaşmak için altyapısı hazır, bilgisayar mühendisliği tekniklerini kullanma becerisine sahip, tasarım ve karar verme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm programındaki derslerde sıklıkla grup çalışması gerektiren ödevler verilmektedir.

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Bölüm, laboratuvar kaynakları yönünden oldukça zengindir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde sadece bölüm öğrencilerinin kullanımı için 24 saat açık bilgisayar laboratuvarları ve bir de donanım laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda 100'ü aşkın bilgisayar bulunmaktadır. Bütün bu bilgisayarlar, bilgisayar ağı ile birbirlerine ve İnternet’e bağlıdır. Ayrıca, araştırmalarda lisansüstü derslerde ve bitirme projelerinde kullanılabilen araştırma laboratuvarları da bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar; Akıllı Sistemler, Biyoenformatik ve İşlemsel Biyoloji, Çoklu Ortam ve Veri Tabanı, Görüntü İşleme, Paralel Hesaplama ile Robot laboratuvarlarıdır. 

 

İş Olanakları


Bilgisayar teknolojisi günümüzde, özellikle iletişimde, sağlık ve eğitimde, ekonomik ve sosyal yapılanmada, savunmada, bankacılıkta, üretim hatlarında olmak üzere hayatın birçok alanında etkin bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak bilgisayar mühendisliği, geniş iş olanaklarına sahip bir meslektir. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içinde ve dışında bu geniş olanaklardan faydalanabilmektedirler. Mezunlarımız, değişik büyüklüklerdeki bankaların, holdinglerin ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının bilgi işlem birimlerinde, çeşitli ticari işlevlerin otomasyonunda; yazılım evlerinde, belirli bir sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik yazılımların üretilmesinde; savunma sanayindeki devlet ortaklı şirketlerde ve kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Farklı kurumlar tarafından yapılan araştırmalar, bilgisayar mühendisliğine olan gereksinimin gelecekte de katlanarak artacağını göstermektedir. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlarımız ise, yurtdışındaki öncü üniversitelerde burslu eğitim olanakları bulabilmektedirler.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
CENG 100 Bilgisayara Yönlendirme -
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 4
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Matematik II 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
MATH 260 Temel Doğrusal Cebir 3
CENG 140 C Programlama 4
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemlere Giriş 3
EE 281 Elektrik Devreleri 3
CENG 213 Veri Yapıları 3
CENG 223 Kesikli Hesaplama Yapıları 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
STAT 221 Olasılık ve İstatistik 3
CENG 232 Sayısal Mantık Tasarımı 4
CENG 242 Programlama Dili Kavramları 4
CENG 280 Formel Diller ve Soyut Makineler 3
EE 282 Sayısal Elektroniğe Giriş 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
CENG 315 Algoritmalar 3
CENG 331 Bilgisayar Mimarisi 3
CENG 351 Veri Yönetimi 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
    Sınırlandırılmış Seçmeli Ders 3
CENG 300 Yaz Stajı I -
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
CENG 334 İşletim Sistemlerine Giriş 3
CENG 336 Tümleşik Sistem Geliştirmeye Giriş 3
CENG 350 Yazılım Mühendisliği 3
CENG 382 Geri  Beslemeli Dinamik Sistemler 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
CENG 477 Bilgisayarlı Grafiğe Giriş 3
CENG 491 Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı I 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
CENG 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
CENG 436 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3
CENG 492 Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı II 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3