ODTÜ Tanıtım CD


Felsefe

FELSEFE BÖLÜMÜ

www.phil.metu.edu.tr

 

Felsefe tüm bilgi alanlarının en eskisi, en köklüsüdür ve çok eskiden beri üniversitelerin kuruluşunda çekirdek alanı oluşturmuştur. Bütün kültür alanlarının kaynağı olmasıyla ve eleştirici, yönlendirici yaklaşımıyla felsefe bütün üniversiteler için vazgeçilmezdir.

ODTÜ Felsefe Bölümü 1983 yılında kurulmasından bu yana büyük gelişme göstermiş, gerek öğretim elemanlarının sayısı – 5 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 24 araştırma görevlisi– ve niteliği, gerekse üniversite kütüphanesindeki birikimle seçkin bir yer edinmiştir. ODTÜ Felsefe Bölümü, çalışma alanlarının zenginliği ve çeşitli dönemler üzerine yürütülen araştırmalarla çok yönlülüğü bir değer olarak benimsemiştir. Üyelerimiz mantık, bilgi kuramı, metafizik, felsefe tarihi, bilim felsefesi, etik, estetik gibi geleneksel felsefe dallarının yanında uygulamalı etik, teknoloji felsefesi, iletişim felsefesi gibi görece yeni sayılabilecek alanlarda da araştırma ve öğretim etkinliklerini sürdürmektedirler.

Pek çok alandan lisans diplomalı öğrencileri olan bölümümüz, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Kongreler ve düzenli seminerlerle, felsefecilere ve diğer araştırmacılara görüşlerini paylaşmaları için olanak sağlayarak düşünsel bir iletişim ortamı yaratmayı görevleri arasında saymaktadır. Felsefe Bölümü öğrencileri ders dışı etkinlikler olarak üniversitemizin ve diğer üniversitelerin öğrencileri ile birlikte felsefe alanında çalışmalar yapmaktadırlar.

 

İş Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler çeşitli alanlarda çalışma olanakları buluyorlar. Akademik düzeyde felsefe çalışmalarını yürütüyor, kamuda ya da özel sektörde ve orta öğretimde eğitimci olarak görev üstleniyor, yayınevlerinde ve basında yazar, yayıncı, gazeteci veya çevirmen olarak iş buluyorlar. Bunların yanında, reklamcılık, bankacılık gibi sektörlerde kendilerini kanıtlıyor, özellikle insan kaynakları, personel yönetimi, danışmanlık alanlarında çok önemli görevler alabiliyorlar. Aslında felsefe bölümleri belli bir sektöre eleman yetiştirmezler. Ancak felsefecilerin kazandıkları geniş kültür, çok yönlü ve derinlemesine çözümleme, araştırma alışkanlıkları ve yetileri onları pek çok alanda yaratıcı, girişimci ve aranan kişiler yapıyor.

 

FELSEFE BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
PHIL 101 Felsefeye Giriş I 3
PHIL  103 Sembolik Mantığa Giriş 4
PHIL  145 Antik Felsefe Tarihi I 3
ENG  101 Akademik İngilizce I 4
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
IS  100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş  
TURK 101 Türkçe I -
İkinci Dönem   Kredi
PHIL  102 Felsefeye Giriş II 3
PHIL  146 Antik Felsefe Tarihi II 3
ENG  102 Akademik İngilizce II 4
TURK  102 Türkçe II -
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
    Serbest Seçmeli Ders  
Üçüncü Dönem   Kredi
PHIL  201 Ahlak Felsefesi (Etik) I 4
PHIL  203 Modern Mantık I 4
ENG  211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST  2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
Dördüncü Dönem Kredi
PHIL  248 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi 4
PHIL  282 Bilim Tarihi 4
HIST  2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
       
Beşinci Dönem   Kredi
PHIL  341 17.ve 18. Yüzyıllar Felsefe Tarihi I 3
PHIL  381 Bilimsel Yöntem I 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
PHIL  342 17.ve 18.Yüzyıllar Felsefe Tarihi II 3
PHIL  382 Bilimsel Yöntem II 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
Yedinci Dönem   Kredi
PHIL  405 Dil felsefesi 4
PHIL  441 Çağdaş Felsefe I 3
PHIL  491 Felsefede Bilgisayar Kullanımı  3
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3
Sekizinci Dönem Kredi
PHIL  442 Çağdaş Felsefe II 4
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm içi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm dışı) 3