ODTÜ Tanıtım CD


İnşaat Mühendisliği

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.ce.metu.edu.tr

 

Kuruluşundan beri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü inşaat sektörüne yetiştirdiği nitelikli mühendisler ve araştırmacılarla modern Türkiye’nin şekillenmesinde önde gelen kuruluş olmuştur. ODTÜ kökenli İnşaat Mühendisleri, inşaat mühendisliği atağının öncüleri olarak ulusal ve uluslararası ölçekte sektörde merkezi pozisyonlarda yer alıyorlar.

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü teknolojiyi yakından takip eden bir bölüm olarak modern araç gereçlerden oluşturulmuş büyük ölçekli laboratuvar olanaklarına sahiptir. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bilimsel araştırmaların yansıra, bilim ve endüstri arasında karşılıklı etkileşim ortamı yaratarak özel sektöre hizmet vermektedir. Ayrıcalıklı akademik ve idari kadrosu, modern araştırma olanakları, nitelikli ve seçkin öğrencileriyle, ODTÜ İnşaat Mühendisliği mükemmelliği hedeflemiş ve sadece Türkiye’de değil dünya çapında da kaliteli ve nitelikli eğitim ve öğretim hizmeti veren kurumlar arasında yerini sağlamlaştırmıştır.

 

Öğretim Kadrosu


Öğretim kadrosu, ODTÜ’yü en iyi mühendislik okulu, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü de en iyi inşaat mühendisliği bölümü yapan en önemli faktördür. Öğretim üyeleri, öğrencilerini, temel bilimleri karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin çözüm ve analizinde rahatça kullanabilecek, gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip, bilgisayar ile analiz, programlama ve çizim uygulamalarına hakim, bilimsel ve sosyal konularda mühendislik dışındaki disiplinlerde de etkileşim içinde olabilecek, öğrenmeye ve ilerleme açık, lider inşaat mühendisleri olarak yetiştirmeyi ve eğitmeyi amaçlamışlardır. Ulusal ve uluslararası ölçekte teknik organizasyonlarda, odalarda ve araştırma vakıflarında üst düzey görev alan, önde gelen uluslararası eğitim kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüten olan ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğretim kadrosu inşaat mühendisliğiyle ilgili alanlarda otorite olarak kabul edilmektedir.

 

Öğrenciler


İnşaat Mühendisliği bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde parlak ve seçkin yerli öğrencilerin yanı sıra nitelikli yabancı öğrencileri de kabul etmektedir. Mezuniyet sonrasında, mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma yolunu seçerken geri kalan kısım Türk inşaat sektörüne yeni bir soluk getirmektedir. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü, öğrencilerine uluslararası alanda seçkin eğitim kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sonucunda ortak yüksek lisans ve doktora programları olanağı sunmaktadır.

 

Olanaklar


Yedi ayrı binada hizmet veren bölüm 12,000 m2civarındaki araştırma ve derslik alanıyla ODTÜ yerleşkesinin en büyük bölümlerinden biridir. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü çağdaş inşaat mühendisliği araştırma konuları üzerinde deneylerin yapılabileceği 7 laboratuvara sahiptir. Tarafsız, güvenilir ve standartlara uygun yöntemler kullanan bir kuruluş olarak, araştırmaların yanı sıra, özel sektör için yapı malzemelerinin, yapı elemanlarının, zeminlerin değerlendirilme ve kontrol testleri de yapılmaktadır.

 

Araştırmalar


ODTÜ İnşaat Mühendisliği araştırmacıları, 9 alt disiplin altında (Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri Mühendisliği, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi, Geoteknik Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Hidromekanik, Kıyı ve Deniz Mühendisliği, Geomatik) oldukça geniş araştırma alanlarında çalışmaktadır. Bölümümüz ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü altında faaliyet gösteren Deprem Çalışmaları, Yer Sistemleri Bilimleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çimento Mühendisliği Enstitü Anabilim Dallarına eğitim ve araştırma kadrosuyla katkı sağlamaktadır. Ana çalışma konuları özetle aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan başka ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün çeşitli yabancı üniversitelerle ortak olarak yürüttüğü çift diplomalı yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.

 

  • Onarılmış ya da güçlendirilmiş betonarme kolonların, betonarme dolgu duvarlarla güçlendirilmiş çerçevelerin mukavemeti ve dinamik deprem yükleri altındaki davranışı. Düzlem çerçevelerin statik ve dinamik yükleme altında doğrusal olmayan analizi.
  • Geleneksel yapı malzemelerinin ıslahı, yeni malzemelerin ve test tekniklerinin geliştirilmesi, uçucu kül ve cüruf gibi atık malzemelerin yapı malzemeleri içerisinde değerlendirilmesi, tahribatsız muayene yöntemlerinin malzeme özelliklerini belirlemede kullanılması
  • İnşaat işleri için faaliyet planı ve programı oluşturulması ve kontrolü, ekonomik analiz yapılması, proje yönetimi, teknoloji-yapım sektörü ilişkileri, inşaat işleri ile ilgili hukuki hususlar
  • Farklı ulaşım yöntemlerinin incelenmesi. Asfalt betonu performans deney ve modellenmesi, asfalt ve Portland çimentolu beton yol malzemelerin mikro-mekaniği
  • Nehir havza geliştirmesi için planlama ve fizibilite çalışmaları, su kaynakları sistemlerinin tasarımı, inşaası ve işletmesi, kuyu hidroliği ve yeraltı suyu işletmesi, Köprü ayakları etrafında yerel oyulma, doğal dere yataklarında akım ölçüm yapıları Dalga hidrodinamiği ile ilgili temel problemler, dalga-yapı etkileşimi, rüzgar dalgaları. Kıyı hidroliği üzerine çalışmalar, sedimantasyon, kirlenme, kıyı ve liman yapıları
  • Zor zemin koşullarında temel mühendisliği tasarımları, geoteknik deprem mühendisliği (kumlu ve siltli zeminlerin sıvılaşma davranışı, istinat duvarlarına etkiyen dinamik yüklerin model deneyleri ile incelenmesi, deprem yükleri altında kaya dolgu barajların davranışı, dinamik şev stabilitesi). Zemin özelliklerinin arazide ölçümü, zemin iyileştirilmesi teknikleri (taş kolonlar, kum drenler ile ön yükleme, derin karıştırma). Zemin parametreleri arasında korelasyonlar. Uçucu küllerin geoteknik uygulamalarda kullanılması, şişen zeminler.
  • Uydu jeodezisi ve gök mekaniği ile ilintili çalışmalar, yer dinamiği, konumlama ve seyrüsefer. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) uygulamaları, uzaktan algılama (UA) teknolojisi ve sayısal fotogrametri.

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem    Kredi 
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS  105 Genel Fizik I  4
CHEM  107 Genel Kimya  4
ENG  101 Akademik İngilizce I  4
CE  101 İnşaat Mühendisliği Çizimi  3
IS  100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş   
İkinci Dönem    Kredi 
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS  106 Genel Fizik II  4
CENG  230 C Proglamlamaya Giriş 3
GEOE 104 İnşaat Mühendisliği için Jeoloji  3
ENG  102 Akademik İngilizce II  4
CE  102 İnşaat Mühendisliğine Giriş 
Üçüncü Dönem    Kredi 
MATH 219 Türevsel Denklemler  4
ES  202 Mühendislik Matematiği  3
CE  221 Mühendislik Mekaniği I  3
CE  231 Mühendislik Ekonomisi  3
CE  241 Malzeme Bilimi  3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders  3
HIST           2201 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I 
Dördüncü Dönem    Kredi 
CE  204 Belirsizlik ve Data Analizi  3
CE  222 Mühendislik Mekaniği II  3
CE  224 Mukavemet  4
ENG  211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
CE  272 Akışkanlar Mekaniği 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HIST           2202 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi II  –  
Beşinci Dönem    Kredi 
CE  305 Müh. Hesaplama Yöntemleri  3
CE  353 Ulaşım ve Trafik Mühendisliği  4
CE  363 Zemin Mekaniği 4
CE  372 Hidromekanik  4
CE 383 Yapı Analizi 3
TURK  303 Türkçe I  –  
CE  300 Yaz Stajı I  – 
Altıncı Dönem    Kredi 
CE  332 Yapı Mühendisliği ve İşletmesi  3
CE  344 Yapı Malzemeleri  4
CE  366 Temel Mühendisliği  3
CE  378 Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği 4
CE  382 Betonarme  3
CE  388 Çelik Yapıların Tasarımı  3
TURK  304 Türkçe II
Yedinci Dönem    Kredi 
CE  410 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım  3
    ZorunluSeçmeli Ders  3
    Zorunlu Seçmeli Ders  3
    Zorunlu Seçmeli Ders  3
    Serbest Seçmeli Ders  3
CE  400 Yaz Stajı II   
Sekizinci Dönem    Kredi 
    Zorunlu Seçmeli Ders 3
    Zorunlu Seçmeli Ders 3
    Zorunlu Seçmeli Ders  3
    Teknik Seçmeli Ders                                      3
    Teknik Seçmeli Ders  3