ODTÜ Tanıtım CD


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının amacı, yurtiçi ve yurtdışından gelecek öğrencilere Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tüm alanlarında çağdaş bir eğitim imkânı sağlayarak yaratıcı ve etkin çalışabilecek, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştırmacı ve liderlik vasfı olan bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, KKK Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı, aşağıdaki önemli hususlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır: Temel bilimler, matematik ve mühendislik prensiplerinde kuvvetli bir altyapı oluşturulması; elektrik-elektronik mühendisliği teknik ve yöntemlerinin yetkin bir biçimde öğrenilmesi; seçilen mesleki alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olunması; temel teori, araç ve teknikleri elektrik-elektronik mühendisliğinin önemli alanlarındaki problemlere yaratıcı bir şekilde uygulayabilme yeteneğinin geliştirilmesi; elektrik-elektronik mühendisliği mesleği ile tamamlayıcı sosyal ve küresel konular arasındaki etkileşimin farkına varılması; çok-disiplinli alanlarda ekip çalışmasının getireceği sinerjinin anlaşılması ve ekiplerde sorumlulukların paylaşılması kültürünün edinilmesi; profesyonel davranış ve etik kurallarının öğrenilmesi; yeni ortaya çıkan paradigma ve yaklaşımlara uyum sağlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme kültürünün edinilmesi; etkin iletişim yöntemlerinin farkına varılması ve kullanılması.

 

Mükemmel bir mühendislik eğitimine zemin hazırlayacak şekilde düzenlenmiş zengin bir ders programı ile öğrenciler, son sınıfta haberleşme, bilgisayar, mikrodalga ve antenler, enerji sistemleri ve güç elektroniği ve kontrol alanlarından dersler seçmek suretiyle ilgi duydukları alanlardaki bilgilerini daha fazla yoğunlaştırma olanağına sahiptirler.

 

İş Olanakları

 

Programımızdan mezun olan öğrencilerin sayısal sistem tasarımı ve iletişim teknolojileri; haberleşme sistemleri; enerji üretim, iletim, dağıtım sistemleri otomasyon ve kontrolü; akıllı denetim, sinyal işleme gibi ileri teknoloji gerektiren savunma sanayi veya biyomühendislik uygulamaları; bilgisayar donanımı tasarımı ve yazılımı geliştirilmesi içeren çok çeşitli elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları ile ilgili faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda uygulamacı, araştırmacı ve yönetici olarak görev alabileceklerdir. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar yurtiçindeki ve yurtdışındaki öncü üniversitelerde eğitim imkânları bulabileceklerdir.

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitim Programı
       
Birinci Dönem                                                        Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
EEE 100 Elektrik ve Elektro. Müh. Giriş -
ENGL 101 İngilizce I 4
CNG 100 Bil. Teknol. ve Uygul. Giriş -
CHM 107 Genel Kimya 4
İkinci Dönem                                                       Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CNG 140 C Programlama 4
MAT 260 Temel Doğrusal Cebir 3
ENGL 102 İngilizce II 4
Üçüncü Dönem                                                              Kredi
MAT 219 Türevsel Denklemlere Giriş 4
EEE 201 Devre Teorisi I 5
    Sınırlı Teknik Seçmeli Ders (a) 3
EEE 224 Elektromanyetik Kuramı 4
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
TUR 101 Türkçe I (b) -
Dördüncü Dönem                                                            Kredi
EEE 230 Olasılık Kuramı ve Rassal Değişken.  3
EEE 202 Devre Teorisi II 5
EEE 212 Yarı İletken Aygıtlar ve Modelleme    3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
EEE  248 Sayısal Mantık Tasarımı 4
TUR 102 Türkçe II (b) -
Beşinci Dönem                             Kredi
EEE 361 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 4
EEE 303 Elektromanyetik Dalgalar 3
EEE 301 Sinyaller ve Sistemler I 3
EEE 311 Elektronik I 4
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
EEE 300 Yaz Stajı I -
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
Altıncı Dönem                                                                Kredi
EEE  347 Mikroişlemcilere Giriş 4
EEE  302 Geri beslemeli Sistemler 3
EEE 312 Elektronik II 4
EEE 306 Sinyaller ve Sistemler II 3
HST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II © 0
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem                                                              Kredi
EEE 493 Mühendislik Tasarımı I 2
    Teknik Seçmeli Ders € 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
EEE 400 Yaz Stajı II (d) 0
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem                                                            Kredi
EEE 494 Mühendislik Tasarımı II 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3

 


a)  Sınırlı Teknik seçmeli dersler diğer mühendislik bölümleri tarafından önerilen dersler olabilir, örneğin, MECH 203, MECH 205/CVE 224, MECH 227, CVE 241.
 
b) Yabancı uyruklu öğrencilerin TUR 201 ve TUR 202 almaları gerekmektedir. Bu dersleri danışmanlarının onayı ile ilk sene de alabilirler.
 
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin HIST 205 ve HIST 206 almaları gerekmektedir. 
 
d) Öğrencilerin EEE 300 ve EEE 400 derslerine kayıt olmadan önce ilgili yaz stajını tamamlamaları gerekmektedir.
 
e) Teknik seçmeleri derslerinden en az birisi laboratuarlı olmalıdır.