ODTÜ Tanıtım CD


İnşaat Mühendisliği

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

www.ncc.odtu.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Programı, öğrencilerini, temel bilimleri karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin analiz ve sentezinde rahatça uygulayabilecek, gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip, bilimsel ve sosyal konularda mühendislik dışındaki disiplinlerle de etkileşim içinde olabilecek inşaat mühendisleri olarak yetiştirmeyi ve eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda mezunların; öğrenmenin, düşünmenin, güncel araştırmalar yürütmenin ve kendi yeteneklerini geliştirmenin yollarını bilen, etik kavramları özümsemiş, kendi alanlarında öncü olma sıfatına sahip, içinde bulunduğu sosyal çevre ile etkileşim içinde, faydalı birer birey olması hedeflenmiştir.

 

Gelişmiş ülkelerdeki eğitim programlarına ve ülkemiz gereksinimlerine paralel olarak düzenlenen ders programı ile öğrencilerin lisans programları esnasında Yapı Mekaniği, Su Mühendisliği, Jeoteknik, Yapı Malzemesi, Ulaştırma, Yapım Yönetimi ve Jeodezi dallarında bir dizi zorunlu ve seçmeli ders almaları planlanmıştır.

 

İş Olanakları

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarının, gerek kamu gerek özel sektörde önemli görevler alabilecek donanımla mezun olmaları beklenmektedir. Mezunların sahip oldukları temel mühendislik ve inşaat mühendisliği bilgileri, bilgisayar ve yabancı dil hâkimiyetleri ve belirtilmiş olan diğer üstün nitelikleri ile inşaat mühendisliği ve ilgili dallarda Türkiye, Ortadoğu ve diğer ülkelerin inşaat sektöründe aranan elemanlar arasına girmelerini sağlamaktadır. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar yurtiçindeki ve yurtdışındaki öncü üniversitelerde eğitim imkânları bulabileceklerdir.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI  
Birinci Dönem   Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
CHM 107 Genel Kimya 4
ENGL 101 İngilizce I 4
MECH 113 Bilgisayar Destekli   
    Mühendislik Çizimi I 3
CNG 100 Bil. Teknol. ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CNG 230 C Programlamaya Giriş  
CVE 102 İnşaat Mühendisliğine Giriş  
ENGL 102 İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MAT 219 Türevsel Denklemlere Giriş 4
CVE 202 Topografya 3
CVE 221 Statik 3
CVE 241 Yapı Malzemeleri 4
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TUR 101 Türkçe I -
Dördüncü Dönem   Kredi
MAT 210 Mühendisler için Uyg. Matematik 4
CVE  222 Dinamik 3
CVE  224 Mukavemet 3
ECO 280 Mühendislik Ekonomisi 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
TUR 102 Türkçe II -
Beşinci Dönem   Kredi
CVE 303 İnşaat Mühendisleri için   
    Olasılık ve İstatistik 3
CVE 323 Yapı Mekaniğine Giriş 3
CVE 353 Ulaşım ve Trafik Mühendisliği 3
CVE 363 Zemin Mekaniği 4
CVE 371 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 3
CVE 300 Yaz Stajı I -
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
Altıncı Dönem   Kredi
CVE 332 Yapı Mühendisliği ve Yönetimi 3
CVE 366 Temel Mühendisliği 3
CVE 372 Hidromekanik 4
CVE 376 Mühendislik Hidrolojisi 3
CVE 382 Betonarme 3
CVE 384 Yapı Statiği 3
HST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II -
Yedinci Dönem   Kredi
CVE 471 Su Kaynakları Mühendisliği 3
CVE 485 Çelik Yapıların Tasarımı 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
CVE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3