ODTÜ Tanıtım CD


İşletme

İŞLETME BÖLÜMÜ (KKK)

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İşletme Lisans Programı öğrencilerini işletmeciliğe çok geniş bir genel kültür altyapısıyla hazırlamaktadır. Öğrencilere işletmeciliğin tüm alt alanlarından ders aldırmaya ek olarak diğer iktisadi ve idari bilimlerin de temel dersleri verilmektedir. Bunun yanında, programda bulunan çok sayıda seçmeli derslerle öğrencilere işletmeciliğin veya diğer iktisadi ve idari bilimlerin ilgilendikleri alanları hakkında daha ileri seviyede bilgi edinebilme imkanı verilmektedir.

 

İş Olanakları

 

Bu programın mezunları sadece işletmeciliğin değil, aynı zamanda tüm iktisadi ve idari bilimlerin altyapısına sahip olacaktır. Bu bilgi donanımının seçmeli dersler ile tamamlanmasıyla hızla değişen koşullar altında gerekli öngörü ile çalışabilecek ve iş pazarında aranan yöneticiler ortaya çıkacaktır.

 

İŞLETME   
Birinci Dönem      Kredi
MAT   101 Sosyal Bilimler için Matematik       4
ENGL 101 İngilizce 4
BUS 111 Temel İşletme     3
ECO  101 Mikroekonomiye Giriş     4
PSIR  101 Sosyoloji  ve Siyasete Giriş 3
TUR    101 Türkçe I                       -
CNG   100 Bil. Teknol. Ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem    Kredi
ENGL 102 İngilizce II                4
BUS     142 Finansal Muhasebe          3
BUS     152 Sosyal Bilimler için İstatistik  3
ECO     102 Makroekonomiye Giriş  4
PSIR    106 Modernlik öncesi Uygarlıklar 3
TUR    102 Türkçe II -
Üçüncü Dönem                                                Kredi
BUS  221 Örgütsel Davranış ve Sos. Psikoloji 3
BUS 271 Pazarlama İlkeleri       3
BUS 281 Finans İlkeleri              3
PSIR   237 Hukuk İlkeleri           3
    Seçmeli Ders              -
HST 201 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I              
Dördüncü Dönem                                                Kredi
BUS    222 Örgüt Teorisi           3
BUS    232 Bilgi Sist. ve Programlama     3
BUS    242 Yönetim Muhasebesi        3
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
    Seçmeli Ders                  -
HST  202 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II -
Beşinci Dönem                                                           Kredi
ENGL  311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
BUS   321 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
BUS   361 Operasyon Yönetimi    3
    Seçmeli Ders -
    Seçmeli Ders           -
Altıncı Dönem   Kredi
BUS     312 İşletme Hukuku        3
BUS     352 Yönetim Bilimi         3
    Seçmeli Ders             -
    Seçmeli Ders        -
    Seçmeli Ders       -
Yedinci Dönem    Kredi
BUS       431 Bilgi Sistemleri                 3
    Seçmeli Ders                 -
    Seçmeli Ders             -
    Seçmeli Ders              -
    Seçmeli Ders             -
Sekizinci Dönem     Kredi
BUS  400 Mezuniyet Projesi        3
BUS  412 Stratejik Süreçler ve Yönetimi 3
    Seçmeli Ders        -
    Seçmeli Ders        -
    Seçmeli Ders       -