ODTÜ Tanıtım CD


İktisat

İKTİSAT BÖLÜMÜ (KKK)

www.ncc.odtu.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Ekonomi Programı en basitinden en karmaşığına iktisadi problemlerin anlayışını yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla 2004-2005 akademik yılında öğretime başlamıştır. Program öğrencilerine ekonomik problemlerin kritik ve sistematik analizini yapabilecek becerileri ve araçları kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede ekonomik problemlere tarihsel, sosyal ve politik yönleri göz önüne alacak biçimde disiplinlerarası bir anlayışla yaklaşmak ve öğrencilerinde ekonomik çevrenin özellikle yerel ve bölge çalışmaları çerçevesinde derinlikli bir algının yerleştirilmesi öngörülmektedir. Programın genel yapısı uluslararası standartlarda iktisat teorisinin temellerini vermenin yanında, disiplinlerarası geçişlerle beslenmeyi de sağlamak amacıyla öğrencilerinin diğer alanlardan da ders almasına olanak sağlayacak bir esnekliktedir. Böylece program öğrencilerinin köklü bir iktisadi anlayışla beraber iktisadi ve idari bilimler alanında genel bir bilgi birikimine de sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu anlamda köklü ODTÜ geleneği ile birleşen Kıbrıs Kampusunun yeni ve dinamik yapısının sağladığı avantajlar ile ODTÜ KKK Ekonomi Programı, ekonomi alanında en önde gelen programlar arasında yer almaya adaydır.

 

İş Olanakları

 

Program mezunlarının hem Türkiye'de hem de Uluslararası iş piyasasında geniş bir alanda iş bulma fırsatlarının olması beklenmektedir. Türkiye'de Merkez Bankası, Hazine, Devlet Planlama Enstitüsü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, AB Genel Sekreterliği, Rekabet Kurumu, Enerji Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşları yanında, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, NATO gibi uluslararası örgütlerde de çalışma olanakları bulmaları beklenmektedir. Ayrıca bankacılık ve finans piyasaları başta olmak üzere özel sektörde de iş olanakları söz konusu olacaktır.

 

İktisat Eğitim Programı   
Birinci Dönem                                                             Kredi               
MAT 119 Matematik  I 5
ENGL 101 İngilizce I 4
ECO 101 Mikroekonomiye Giriş 4
PSIR 101 Sosyoloji ve Siyasete Giriş 3
TUR 101 Türkçe I -
CNG 100 Bil. Teknol. ve Uygul. Giriş -
    Sınırlı Seçmeli (BUS221/PSIR105) 3
İkinci Dönem                                                            Kredi               
ENGL 102 İngilizce II 4
BUS 152 Sosyal Bilimler için İstatistik 3
ECO 102 Makroekonomiye Giriş 4
TUR 102 Türkçe II -
MAT 120 Matematik  II 5
    Sınırlı Seçmeli (BUS142/PSIR106) 3
Üçüncü Dönem                                                           Kredi               
ECO 201 Mikroekonomi 4
ECO 211 İktisat Tarihi 3
ECO 275 İktisatçılar için Matematik 3
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
    Seçmeli Ders 3
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
Dördüncü Dönem                                                       Kredi               
ECO 202 Makroekonomi 4
ECO 205 İktisatçılar için İstatistik 4
ECO 212 İktisadi Düşünce Tarihi 3
BUS 232 Bilgi Sist. ve Programlama 3
    Seçmeli Ders 3
HIST 202 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi II -
Beşinci Dönem                                      Kredi
ECO 311 Ekonometri İlkeleri I 4
ECO 303 Uluslararası Ticaret Kuramı ve   
    Politikası 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem                                                         Kredi
ECO 312 Ekonometri İlkeleri  II 4
ECO 304 Uluslararası Makroekonomi 3
ECO 306 Para Kuramı ve Politikası 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
    Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem                                                        Kredi
ECO 421 Entegrasyon Ekonomisi ve AB 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem                                                      Kredi
ECO 400 Mezuniyet Projesi 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders    3