ODTÜ Tanıtım CD


Endüstri Ürünleri ve Tasarımı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

www.id.metu.edu.tr

 

Endüstri ürünleri tasarımı, değişen ihtiyaçları yaratıcı, ekonomik, kullanıcıya ve çevreye duyarlı ürünlere dönüştürme uğraşıdır. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız, birçok seçenek arasından beğenerek aldığımız, kullanışlı, yaşadığımız çevreyi ve yaşam kalitemizi önemseyen ürünlerin geliştirilmesi endüstri ürünleri tasarımcılarının katkılarıyla gerçekleşir. Tasarımcıların geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi çözümler, evlerde kullandığımız elektrikli aletlerden saklama ve pişirme kaplarına, üzerimizde taşıdığımız cep telefonundan kol saatine, çalışma mekanlarında kullandığımız ofis sistemlerinden aydınlatma elemanlarına, ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarından ulaşım araçlarına kadar birçok ürünün, yaşamımızı kolaylaştıran, deneyimlerimizi zenginleştiren, tercih ettiğimiz ürünler haline gelmesinde önemli bir rol oynar.

 

Endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine veya yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur; tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını hem de ürünlerin sosyal ve çevresel etkilerini gözetir.

Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme becerileri önemli bir yer tutar. Tasarımda yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi, tek bir doğru çözümün olmadığı, birçok farklı çözüme ulaşmanın mümkün olduğu bir sürece işaret eder; bu süreçte genel bilgi birikimi, araştırma ve gözlem, tasarım metotları ve görselleştirme becerileri önemli bir rol oynar. Tasarım sürecinde serbest el çizim, teknik çizim, üç boyutlu modelleme ve bilgisayarla modelleme yoğunluklu olarak kullanılan görselleştirme araçlarıdır. Bölüm programımız, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye dönük dersler ve yaz stajları içermektedir; ancak, adayların, seçimlerini yaparken, lisans programında ağırlık kazanan bilgi ve beceri alanlarına yatkınlıklarını dikkate almaları yararlı olacaktır.

 

Program, strüktür bilgisi, malzeme ve üretim yöntemleri gibi konuları ele alan derslerin yanı sıra ergonomi, tasarım yönetimi, tarih ve pazarlama derslerini de içerir. Ayrıca öğrencilere geleneksel ve bilgisayar destekli çizim ve modelleme teknikleri de öğretilir. Tüm bu dersler, programın odağında yer alan tasarım projelerinin yürütüldüğü stüdyo derslerini destekleyici niteliktedir. Stüdyo çalışmaları, öğrencilerin de katılımına açık olan, farklı görüşlerin tartışıldığı jüri sistemi ile değerlendirilir. Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için üretim birimlerinde ve profesyonel tasarım ofislerinde yaz stajı yapmaları zorunludur. Özellikle üst sınıflardaki tasarım stüdyolarında eğitim projelerinin önemli bir bölümü endüstri kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleştirilir.    Mezuniyet yılındaki öğrenciler, endüstri kuruluşlarının danışmanlığı ve desteği ile yürütülen projeler üzerinde çalışırlar ve sonuçlarını halka açık bir sergiyle sunarlar.

 

Lisans programı, belli bir uzmanlık dalıyla sınırlamaksızın öğrencilerin farklı problem alanlarında çalışabilme becerilerini geliştirme amacını gözetir. Bölüm mezunlarının ergonomi, tüketici davranışı ve tasarım yönetimi gibi alanlardan aldıkları bilgileri anlama ve sentezleme, uygun malzemeleri, mekanizmaları, üretim yöntemlerini seçme ve önerme, fikirlerini görsel ve sözlü olarak akıcı ifade edebilme becerilerine sahip olmaları beklenir.

 

İş Olanakları

Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarının araştırma-geliştirme bölümlerinde veya tasarım birimlerinde çalışabilirler. Türkiye'de beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektronik ürünler, mobilya, seramik ve cam sektörlerinde giderek artan sayıda tasarımcı çalışmaktadır. Sayıca az da olsa, kendi firmalarını kurarak endüstriye tasarım danışmanlık hizmeti veren tasarımcılar da vardır.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
ID 101 Temel Tasarım I 8
ID 111 Tasarım İletişimi I 3
ID 121 Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş 3
PHYS 101 Fizik I 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Teknolojilerine ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
ID 102 Temel Tasarım II 8
ID 112 Tasarım İletişimi II 3
ID 122 EÜ.Tasarımında Köken ve Tavırlar I 3
PHYS 102 Fizik II 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
ID 201 Endüstri Ürünleri Tasarımı I 8
ID 211 Tasarım İletişimi III 3
ID 221 EÜ.Tasarımında Köken ve Tavırlar II 3
ID 233 Strüktür 3
ME 212 Üretim Mühendisliği İlkeleri 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
ID 290 Atölye ve Bilgisayar Stajı  
Dördüncü Dönem   Kredi
ID 202 Endüstri Ürünleri Tasarımı II 8
ID 212 Tasarım İletişimi IV 3
ID 222 EÜ. Tasarımında Köken ve Tavırlar III 3
ID 236 Malzeme 3
ID 242 Ergonomi 3
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
ID 301 Endüstri Ürünleri Tasarımı III 8
ID 311 Tasarımda Bilgisayar 3
BA 3702 Pazarlamaya Giriş 3
TURK 303 Türkçe I -
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
ID 390 Üretim Birimi Stajı ve Bilgisayar Stajı -
Altıncı Dönem   Kredi
ID 302 Endüstri Ürünleri Tasarımı IV 8
ID 321 Tasarımda Anlam 3
ID 480 Tasarım Yönetimine Giriş 3
TURK 304 Türkçe II -
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders  
Yedinci Dönem   Kredi
ID 401 Endüstri Ürünleri Tasarımı V 8
ID 451 Mesleki Pratik 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
ID 490 Tasarım Ofisi Stajı -
Sekizinci Dönem   Kredi
ID 402 Mezuniyet Projesi 8
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
ID 495 Portfolyo Sunuşu -