ODTÜ Tanıtım CD


İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

www.ele.metu.edu.tr

 

Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen yeni rollerin ve yeterliliklerin sınıf ortamlarında gerçekleştirilebilmesi için eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmelerışığında öğretmen adayları eğitimlerini almaktadır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. İlköğretim Bölümü olarak bu bilinçle öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarında destek verilmektedir..

 

Bir eğitim politikası olarak eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması süreci içerisinde ODTÜ Eğitim Fakültesinde de 1998 yılında İlköğretim Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde okul öncesi ve ilköğretimin II. kademesine yönelik fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirilen üç ayrı lisans programı yürütülmektedir: 

 

 

ODTÜ İlköğretim Bölümü’nün başlıca amacı; mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

İş Olanakları


İlköğretim Matematik ve FenBilgisi Öğretmenliği’nin uzmanlık alanları ilköğretim okullarının ikinci kademesinde fen ve matematik eğitimidir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimizözel ve resmi ilköğretim okullarında öğretmen ve yönetici olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde ve ilköğretim fen ve matematik öğretimine yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak da çalışabilmektedirler.

 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem Kredi
PHYS  181 Temel Fizik I 5
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
CHEM  101 Genel Kimya I 5
ENG  101 Akademik İngilizce I 4
EDS  200 Eğitime Giriş 3
IS  100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş 0
İkinci Dönem                                              Kredi
CHEM  102 Genel  Kimya II 5
MATH  120 Analiz II 5
PHYS  182 Temel Fizik II 5
ENG  102 Akademik İngilizce II 4
CEIT  100 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 3
Üçüncü Dönem                                               Kredi
BIO  101 Genel Biyoloji I 6
PHYS  283 Optik ve Modern Fizik 3
ELE  240 Olasılık ve İstatistik 3
CHEM 281 Analitik ve İnorganik Kimya 3
ENG  211 İngilizce (Sözlü Anlatım Becerileri) 3
EDS  220 Eğitim Psikolojisi 3
HIST  2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0
Dördüncü Dönem  Kredi
BIO  102 Genel Biyoloji II 6
ASTR 201 Astronomi I 3
ELE 225 Ölçme ve Değerlendirme 3
CHEM 282 Organik Kimya ve Biyokimya 3
ELE  221 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3
HIST  2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0
Beşinci Dönem                                   Kredi
BIO  252 Fizyoloji 3
ELE  343 Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri I 3
TURK  305 Türkçe I (Sözlü Anlatım) 2
ELE  329 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme  3
ELE  331 Fen Bilgisi Lab. Uygulamaları 3
             Seçmeli Ders I 3
Altıncı Dönem Kredi
ELE  344 Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri II 3
EDS  304 Sınıf Yönetimi 3
TURK  306 Türkçe II (Yazılı Anlatım) 2
GEO  231 Jeoloji 3
BIO  317 Moleküler Biyoloji 3
ELE  310 Topluma Hizmet Uygulamaları 2
Yedinci Dönem Kredi
ELE 435 Okul Deneyimi 3
ELE  440 Fen Teknoloji ve Toplum 3
    Seçmeli Ders II 3
    Seçmeli Ders III 3
BIO 404 Evrim 3
ELE  411 Çevre Bilimleri 3
Sekizinci Dönem   Kredi
ELE  420 Öğretmenlik Uygulaması 5
EDS  424 Rehberlik 3
EDS  416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
    Seçmeli Ders IV 3