ODTÜ Tanıtım CD


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  BÖLÜMÜ

www.ceit.metu.edu.tr

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nün amacı ilk ve orta öğretimde görev alacak bilgisayar öğretmeni adaylarına temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Bölümün öncelikli hedefi öğretmen adaylarına, güncel bilgileri vermek, yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmak ve mesleki becerileri kazandırmaktır. Gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımını ve öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesini ön plana alan dersler yoluyla öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, projektör makineleri gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde geleceğin öğretmeninin, teknolojiyi tanıyan ve öğretimde etkili ve verimli bir şekilde işe koşabilen nitelikte olması öngörülmüştür. Bölümün amaçlarından bir diğeri de, eğitim kurumlarında kullanılacak bilgisayar ve diğer eğitim teknolojisi ürünlerinin etkin kullanımı için metotlar geliştirmek; öğretim yazılımları hazırlamak ya da bunların eğitimsel niteliğini geliştirici elemanlar yetiştirmek; eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir.

 

Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Lisansüstü programı öğretim teknolojisi uzman ve danışmanları, eğitim programı danışmanları, eğitim yazılımı değerlendirme uzmanları yetiştirmeye yöneliktir. Bu programda, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi konusunda yüksek lisans ve doktora dersleri verilmektedir.

 

Bölümde çalışılmakta olan lisansüstü araştırma konularını Öğretim Teknolojisi, Bilgisayar Tabanlı Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretim, Çoklu Ortam ve Etkileşimli Video Sistemleri, Öğretim Tasarımı ve Uygulaması, Öğretim Materyali Geliştirme, Web Tabanlı Çoklu Ortam Uygulamaları, Uzaktan Eğitim Web Tabanlı Materyal Geliştirme, Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Bilgisayar, Okuryazar Eğitimi Yazılım Değerlendirme oluşturmaktadır.

 

Bölümümüzde yürütülmekte olan başlıca projeler şunlardır:


  • Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi içi eğitim programı geliştirme
  • Bilgisayar okuryazarlık öğretimi için etkin öğretim-öğrenim materyali hazırlama
  • Bilgisayar öğretmenlerine hizmet içi eğitim
  • Diğer branş öğretmenlerine öğretim teknolojileri konusunda hizmet içi eğitim
  • ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi)

 

Bölümümüzde, lisans öğrencileri için üç adet bilgisayar laboratuvarı ve lisansüstü öğrencileri için öğretim teknolojileri ile ilgili araştırma projelerinde kullanmak üzere iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Bölümün amaçlarından bir diğeri de, eğitim kurumlarında kullanılacak bilgisayar ve diğer eğitim teknolojisi ürünlerinin etkin kullanımı için metotlar geliştirmek; öğrenim yazılımları hazırlamak ya da bunların eğitimsel niteliğini geliştirici elemanlar yetiştirmek; eğitim kurumlarına bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir.

 

İş Olanakları


Bölümden mezun olan öğretmenler, üniversitelerin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde akademisyen, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca kamu sektöründe ve özel sektörde eğitim yazılım ve materyali geliştirme; eğitim materyali değerlendirme ve internet tabanlı eğitim uygulamaları tasarımı alanlarında eğitim teknoloğu olarak görev alabilirler.

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
CEIT 111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri I 4
MATH 125 Temel Matematik I 5
TURK 103 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
EDS 200 Eğitime Giriş 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  0
İkinci Dönem   Kredi
CEIT 112 Eğitimde Bilgi Teknolojileri II 4
CEIT 133 Internet  Ortam.Yaz.Dili Uyg. 4
MATH 126 Temel Matematik II 5
TURK 104 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II       0
Üçüncü Dönem   Kredi
CEIT 207 Öğretim Mater. Tasarımı ve Kullanımı 3
CEIT 210 Programlama Dilleri I 4
CEIT 213 Bilgisayar Donanımı 3
PHYS 111 Fizik I (Mekanik) 5
EDS 220 Eğitim Psikolojisi 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
Dördüncü Dönem   Kredi
CEIT 211 Programlama Dilleri II 4
CEIT 216 Öğretim İlke ve Metodları 3
CEIT 218 Eğitimde Grafik ve Animasyon 3
CEIT 225 Öğretimin Tasarımı 3
PHYS 112 Fizik II ( Elektrik ve Manyetizma) 5
    Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem      Kredi
CEIT 313 İşletim Sistemleri 3
CEIT 321 Uzaktan Eğitimin Temelleri 3
CEIT 323 Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi 3
CEIT 341 Ölçme ve Değerlendirme 3
CEIT 380 Bilg.Eğitiminde Öğretim Metotları I 3
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
CEIT 314 Bilgisayar Ağları ve İletişim 3
CEIT 382 Bilg.Eğitiminde Öğretim Metodları II 4
CEIT 386 Topluma Hizmet 2
CEIT 390 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3
EDS 304 Sınıf Yönetimi 3
    Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
CEIT 411 Okul Deneyimi 3
CEIT 419 Web Tasarımı 3
CEIT 421 Araştırma Yöntemleri 2
CEIT 435 Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi I 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
CEIT 410 Öğretmenlik Uygulaması 5
CEIT 436 Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi II 3
EDS 416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
EDS 424 Rehberlik 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3