ODTÜ Tanıtım CD


İşletme (ODTÜ KKK-SUNY)

 İŞLETME (ODTÜ KKK-SUNY NEW PALTZ ULUSLARARASI ORTAK) PROGRAMI

Günümüz işletmeleri, başarılı olabilmek için tek bir şeyi iyi yapmakla yetinemezler. Birçok alanda eş anlı olarak iyi performans göstermek gerekli hale gelmiştir. İşletmecilerin görevleri ise bu işlerin başarı ile yürütülmesini sağlamak için şirketin kaynaklarını en uygun şekilde kullanmaktır. Bu süreç içerisinde karşılaşılan sorunlara çok yönlü olarak yaklaşmak gerekir. Alınacak kararların her türlü etkisi göz önüne alınırken, değişen koşulların da etkilerini yakından takip edebilmek bir zorunluluktur. Bu görevleri yerine getirebilmek için işletmecilerin birkaç alanda özelleşmiş bilgiye ek olarak çok geniş bir yelpazede bulunan alanlardan ise temel düzeyde bir hakimiyet gerekmektedir. Çağdaş işletme programları, mezunlarını bu ortamlarda başarılı olacak şekilde yetiştirmekle yükümlüdürler.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) ile State University of New York New Paltz (SUNY NP) uluslararası ortak lisans programı, yeni bir işbirliği modelidir. Ders programında belirtildiği üzere, bu programa kabul edilen öğrenciler, eğitimlerini kısmen ODTÜ KKK ve kısmen SUNY NP'de tamamlayarak iki ayrı lisans diploması alacaklardır. Bu model, iki üniversitenin birikimlerini öğrenciye sunarak, uluslararası bir işletme eğitimi sağlayacak ve küresel düzeyde başarılı olabilecek yöneticiler ve işletmeciler yetiştirecektir. Program, iki üniversitenin olanaklarını kullanarak modern işletmecilik eğitiminin tüm alt-alanlarını kapsayan temel derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmalarını sağlayacak seçmeli derslerle zengin bir yelpaze sunmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Bu programın mezunları sadece İşletmeciliğin değil, aynı zamanda tüm iktisadi ve idari bilimlerin altyapısına sahip olacaktır. Bu bilgi donanımının seçmeli dersler ile tamamlanmasıyla hızla değişen koşullar altında gerekli öngörü ile çalışabilecek ve iş pazarında aranan yöneticiler ortaya çıkacaktır.

 

SUNY New Paltz İşletme Ortak Lisans Programı 
Birinci Dönem                                                    Kredi
MAT 101     Sosyal Bilimler için Matematik 4
ENGL101 İngilizce I  4
BUS 111 Temel İşletme                  3
BUS 221 Örgütsel Davranış ve Sos. Psikoloji 3
ECO 101      Mikroekonomiye Giriş 4
TUR 101 Türkçe I                                    NC 
İkinci Dönem                                                      Kredi
ENGL 102   İngilizce II 4
BUS 142    Finansal Muhasebe                       3
BUS 152    Sosyal Bilimler için İstatistik  3
ECO 102   Makroekonomiye Giriş 4
PSIR 106   Modernlik Öncesi Uygarlıklar 3
TUR 102 Türkçe II                                      NC
CNG 100    Bil.Teknol. ve Uygul. Giriş NC
Üçüncü Dönem                                                   Kredi
ENGL 211  İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
BUS 271    Pazarlama İlkeleri 3
BUS 281 Finans İlkeleri                     3
PSIR 237  Hukuk İlkeleri                  3
  Seçmeli Ders 3 3
Dördüncü Dönem (Suny Np)                            Kredi
BUS 250  Yönetim İlkeleri      3
BUS 215   Karar Destek Sistemleri        3
BUS 202   Yönetim Muhasebesi 3
BUS 429   Pazarlama Yönetimi 3
GE  Seçmeli Ders (a) 3
Beşinci Dönem                                                     Kredi
BUS 321 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
BUS 431  Bilgi Sistemleri                  3
BUS 361 Operasyon Yönetimi               3
GE  Seçmeli Ders (a)  3
  Seçmeli Ders 3
HST 201 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I NC
Altıncı Dönem                                                     Kredi
BUS 312 İşletme Hukuku    3
BUS 352 Yönetim Bilimi  3
BUS 222 Örgüt Teorisi                      3
  Seçmeli Ders 3       3
  Seçmeli Ders 3 3
HST 202 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II -
Yedinci Dönem (Suny Np) Kredi
BUSxxx Seçmeli Ders         3
BUSxxx                                   Seçmeli Ders 3
BUSxxx Seçmeli Ders              3
BUSxxx Seçmeli Ders              3
GE  Seçmeli Ders (a)            3
     
Sekizinci Dönem (Suny Np)                               Kredi
BUS 450 Stratejik Süreçler ve Yönetimi 3
BUSxxx Seçmeli Ders        3
BUSxxx Seçmeli Ders 3
BUSxxx Seçmeli Ders   3
GE  Seçmeli Ders (a) 3

 

 

(a) Tanımlanan GE dersleri USST, ART, NSCI ve HUM kodlu olmalıdır.