ODTÜ Tanıtım CD


Gıda Mühendisliği

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.fde.metu.edu.tr

 

Gıda Mühendisliği, hasattan tüketime kadar gıdaların nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendislik kavramlarının uygulayan bir mühendislik dalıdır. Meslek alanı olarak çeşitli disiplinleri içerdiğinden, gıda mühendislerinin biyokimya, mühendislik, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, yöneticilik, ekonomi ve beslenme gibi temel bilgilerle donanmış olmaları gereklidir. Bu kavramların mühendislik yaratıcılığı ile birleştirilmesi, besin ham maddelerinden başlayan ve tüketiciye kadar uzanan zincirde çıkabilecek sorunların gıda mühendislerince çözümünde yarar sağlayacakktır.

 

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri doktoralarını Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği  alanlarından birinde tamamlamışlardır. Gıda Mühendisliği Bölümü, ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nin en genç bölümlerinden biridir ve bölüm öğretim üyeleri öğrencilerine en güncel bilgileri ve araştırma geliştirme sonuçlarını verebilmektedir. Ayrıca öğretim üyeleri konularına bağlı olarak her sene en az bir uluslararası toplantıya katılmakta ve en son araştırma sonuçlarını sunmaktadırlar. Öğretim üyelerinin endüstri ile ortak çalışmaları bulunmakta ve bu da AR-GE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve AB fonları kanalıyla ulusal ve uluslararası ortaklarla çalışmalar yürütülmektedir.

 

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında kurulmuştur. Bölüm, 3 tam süreli yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 15 öğrencisi ile başladığı eğitime, bugün tam süreli 11 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 12  araştırma görevlisi ve 410  öğrenciyle (lisans ve lisans üstü) devam etmektedir.

 

Bölümümüzde öğrenciler, en fazla 30’ar  kişilik gruplar halinde eğitim görmekte ve bölüm bilgisayar laboratuvarından gün boyunca yararlanabilmektedirler. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunlarını problem çözme yeteneği, takım çalışması, bilgiye ulaşabilme, yönetim becerileri ve insan ilişkileri konularında ayrıcalıklı kılmaktadır. Bunlarla birlikte yaratıcılık, karar verme ve kazanılan bilgileri uygulama becerileri ile başarılı ve ayrıcalıklı öğrenciler yetiştirilmektedir.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, bir bilgisayar odası, bir amfi ve bir kantinden oluşan 4 katlı bir binada hizmet vermektedir. Bölümde bulunan araştırma laboratuvarları şunlardır:

 

  • Gıda Biyokimyası Laboratuvarı
  • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
  • Gıda Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuvarı
  • Uygulamalı Genetik Laboratuvarı
  • Biyoteknoloji Laboratuvarı
  • Isısal Olmayan Gıda İşleme  Yöntemleri  Laboratruvarı
  • Ayırma İşlemleri Laboratuvarı
  • Kurutma Sistemleri Laboratuvarı
  • Kalite Kontrol ve Aletli Analiz Laboratuvarı
  • Ar-Ge, Genel İşlemLaboratuvarı


İş Olanakları


Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile kamu denetimini artması ve özel sektörün uyum çalışmaları sonucu gıda mühendisi istihdam oranı günden güne artmaktadır. Türkiye'de bulunan toplam 43 farklı Gıda Mühendisliği programı arasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları endüstri tarafından en çok tercih edilenler olmaktadır. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu gıda  sanayii kuruluşlarında üretim mühendisi olarak çalışmakta, ayrıca kalite kontrol, pazarlama, araştırma geliştirme ve üst yönetimde de hizmet vermektedirler. Özel sektör yoğun olmakla birlikte, mezunlarımız kamu kuruluşlarında da iş bulabilmektedirler. Bölüm Mezun Komitesi, mezunlarla ilişkileri yürütmekte ve onlarla öğrenciler arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.                 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
BIO 107 Genel Biyoloji 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
FDE 101 Gıda Mühendisliğine Giriş 1
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
ME 105 Teknik Resim 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemler 4
CHEM 229 Organik Kimya 4
FDE 201 Madde ve Enerji Dengesi 4
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
    Serbest Seçmeli Ders 3
Dördüncü Dönem   Kredi
CHEM 230 Müh. İçin Analitik Kimya 4
CHE 204 Mühendislik Termodinamiği 4
ECON 210 Ekonomi Prensipleri 3
FDE 224 Gıda Müh. İşlemleri I 4
    Sınırlı Seçmeli Ders 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
ES 303 Mühendislik İstatistiği 3
FDE 311 Gıda Mikrobiyolojisi  3
FDE 313 Gıda Kimyası 3
FDE 321 Gıda Müh. İşlemleri II 4
FDE 305 Gıda Mikrobiyolojisi Lab. 1
    Teknik Seçmeli Ders 3
TURK 303 Türkçe I -
FDE 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
FDE 310 Gıda Maddeleri Lab. 1
FDE 314 Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri 3
FDE 320 Uygulamalı Kinetik 3
FDE 324 Gıda Müh. İşlemleri III 4
CHE 423 Kimya Müh. Ekonomisi 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
FDE 407 Gıda Müh. Proses Kont. Uyg. 3
FDE 413 Gıda Teknolojisi 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
FDE 400 Yaz Stajı II -
FDE 425 Gıda Müh. Tasarımı 3
Sekizinci Dönem   Kredi
FDE 426 Gıda Ürün ve Fabrika Tasarımı 3
FDE 416 Gıda Müh. İşlemleri Lab. 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3