ODTÜ Tanıtım CD


Havacılık ve Uzay Mühendisliği

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.ae.metu.edu.tr

 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün misyonu, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine ve toplumun refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile hava/uzay araçları ve sistemlerinin tasarım, analiz, üretim ve test edilmesini içeren havacılık/uzay bilimlerinde öğrencilere eğitim ve öğretim vermek, araştırma ve endüstriye danışmanlık  yapmaktır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, uçak, helikopter, roket, uydu gibi havada ve uzayda hareket eden insanlı ve insansız tüm araçların ve araba, bina, köprü, rüzgar türbini gibi hava ile etkileşimli tüm araç ve yapıların aerodinamik, yapısal, itki, uçuş mekaniği ve kontrol sistem tasarımı ve analiz hesaplamalarıyla ilgilenir. Bir hava aracının tasarımında,  aerodinamik bir dış yüzey,  maruz kalacağı yüklere dayanıklı, hafif bir yapı,  havada hareketi sağlayan hafif ve verimli bir itki sistemi, ucuş kararlılığını sağlayan bir kontrol sistemi en önemli alanlardır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde bu alanları içine alan dört ana bilim dalı bulunmaktadır: Aerodinamik, İtki, Yapı, ve Uçuş Mekaniği ve Kontrol. Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencileri son sınıfta alacakları seçmeli derslerle istedikleri temel alanlara yönelebilirler. Ayrıca, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde, disiplinler arası öğrenimi geliştirmeye yönelik bu dört alanda  yandal ve çift anadal programları bulunmaktadır.

 

1981 yılında eğitime başlayan ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde halen 9 profesör, 2 doçent, ve  6 yardımcı doçent; öğretim üyesi olarak görevlidir. Ayrıca havacılıkla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan konularında uzman kısmi zamanlı öğretim elemanları da bölümde düzenli olarak ders vermektedir.  Bölümümüz, 2001 yılında ABET'den (Accreditation Board for Engineering and Technology)  vermekte olduğu öğretim ve eğitimin ABD'deki havacılık ve uzay mühendisliği öğretimi veren üniversiteler ile en azından eşdeğer düzeyde olduğunu belirten akreditasyon almıştır.  2009 yılında yapılan denetimler ile akreditasyon 2016 yılına kadar uzatılmıştır.  Mezunlarımız yurt dışında iş bulmakta zorluk çekmezken,  lisansüstü öğrenimlerine devam etmeleri kolaylıkla gerçekleşmektedir. 

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimini ve araştırma çalışmalarını destekleyen laboratuvarlar bulunmaktadır:

 

  • Aerodinamik Laboratuvarları
  • İtki Laboratuvarı
  • Kontrol Laboratuvarı
  • Yapı Laboratuvarları

 

Bölümde, öğrenci kullanımına açık, güncel yazılımlarla donanmış güçlü bir bilgisayar altyapısı,  ve nümerik benzetim ve hesaplamalar için kullanılan güçlü bir paralel hesaplama donanım ve yazılımları vardır.  Bölümde yürütülmekte olan yurtiçi (TÜBİTAK, DPT) ve yurtdışı (FP7, COST) destekli güncel araştırma çalışmaları bölüm internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

 

İş Olanakları


Mezun olan öğrencilerimiz çoğunluğu TAI, TEI, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, HAVELSAN, THY, TÜBİTAK-UZAY, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Daire Başkanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ikmal, bakım ve onarım merkezleri ve ODTÜ Teknokent’te savunma sanayine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketler gibi havacılıkla ilgili kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde de mezunlarımız istihdam edilmektedir. Bölüm mezunlarımızın yaklaşık %50'si yüksek lisans ve doktora çalışmalarına bölümümüzde veya yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde devam etmektedirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Avrupa ve ABD'deki saygın üniversitelerde ortak doktora ve yüksek lisans programları başlatmıştır. Özellikle Avrupa Birliği değişim programları kapsamında (Erasmus), bu üniversitelerle öğrenci değişim programlarını başarı ile sürdürmektedir.                

 
 
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 4
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
ME 105 Mühendislik Çizimi 3
AE 101 Havacılık Müh. Giriş -
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgisayar Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 4
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CENG 200 Bilgisayar ve Fortran Prog. Giriş 3
AE 172 Hava Araçları Performansına Giriş 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
METE 227 Malzeme Biliminde Temel Kavramlar  3
MATH 219 Diferansiyel Denklem. Çözüm Met. 3
ES 202 Mühendislik Matematiği 3
AE 231 Termodinamik 4
AE 261 Statik 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
AE 200 Yaz Stajı I -
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -
Dördüncü Dönem   Kredi
AE 262 Dinamik 3
AE 244 Akışkanlar Mekaniği 4
EE 209 Elektrik ve Elektronik Müh. Temelleri 3
AE 264 Mukavemet 4
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -
ES 361 Müh. Hesaplama Metotları 3
Beşinci Dönem   Kredi
AE 341 Aerodinamik I 4
AE 361 Uygulamalı Elastisite 3
AE 305 Numerik Metodlar 3
AE 331 Isı Transferi 3
AE 383 Sistem Dinamiği 3
AE 300 Yaz Stajı II -
TURK 303 Türkçe III -
Altıncı Dönem   Kredi
AE 342 Aerodinamik II 4
AE 334 İtki Sistemleri I 3
ME 212 Üretim Teknolojileri 3
AE 372 Uçuş Mekaniği 3
AE 362 Havacılık ve Uzay Yapıları 4
TURK 304 Türkçe IV -
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
AE 451 Havacılık Müh. Tasarımı 3
AE 435 İtki Sistemleri II 3
AE 463 Mekanik Titreşimler 3
AE 400 Yaz Stajı III -
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Tasarıma Yönelik Teknik Seçmeli Dersi 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3