ODTÜ Tanıtım CD


Endüstri Mühendisliği

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.ie.metu.edu.tr

 

Endüstri mühendisliği (EM) ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insanla ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu sistemlerin tasarlanması, planlanması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir. Geniş ilgi alanı nedeniyle,

 

  • imalat sanayiinin her dalı,
  • bütün hizmet sektörleri,
  • ekonomik planlama,
  • savunma,
  • genel ve yerel kamu yönetimi

 

gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur. Endüstri mühendisleri çalışmalarında matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanır.

 

ODTÜ EM


Ülkemizdeki ilk Endüstri Mühendisliği bölümü olarak 1969 yılında kurulan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 22 doktoralı öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümün yaklaşık 450 lisans, 130 yüksek lisans ve doktora öğrencisi vardır. Ayrıca, ikinci öğretim çerçevesinde, endüstri mühendisliği mezunu olmayanlara açık ve yaklaşık 150 öğrencisi olan bir Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı da yürütülmektedir.

 

Bölümün öncü ve farklı yanları arasında eleştirici akıl ve sentezci düşünceye dayanan sorgulamayı geliştiren özel dersler, alışılmış eğitim programlarının dışına çıkan çok sayıda teknik seçmeli ders, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı, mal ve hizmet üreten kuruluşlarda gerçek hayat problemlerini konu edinen ve bu kuruluşlarda yürütülen sistem tasarımı proje dersleri, ders dışı meslek etkinliklerine katılmaya teşvik, pek çok konferansa ve çalışma grubuna ev sahipliği sayılabilir.

 

Bölüm öğrencilerinin çeşitli mesleki yarışmalarda kazandıkları başarılar, proje yapılan kuruluşların ve genelde işverenlerin mezunlardan memnuniyeti ve işbirliklerinin artarak sürmesi, bu yaklaşımların başarısının en iyi kanıtı sayılabilir. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, mezunlar ve işverenler ile yakın ilişki içinde, günün koşullarının gerektirdiği mezun niteliklerini saptama ve eğitim programlarını güncelleme çabasını durmaksızın devam ettirmeyi benimsemiştir. Bu nitelikleriyle, öğrencilerini ülkemizin yetiştirdiği en üstün yetenekli genç insanlar arasından ve öncelikli tercihlerle almayı sürdürmektedir. 

 

İş Olanakları


Bölümün kırkıncı kuruluş yılını kutladığı 2009 yılında lisans programı mezun sayısı 3000’i aşmıştır. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın her köşesinde başarıyla çalışmaktadır. Endüstri mühendisliği belirli bir sektör veya etkinlik alanı ile sınırlı olmadığından geniş iş olanakları sunar. Bunlar arasında imalat sanayiinin bütün dalları, inşaat, sağlık, turizm, enerji, lojistik, eğitim, ekonomik planlama, banka ve sigortacılık, bilişim ve iletişim sistemleri, perakendecilik, pazarlama ve satış, danışmanlık ve yerel yönetimler gibi pek çok alan bulunmaktadır. Yerli ve yabancı birçok özel kuruluşun yanısıra, Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi seçkin kamu kuruluşlarında mezunlarımız sorumlu mevkilerde yer almaktadır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunlarının kısa sürede yönetim kademelerine yükseldiklerini veya kendi işlerini kurduklarını görmekteyiz. Bir bölümü de çalısmalarını Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen seçkin üniversitelerinde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgisayar Sistemleri Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Matematik II 5
MATH 260 Temel Doğrusal Cebir 3
PHYS 106 Genel Fizik II 4
ME 105 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3
IE 102 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemler 3
ECON 211 Ekonomi I 3
ME 212 Üretim Süreçleri Prensipleri 3
IE 251 Yöneylem Araştırması I 3
IE 265 Mühendislik İstatistiği I 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
ECON 212 Ekonomi II 3
IE 248 Müh. Ekonomisi ve Maliyet Analizi I 3
ES 252 Yöneylem Araştırması II 3
IE 266 Mühendislik İstatistiği 3
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Teknik Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem   Kredi
EE 381 Sistemler ve Kontrol 3
IE 303 Mühendislik İçin İşletme 3
IE 323 Üretim ve Hizmet Sist. Planlaması I 3
IE 333 İş Etüdü ve Tasarımı 3
IE 347 Müh. Ekonomisi ve Maliyet Analizi II 3
IE 361 Yöneylem Araştırması III 3
IE 300 Yaz Stajı I -
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
ME 351 Termodinamik 3
METE 225 Mühendislik Metalurjisi 3
IE 304 Üretim ve Hizmet Bilişim Sistemleri 3
IE 324 Üretim ve Hizmet Sist. Planlaması II 3
IE 372 Benzetim 3
IE 398 Sistem Düşüncesi 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
IE 463 Kalite Planlaması ve Kontrolü 3
IE 497 Sistem Tasarımı I 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
IE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
IE 422 İmalat Sistemleri Semineri -
IE 498 Sistem Tasarımı II 4
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3