ODTÜ Tanıtım CD


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (KKK)

www.ncc.odtu.edu.tr

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı, yeterli ve zengin öğrenme ortamları yaratabilmek için bilginin ve öğretim materyallerinin nasıl seçilerek işleneceği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. ODTÜ'nün tüm programlarında olduğu gibi, bu programın eğitim dili de İngilizcedir.

 

Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilişim, bilgisayar ve İnternet teknolojileri öncelikle bilişim sektörü ve diğer bütün iş alanlarında bu teknolojileri kullanmayı bilen ve bu teknolojileri kullanarak üretebilen, gelişen teknolojileri kullanmayı öğretebilen ve öğretim ortamlarına teknoloji uyarlayabilen elemanlara olan gereksinimi bütün dünyada ve ülkemizde giderek artırmaktadır. Bu konuda ODTÜ merkez kampusunun bilgi ve deneyimi, bu programın en önemli avantajını oluşturmaktadır.

 

Programın müfredatı, öğretmen adaylarına güncel bilgiler vermek, yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmak ve mesleki becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Programdan mezun olabilmek için ikisi kredisiz olmak üzere toplam 48 ders üzerinden en az 149 krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, ODTÜ Ankara Kampusu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile koordineli bir şekilde yürütülmekte olup, öğretim üyesi gereksiniminin bir kısmı merkez kampustan görevlendirme ile karşılanmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Programdan mezun olanlar öğretmenlik formasyonunu da içeren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans derecesi ile mezun olacaklardır.

 

Programdan mezun olan öğretmenler, üniversitelerin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde akademisyen, Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler. Mezunlar, edindikleri bilgi ve donanımla, bilişim sektöründe ara eleman olarak da istihdam edilebilmektedir.

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ   
Birinci Dönem Kredi
CTE         111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri I          4
EDUS    200 Eğitime Giriş            3
MAT          119 Matematik I  5
TUR           103 Türkçe I: Yazılı Anlatım   2
ENGL        101 İngilizce I                                  4
HST           201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
İkinci Dönem   Kredi
CTE          112 Eğitimde Bilgi Teknolojileri II               4
CTE         133 İnternet Ortam. Yaz. Dili Uyg.    4
MAT       120 Matematik II     5
ENGL      102 İngilizce II            4
TUR        104 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2
HST         202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II          -
Üçüncü Dönem                                                      
Kredi
CTE       210 Programlama Dilleri I        4
CTE         207 Öğretim Mater. Tasarımı ve Kullanımı   3
CTE         213  Bilgisayar Donanımı                     3
PHY         105 Genel Fizik I                        4
ENGL      211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim            3
EDUS      220 Eğitim Psikolojisi                3
Dördüncü Dönem
Kredi
CTE         211 Programlama Dilleri II                         4
CTE         225 Öğretimin Tasarımı                   3
CTE         218 Eğitimde Grafik ve Animasyon                 3
CTE         216 Öğretim İlke ve Metodları                         3
PHY         106 Genel Fizik II                             4
                              Seçmeli Ders                                      3
Beşinci Dönem   Kredi
CTE        313 İşletim Sistemlerinin kullanımı                 3
CTE          321 Uzaktan Eğitimin Temelleri                      3
CTE          341 Ölçme ve Değerlendirme                           3
CTE         323 Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi    3
CTE         380 Bilg. Eğitiminde Öğretim Metodları I       3
                                 Seçmeli Ders                                             3
Altıncı Dönem              Kredi
CTE      314 Bilgisayar Ağları ve İletişim                        3
CTE          390 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri                  3
CTE          386 Topluma Hizmet                                          2
CTE          382 Bilg. Eğitiminde Öğretim Metodları II        3
EDU         304 Sınıf Yönetimi                                              3

Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
CTE         435 Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi I                3
CTE         419 Web Tasarımı 3
CTE         421 Araştırma Yöntemleri                                   2
CTE         411 Okul Deneyimi                                             3
 
Seçmeli Ders 3
  
Seçmeli Ders  3
Sekizinci Dönem   Kredi
CTE        436 Proje Geliştirilmesi ve Yönetimi II         3
CTE          410 Öğretmenlik Uygulaması                       5
EDUS       424 Rehberlik                                                     3
EDUS       416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi      3
  Seçmeli Ders 3
  Seçmeli Ders  3