ODTÜ Tanıtım CD


Biyoloji

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

www.bio.metu.edu.tr

 

Hayat bilimleri olarak da bilinen ve 21. yüzyılın temel bilimi olarak kabul edilen Biyolojik Bilimler, diğer temel bilim dallarına göre uygulamaya daha fazla ağırlık veren bir bilim dalı olup, yaşayan ya da yaşamı sona ermiş olan tüm organizmaların yapılarını, işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler ve böylece yaşamın anlaşılmasını hedefler. Biyoloji eğitimi DNA’nın modelini bulan ve Nobel Ödülü sahibi olan J. Watson’un öncülüğünde, Modern Biyoloji Lisansüstü Programı olarak 1970 yılında eğitime ilk kez başlamış, araştırma ve eğitim laboratuvarlarının kurulması ve yeterli sayıda öğretim üyesini bünyesinde toplamasını takiben, 1975 yılından bu yana Biyolojik Bilimler alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları olarak eğitim vermektedir.  Bunlara ek olarak Bölümümüz bünyesinde yakın geçmişte açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Proğramı  çok cazip bir proğramdır. Bölümümüz 28 öğretim üyesi ve yaklaşık 100 araştırma görevlisi ile Bitki Biyolojisi, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Ekoloji, Evrim, Fizyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoçeşitlilik –Koruma Biyolojisi,  Moleküler Biyoloji, Yapısal Biyoloji ve Moleküler Genetik dallarında dinamik bir eğitim ve araştırma  programı sürdürmektedir. Öğrencilere eğitim programlarını bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerle çeşitlendirme ve zenginleştirme olanağı verilmektedir. Bölümümüzde moleküler düzeyden başlayarak ekosistem düzeyine kadar biyolojinin tüm dallarında modern bir eğitim verilmektedir. Bölümümüzde eğitime destek veren Bitki Bilimleri, Biyokimya, Biyomateryal, Ekolojik Genetik, Kanser Biyolojisi, Karasal ve Sucul Ekoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik,  Moleküler Genetik, Nörofizyoloji ve Bitki- Hayvan Sistemtiği ve Koruma Biyolojisi araştırma laboratuvarlarında güncel araştırmalar sürdürülmektedir. Öğrencilerimize ayrıca binamızda yer alan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve bölümümüze bağlı Biyoteknoloji araştırma biriminde araştırma-geliştirme amaçlı çalışmalarda yer alma imkanı tanınmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Biyolojik Bilimlerin insan yaşamının her anında ne denli önemli olduğu bir gerçektir. Öğrencilerimiz gelecekte ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve biyoloji alanında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme ve araştırma becerileri ile donatılmaktadır. Mezunlarımız isterlerse akademisyen olabilmek için gereken yüksek lisans ve doktora programlarına yurt içi ve yurt dışında devam etme şansına sahiptirler. Buna ek olarak mezunlarımız devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekküllerde biyolog kadrolarında çalışabilmektedir. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadır. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve Biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışan mezunlarımız gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş bir iş imkanından da yararlanabileceklerdir. 

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
BIO 101 Genel Biyoloji I 6
CHEM 101 Genel Kimya I 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
BIO 111 Biyoloji Seminerleri I -
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
IS 100 Bilg. Sist. ve Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
BIO 102 Genel Biyoloji II 6
CHEM 102 Genel Kimya II 5
BIO 112 Biyoloji Seminerleri II -
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
       
Üçüncü Dönem   Kredi
PHYS 111 Fizik I (Mekanik) 5
CHEM 231 Organik Kimya Giriş 5
BIO 203 Hücre Biyolojisi 3
BIO 251 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 2
BIO 206 Ekoloji 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
PHYS 112 Genel Fizik II 5
BIO 252 Fizyoloji 3
BIO 254 Fizyoloji Laboratuvarı 2
BIO 220 Biyometri 4
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II -
Beşinci Dönem   Kredi
BIO 351 Genetik 4
BIO 303 Mikrobiyoloji 3
BIO 355 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2
BIO 353 Biyokimya 4
    Teknik Seçmeli Ders 3
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
BIO 356 Bitki Biyolojisi 4
BIO 352 Genetik Lab 2
BIO 310 Biyokimya Lab. 2
TURK 304 Türkçe II -
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
BIO 360 Yaz Stajı -
BIO 404 Evrim 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3