ODTÜ Tanıtım CD


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.eee.metu.edu.tr

 

Bilim ve teknolojinin üretiminde ve kullanımında en ön saflarda yer alan elektrik ve elektronik mühendisliği, en hızlı değişen ve gelişen mühendislik dallarından biridir. Elektromanyetik alan kuramından uydu anten tasarımına, temel elektrik çözümleme yöntemlerinden büyük ölçekli tümleşik devre tasarımına, karmaşık değişkenler matematiğinden bulanık mantık yöntemlerine, sayısal sistem tasarımından iletişim teknolojilerine, güç elektroniğinden yüksek gerilim uygulamalarına, sembolik mantıktan yapay zekaya, biyomedikal mühendislikten mikroelektroniğeve bilgisayar sistemlerine kadar geniş bir alanı kaplayan bu mühendislik dalı enerjiden iletişime, sağlık sektöründen uzay teknolojisine, birçok alanda, yerleşmiş kuramlarla henüz gelişmekte olanları büyük bir uyum, zeka ve yaratıcılıkla kullanarak çözüm ve ürünler geliştiren bir mühendislik dalıdır.

 

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün amacı elektrik-elektronik teknolojisinin tüm dallarında mükemmel bir mühendislik eğitimi vermek ve mezunlarına meslek yaşamları boyunca karşılaşacakları problemleri etkin bir şekilde çözebilecek yeteneği kazandırmaktır. Bölümün misyonunu, öğrencilerine lisans ve lisansüstü düzeyde en yüksek standartlarda mühendislik ve araştırıcılık yeteneği kazandırmak ve kendi başına öğrenmeyi öğretmek şeklinde özetlemek mümkündür. Bölümün lisans program uluslararası ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) tarafından A.B.D.'deki benzeri programlara eşdeğer kabul edilmiştir.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne kabul edilen öğrenciler üniversite giriş sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin en üst diliminde yer almaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans programında yaklaşık 950, Yüksek Lisans programında yaklaşık 450, doktora programında yaklaşık 200 öğrenci vardır. Bölüm yürüttüğü AR-GE projeleri ile Türkiye'nin önemli kuruluşlarına araştırma ve teknoloji desteği sağlamaktadır. Bölüm mezunları endüstride pek çok teknoloji firmasının kurucusu, yöneticisi veya sahibi olarak, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde ise çok saygın bilim insanları olarak ülkemize ve dünya bilimine katkıda bulunmaktadır.

 

Mükemmel bir mühendislik eğitimine zemin hazırlayacak şekilde düzenlenmiş zengin bir ders programına sahip bölümde, son sınıfta öğrenciye yedi daldan birinde uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bu dallar şunlardır:

 

  • Haberleşme,
  • Bilgisayar,
  • Kontrol,
  • Mikrodalga ve Antenler,
  • Enerji Sistemleri ve Güç Elektroniği,
  • Biyomedikal,
  • Elektronik

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


ODTÜ elektrik elektronik mühendisliği bölümünün egitim ve araştırma amaçlı kullanılan zengin laboratuar olanakları vardır. Bunlardan bazıları:

Temel Elektrik Mühendisliği Lab., Temel Elektronik Lab., Elektrik Mak. ve Güç Elektroniği  Lab., Mikroişlemci ve Bilgisayar Mimarisi Lab., Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Araştırma Lab., Süreç Denetim Lab., Anten ve Mikrodalga Lab, İletişim Araştırmaları Lab., Sayısal İşaret İşleme Lab .,Güç Sistemleri Lab.,Yüksek Gerilim Lab., Statik Güç Dönüşümü Lab., Mikrodalga Lab., Enerji Sistemleri Analiz Lab., Biomedikal Mühendisliği Eğtim Lab., Medikal Enstrümantasyon ve Fizyolojik Ölçüm Lab., Tıbbi Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Lab., Beyin Araştırmaları Lab., Bilgisayarla Görme ve Akıllı Sistemler Araştırma Lab., Örüntü Tanıma ve Yapay Us Lab., Çokluortam Araştırma Lab., Robotik Lab, Mekatronik Lab., Tümleşik Devre Tasarımı Lab., Mikroelektromekanik Sistemler  (MEMS) Tasarım Lab., Mikroelektronik Aygıt Karakterizasyon ve Fabrikasyon Lab., Optoelektronik Araştırma Lab., Kuantum Aygıtları ve Nanofotonik Araştırma Lab., Alıcı Dizileri ve Cok Kanallı Sinyal İşleme Araştırma Lab.

 

İş Olanakları


ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları görev aldıkları yerli ya da yabancı tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında yetenek ve bilgi birikimleri ile kendilerine haklı bir yer edinmiş ve her seviyede üstün başarılar göstererek birçok kuruluşun üst yönetim kademelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bölüm mezunlarının önemli bir bölümü de daha ileri seviyede akademik çalışmalara devam etmekte, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak çeşitli üniversite ve araştırma kuruluşlarında da yaratıcı ve lider elemanlar olarak görev yapmaktadırlar. Mezunlarımız, araştırma geliştirmeden proje yönetimine, üretimden satışa her seviyede en çok tercih edilen mühendisler arasında yer almaktadırlar.

 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Matematik I 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
CENG 230 C Programlama Diline Giriş 3
ENG 101 İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Matematik II 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
MATH 260 Temel Doğrusal Cebir 3
ME 101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3
EE 100 Elektrik Mühendisliğine Giriş -
ENG 102 İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemler 4
PHYS 207 Modern Fizik Kavramları 3
EE 201 Devre Teorisi I 4
EE 213 Elektrik Devreleri Laboratuvarı 2
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
    Sınırlı Teknik Seçmeli Ders 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
EE 202 Devre Teorisi II 4
EE 212 Yarı İletken Aygıtlar ve Modelleme 3
EE 214 Elektronik Devreleri Laboratuvarı 2
EE 224 Elektromanyetik Teorisi 4
EE 230 Olasılık ve Rastgele Değişkenler 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
EE 301 Sinyaller ve Sistemler 3
EE 303 Elektromanyetik Dalgalar 3
EE 311 Analog Elektronik 3
EE 313 Analog Elektronik Lab. 2
EE 361 Elektromekanik Enerji Dönüşümü I 4
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
EE 300 Yaz Stajı I -
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
EE 302 Geri Beslemeli Sistemler 3
EE 312 Sayısal Elektronik 3
EE 314 Sayısal Elektronik Lab. 2
EE 348 Mantık Tasarımına Giriş 3
EE 362 Elektromekanik Enerji Dönüşümü II 4
    Sınırlı teknik Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
EE 493 Mühendislik Tasarımı I 2
    Teknik Seçmeli Ders -
    Teknik Seçmeli Ders -
    Teknik Seçmeli Ders -
    Serbest Seçmeli Ders -
EE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
EE 494 Mühendislik Tasarımı II 2
    Teknik Seçmeli Ders -
    Teknik Seçmeli Ders -
    Teknik Seçmeli Ders -
    Teknik Seçmeli Ders -