ODTÜ Tanıtım CD


İşletme

İŞLETME BÖLÜMÜ

www.ba.metu.edu.tr

 

İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, karlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel işletmecilik kavramlarına dayanır. ODTÜ İşletme Bölümü, işletme biliminin tüm işlevsel alanlarına hakim, en son gelişmeleri takip eden yöneticiler yetiştirmek için çalışır.

 

Kurulduğu 1957 yılından beri 3000'i aşkın mezun veren ODTÜ İşletme Bölümü, bugün 600’den fazla lisans ve 80'i aşan yüksek lisans öğrencisine eğitim vermektedir. Bölümümüz, lisans programına ek olarak, İşletme Yüksek Lisans ve Yöneticiler için İşletmecilik Yüksek Lisans Programlarını ve İşletme Doktora Programını yürütmekte ve bölüm bünyesinde bulunan İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Araştırma Merkezi'nde pek çok ulusal ve uluslararası projede araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Lisans programımızda eğitim gören öğrenciler, ODTÜ kampusunun sağladığı geniş imkanların yanı sıra, bölümün sağladığı özel sosyal ortamdan ve çağdaş eğitim olanaklarından da yararlanabilmektedir. Bölümümüz, eğitimde yaygın bilgisayar kullanımına yer vermekte ve bu konudaki öncülüğünü sürdürmektedir. Çağdaş işletmecilik eğitiminin gerektirdiği ve koşullara uygun olarak düzenlenen programda, öğrencilere sağlam bir yöneticilik ve işletmecilik temeli verilmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve alanında uzmanlaşmış uygulayıcıların yürüttüğü seçimlik derslerle, öğrencilerin ilgi duydukları konularda yoğunlaşmaları ve iş hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin katılımına açık çok sayıdaki sosyal etkinliklerin yanı sıra, 1992 yılında bölümümüz öğrencileri tarafından kurulan İşletme Topluluğu, düzenlediği panel, seminer ve sosyal etkinliklerle, öğrenciler, öğretim üyeleri, mezunlar ve iş dünyası arasında önemli bir köprü kurmakta ve her okul dönemi bir kez yayımlanan Glokal adlı bir dergi  çıkarmaktadır.

 

İş Olanakları

Öğrencilerimizin önemli bir kısmı, mezun olmadan önce üniversitemize tanıtıma ve iş mülakatı yapmaya gelen kuruluşlarla iş bağlantısı yapabilmektedir. Mezunlarımız temelde hemen her sektörde başarıyla profesyonel yöneticilik yapmaktadırlar. ODTÜ İşletme Bölümü'nün mezunları ağırlıkla finans sektöründe, bankacı, denetçi, uzman, aracı kurumlarda araştırmacı ve portföy yöneticisi olarak çalışmaktadırlar. Kamu sektöründe, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'nda uzman ve yönetici olarak çalışan mezunlarımızın yanı sıra, reklamcılık sektöründe ürün veya marka yöneticiliği, çeşitli sektörlerde satın alma, pazarlama, üretim planlama, bilgi sistemleri, finansman ve insan kaynakları birimlerinde de çalışan mezunlarımız vardır.

 

Lisansüstü eğitime yönelmek isteyen mezunlarımız ise, farklı kaynaklardan mali destek bularak, yurt dışında veya yurt içinde eğitimlerini sürdürmektedirler.

 

İŞLETME BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
BA 1101 İşletmenin Temel Kavramları 3
BA  1103 İşletme Uygulamaları Laboratuvarı 1
BA 1201 Davranış Bilimlerinin İlkeleri 3
BA 1401 Finansal Muhasebe 3
ENG  101 Akademik İngilizce I 4
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
TURK 101 Türkçe I -
İkinci Dönem   Kredi
BA 1306 Bilgi Sistemleri ve Programlama 3
BA 1308 Bilgisayar Laboratuvarı I 1
BA 1502 İşletme İstatistiği 3
ADM 102 Hukuka Giriş 3
ECON 122 Makroekonomiye Giriş 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
Üçüncü Dönem   Kredi
BA 2801 İşletmeciler için Mikroekonomi 3
BA 2203 Örgütsel Davranış ve Örgüt Kuramı 3
BA 2101 Yönetim Becerileri Laboratuvarı I 3
BA 2601 Üretim Yönetimi 3
BA 2701 Pazarlama İlkeleri 3
XX   Serbest Seçmeli Ders 3
HIST  2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
BA 2202 İşletme Finansı 3
BA 2102 İşletmecilikte İletişim I 3
BA 2204 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
XX   Serbest Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
HIST 200 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  -
Beşinci Dönem   Kredi
BA 3103 İşletmecilikte İletişim II 3
BA 3301 Yönetim Bilişim Sistemleri 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
XX   Serbest Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
BA 3504 Yöneylem Araştırması 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem    Kredi
BA 4103 Stratejik Yöntem ve Yönetim 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
BA 4102 İş Hukuku 3
BA 4104 Yönetsel Yetenekler Laboratuvarı II 1
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3
BA   Seçmeli Ders 3