ODTÜ Tanıtım CD


İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

www.ele.metu.edu.tr

 

Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen yeni rollerin ve yeterliliklerin sınıf ortamlarında gerçekleştirilebilmesi için eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmelerışığında öğretmen adayları eğitimlerini almaktadır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. İlköğretim Bölümü olarak bu bilinçle öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarında destek verilmektedir..

 

Bir eğitim politikası olarak eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması süreci içerisinde ODTÜ Eğitim Fakültesinde de 1998 yılında İlköğretim Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde okul öncesi ve ilköğretimin II. kademesine yönelik fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirilen üç ayrı lisans programı yürütülmektedir: 

 

 

ODTÜ İlköğretim Bölümü'nün başlıca amacı; mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

İş Olanakları


İlköğretim Matematik ve FenBilgisi Öğretmenliği'nin uzmanlık alanları ilköğretim okullarının ikinci kademesinde fen ve matematik eğitimidir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimizözel ve resmi ilköğretim okullarında öğretmen ve yönetici olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde ve ilköğretim fen ve matematik öğretimine yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak da çalışabilmektedirler.

  

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  
Eğitim Programı
Birinci Dönem                                              Kredi
MATH  111 Temel Matematik 3
MATH  115 Analitik Geometri 3
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ENG  101 İngilizce I 4
EDS  200 Eğitime Giriş 3
IS  100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş  0
İkinci Dönem                                            Kredi
MATH  112 Soyut Matematik 3
MATH  116 Temel Cebirsel Yapılar 3
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ENG  102 Akademik İngilizce II 4
CEIT  100 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 3
Üçüncü Dönem                                             Kredi
MATH  219 Diferansiyel Denklemler 4
PHYS  181 Temel Fizik I 5
STAT  201 İstatistik ve Olasılık I 3
ELE  221 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3
EDS  220 Eğitim Psikolojisi 3
HIST      2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0
Dördüncü Dönem                                           Kredi
MATH  201 Temel Geometri 3
PHYS  182 Temel Fizik II 5
STAT  202 İstatistik ve Olasılık II 3
ELE  225 Ölçme ve Değerlendirme 3
EDS  416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
    Seçmeli Ders VI 3
ENG  211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
HIST       2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0
Beşinci Dönem                                             Kredi
MATH  260 Lineer Cebir 3
TURK 305 Türkçe I (Sözlü Anlatım) 2
ELE  341 Matematik Öğretim Yöntemleri I 3
    Seçmeli Ders I 3
    Seçmeli Ders II  
Altıncı Dönem                                             Kredi
ELE  342 Matematik Öğretim Yöntemleri II 3
TURK  306 Türkçe II (Yazılı Anlatım) 2
EDS  304 Sınıf Yönetimi 3
ELE  329 Öğretim Teknolojileri ve   
    Materyal Geliştirme 3
ELE  310 Topluma Hizmet Uygulamaları 2
    Seçmeli Ders III  
Yedinci Dönem
 Kredi
ELE  301 Araştırma Teknikleri 3
ELE  435 Okul Deneyimi 3
ELE  465 Öğretim için Matematiksel    Bilginin Doğası 3
    Seçmeli Ders IV  
    Seçmeli Ders V  
Sekizinci Dönem
Kredi
ELE 420 Öğretmenlik Uygulaması 5
EDS  424 Rehberlik 3