ODTÜ Tanıtım CD


İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

www.suny.metu.edu.tr

 

Günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları geleneksel öğretmen yetiştirme modellerinin dışına çıkan çok yönlü ve çok seçenekli eğitim programlarının gereğini artırmıştır. Bu anlayıştan yola çıkarak, ODTÜ Yabancı Diller Eğitim Bölümü, SUNY (New York Eyalet Üniversitesi)-New Paltz ile ortak bir lisans programı geliştirmiştir ve bu program 2004-2005 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Bu programa kabul edilen öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin birinci, ikinci ve dördüncü yıllarını ODTÜ'de, üçüncü yılı ve iki yaz dönemini ise SUNY-New Paltz Üniversitesi'nde tamamlayacaklardır. 1828 yılında kurulan New Paltz Üniversitesi Amerika'nın en eski ve köklü üniversitelerinden olup öğrencinin kendisini entelektüel, kültürel ve sosyal olarak gelişmesini temel alan mükemmeliyetçi eğitim ve öğretim anlayışını benimsemiştir. Hudson nehri çevresindeki kampüs doğa güzelliğinin yanı sıra teknolojik olanaklar da sunmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler biri ODTÜ'den, diğeri de SUNY-New Paltz'tan olmak üzere iki ayrı diploma alacaklardır. ODTÜ'den alacakları diploma, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik yapabilmek için şart koştuğu derslerin alındığını gösteren "İngilizce Öğretmenliği" diploması olacaktır. SUNY-New Paltz'tan alacakları diploma ise "Liberal Studies" (İnsan ve Toplum Bilimleri) alanında olacaktır. Bu ortak programdan mezun olacak öğrenciler:

 

  • Lisans eğitimleri süresince hem Türkiye'nin hem de ABD'nin saygın eğitim kurumlarında öğrenim görecekler ve her iki kurumdan ayrı birer diplomaya sahip olacaklar,
  • İki farklı kültürü tanıyıp karşılaştırma olanağını bulacaklar,
  • ODTÜ'de aldıkları dil temelini New Paltz'ta İngilizce'nin doğal ortamında  geliştirecekler,
  • İki üniversitenin sunduğu olanaklar sayesinde modern öğretmenlik eğitiminin tüm alt alanlarını kapsayan temel dersleri almanın yanı sıra ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmalarını sağlayacak zengin seçmeli ders yelpazesinden yararlanacaklar,
  • ODTÜ'den alacakları İngilizce Öğretmenliği diploması ve SUNY- New Paltz'tan alacakları "Liberal Studies" diploması sayesinde profesyonel bilgi ve beceri sentezi oluşturacaklardır.

 

İş Olanakları

Bu programın mezunları için iş olanakları çok geniştir.  İngilizce Öğretmenliği diploması sayesinde Türk eğitim sisteminin her düzeyinde İngilizce öğretmenliği yapabileceklerdir. Buna ek olarak, "Liberal Studies" programında sunulan eğitim kapsamındaki psikoloji, sosyoloji, felsefe, dilbilim ve edebiyat dersleri sayesinde ek bir bilgi birikimine sahip olacaklardır. Kamu ve özel sektörde turizm, bankacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, reklamcılık, çevirmenlik gibi dil ve sosyal bilgi gerektiren alanlarda iş bulabileceklerdir.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
Eğitim Program  
Birinci Dönem (ODTÜ) Kredi
TEFL 171 Yazılı Anlatım I 3
TEFL 173 Eleştirel Okuma ve Düşünme I 3
TEFL 175 Sözlü İletişim I 3
TEFL 177 Edebiyata Giriş 3
EDS 200 Eğitime Giriş 3
TURK 103 Türkçe:  Yazılı İletişim 2
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
Toplam Kredi: 17    
İkinci Dönem (ODTÜ)   Kredi
TEFL 172 Yazılı Anlatım II 3
TEFL 174 Eleştirel Okuma ve Düşünme II 3
TEFL 176 Sözlü İletişim II 3
TEFL 182 İng. Öğrt. Giriş: Yaklaşım & Yöntem 3
TURK 104 Türkçe: Sözlü Anlatım 2
TEFL 273 Dilbilimine Giriş I 3
Toplam Kredi: 17    
Üçüncü Dönem (ODTÜ) Kredi
TEFL 274 Dilbilime Giriş II 3
TEFL 275 İngiliz Edebiyatı 3
TEFL 277 İngilizce Öğretiminde Yöntemler I 3
TEFL 279 Sözcük Bilgisi 3
TEFL 281 Araştırma Yöntemleri 3
HIST 2201  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Toplam Kredi: 15    
Dördüncü Dönem (ODTÜ) Kredi
TEFL 271 Dil Edinimi 3
TEFL 278 İngilizce Dil Eğitiminde Yöntemler II 3
TEFL 280 İngiliz Romanı I 3
TEFL 282 İngilizce Dil Yapısı 3
TEFL 286 İngilizce-Türkçe Çeviri 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Toplam Kredi: 15    
Yaz Okulu I (NEW PALTZ) Kredi
EDS 38365 Eğitim Psikolojisi 3
    Sanat (Seçmeli Ders) 3
Toplam Kredi: 6    
Beşinci dönem (NEW PALTZ) Kredi
SED 356 Öğretim Teknolojileri 3
SED 577 Uygulamalı Dilbilim I 3
    Matematik (Seçmeli Ders) 3
    Alan Dersi 3
    Alan Dersi 3
    Doğa Bilimleri (Seçmeli Dersi) 3
Toplam Kredi: 18    
 Altıncı Dönem (NEW PALTZ) Kredi
EDS 340     Eğitimin Sosyolojik ve Felsefi Tem. 3
SED 453     Ölçme ve Program Geliştir. Giriş  
SED 333     İng. Öğretimi ve Değerlendirme 3
SED 580   Uygulamalı Dilbilim 3
    Alan Dersi 3
    Alan Dersi 3
Toplam Kredi: 18    
Yaz Okulu II (NEW PALTZ) Kredi
    Alan Dersi 3
    Alan Dersi 3
Toplam Kredi: 6    
Yedinci Dönem (ODTÜ) Kredi
TEFL 487 İngilizce Dil Eğt. Materyal Geliş. 3
TEFL 489 Çocuklara İngilizce Öğretimi 3
TEFL 491 İngiliz Tiyatrosu 3
EDS 424 Rehberlik 3
EDS 304 Sınıf Yönetimi 3
Toplam Kredi: 15    
Sekizinci Dönem (ODTÜ) Kredi
TEFL 490 Öğretmenlik Uygulaması 5
TEFL 492 İngiliz Şiiri 3
TEFL 494 İngiliz Romanı II 3
TEFL 496 İngilizce-Türkçe Çeviri 3
Toplam Kredi: 14