ODTÜ Tanıtım CD


İşletme Lisans Programı

İŞLETME LİSANS PROGRAMI

www.suny.metu.edu.tr

 

İşletmeler başarılı olmak için birçok işi birbiriyle uyum içinde yürütmek zorundadır.. İşletmecilerin görevi ise bu işlerin yapılmasını sağlamak için şirketin kaynaklarını en uygun şekilde kullanmaktır. Bu görevi yerine getirmek için yapılacak işler ve elde bulunan kaynaklar hakkında sağlıklı bilgi vazgeçilmez bir unsurdur. Bu sağlıklı bilgiyi oluşturabilmek için ise işletmecilerin geniş bir yelpazeden bilgi donanımına sahip olmaları son derece önemlidir.

İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden, yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır. İşletmeciler "yeni ekonomi" ve "bilgi toplumunu" anlamak, yorumlamak ve bu yeni yapı içinde kurumları yönetmek ve rekabet etmek durumundadır. Bu gereklere paralel olarak, tüm dünyadaki işletme okullarının özellikle son 10-15 yıllık dönemdeki en belirgin arayışı eğitimlerine "uluslararası" boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle "eğitimin uluslararasılaştırılması" olmuştur. İşletme Uluslararası ortak Lisans Programı çerçevesinde ODTÜ, SUNY sisteminin en önde gelen ve AACSB International akreditasyonuna sahip olan Binghamton İşletmecilik Okulu (School of Management) arasındaki işbirliği ile öğrencilere hem Türkiye'de hem ABD'de en iyi işletmecilik eğitimi birikimlerinden yararlanma imkanını sağlayacaktır. Öğrenciler, iki ayrı kampusta sunulan akademik ve kültürel çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmak için ayrıcalıklı bir donanım ve formasyona kavuşacaklardır.

Öğrenciler eğitimlerinin 1. ve 3. senelerini ODTÜ'de, 2. ve 4. senelerini SUNY Binghamton'da tamamlar. Programın başarıyla tamamlanması üzerine öğrencilere hem ODTÜ'den hem SUNY Binghamton'dan İşletme diploması verilir. Bu program ile iki başarılı üniversitenin işletme eğitimi birikimleri öğrencilere sunulabilmektedir. Öğrenciler modern işletme eğitiminin temelini oluşturan derslerle, ilgilendikleri alanda derinlemesine özelleşmeye imkan tanımak için geniş bir yelpazeden seçmeli dersler alabilir.


İş Olanakları


ODTÜ - SUNY İşletme Programı mezunları, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların tercih edecekleri deneyim ve donanıma sahip olacaklardır. Dolayısıyla, yurt içi kurumların yanısıra bu gibi uluslararası kurumlarda da iş olanağı bulacaklardır.


İŞLETME LİSANS PROGRAMI
Eğitim Programı  
Birinci Dönem (ODTÜ) Kredi
BAS 111 İşletmenin Temel Kavramları 3
BAS 152 İşletme İstatistiği 3
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ECON 122 Makroekonomiye Giriş 3
ENG 101 İngilizce I 4
TURK 101 Türkçe I -
HIST 2201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I -
İkinci Dönem (ODTÜ)   Kredi
BAS 121 Davranış Bilimleri İlkeleri 3
BAS 132 Bilgi Sistemleri ve Programlama 3
BAS 134 Bilgisayar Laboratuvarı 1
BAS 142 Finansal Muhasebe 3
BAS 181 İşletmeciler için Mikroekonomi 3
ENG 102 Akademik İngilizce I 4
TURK 102 Türkçe II -
HIST 2202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II -
Üçüncü Dönem (BINGHAMTON) Kredi
BAS 431 Yönetim Bilişim Sistemleri(YBS) 4
BAS 261 Üretim Yönetimi(ÜU) 3
BAS   YBS ve ÜY için Gelişmiş Araçlar 2
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 1
Dördüncü Dönem (BINGHAMTON) Kredi
BAS 212 Hukuka Giriş 4
BAS 242 Yönetim Muhasebesi 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem (ODTÜ) Kredi
BAS 311 İşletmecilikte İletişim 3
BAS 313 İş Hukuku 3
BAS 321 Örgütsel Davranış 3
BAS 381 İşletme Finansı İlkeleri 3
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
BAS  322 Örgüt Kuramı 3
BAS 324 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
BAS 352 Yöneylem Araştırması 3
BAS 371 Pazarlama İlkeleri 3
    Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem (BINGHAMTON) Kredi
BAS   Uluslararası İşletmeciliğe Giriş 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem (BINGHAMTON) Kredi
BAS 412 Küresel Stratejik Yönetim 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4
    Seçmeli Ders 4