ODTÜ Tanıtım CD


İstatistik

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

www.stat.metu.edu.tr

 

İstatistik temelde veri toplama ve bunları yorumlama bilimidir. Belirsizliğin bilimsel ifadesi olarak da yorumlanan istatistik, kendine özgü teorileri, yöntemleri, uygulama alanları ve organize bilimsel faaliyetleriyle hızla gelişmekte olan bir bilimdir. İstatistik dersleri ilk olarak 1962 yılında  o zamanki adıyla İdari İlimler Fakültesi bünyesinde kurulan Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde verilmeye başlanmıştır. Daha sonra 1975 yılında İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olan Uygulamalı İstatistik Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olan Yöneylem Araştırması ve İstatistik Bölümü adı altında iki ayrı bağımsız bölüm olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde faaliyetine devam etmiştir. 1983 yılında, Uygulamalı İstatistik Bölümü, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Bölümü ile birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde İstatistik Bölümü olarak ortak bir program altında eğitim vermeye başlamıştır.

 

Dört yıl süresince öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı istatistik dersleri ve bu dersleri destekleyici matematik ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Günümüzün gelişen teknolojik ve araştırma koşulları göz önüne alınarak öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ders olanakları ile uygulamaya yönelik dallarda branşlaşmaya yönlendirilmektedirler. Bölüm tarafından verilen lisans eğitiminin ana amacı; öğrencilere sosyal, ekonomik, kamu ve özel sektörlerinde gerçekleştirilen deney veya gözlemler sonucunda elde edilen verilerin analizini yaparak bunlardan doğru ve etkili sonuçlar ve yorumlar çıkarabilmeleri için gerekli bilgi donanımını vermektir.

 

Her yıl ortalama 40 mezun veren bölümümüzde şu anda 2 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. İstatistik bilimindeki uygulamalı çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yoğun bilgisayar kullanımına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bölümümüzde öğrencilerin kullanımına açık bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar sistemimizde çeşitli istatistik paket programları ve diğer disiplinlerdeki yazılımlar mevcuttur. Bunların yanı sıra zorunlu olmamasına rağmen öğrencilerimizi T.C. Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Bakanlıklar ve özel şirketlerde yaz stajı yapmaları için teşvik etmekteyiz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölümümüz akademik personeli değişik alanlarda araştırma projeleri hazırlamakta ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Bölümümüzde halen aşağıdaki alanlarda projeler yapılabilmektedir:

 

 • İstatistiksel Kalite Kontrolü
 • İstatistiksel Süreç Kontrolü
 • Sistem Güvenirliği
 • Kamuoyu Araştırmaları
 • Piyasa ve Pazar Araştırmaları
 • Zaman Serilerinin Modellenmesi ve Çözümlenmesi
 • Tıbbi Bilimlerde İstatistik Uygulamaları
 • Biyoinformatik
 • Sistem ve Hesaplamalı Biyoloji
 • İstatistiksel Deney Tasarımı
 • Deprem Risk Analizleri
 • Sigortacılıkta (Aktüerya) İstatistiksel Modellemeler
 • Afetlerin Ekonomik Boyutları / Afet Risk Yönetimi
 • Uzunlanmasına Veri Analizi
 • İstatistiksel Bilgisayar Hesaplamaları
 • Hesaplamalı İstatistik

 

İş Olanakları

 

Bölüm mezunlarımız, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı askeri kuruluşlar, özel bankalar ve kamu bankaları, sigorta şirketleri, borsa aracı kurumları, reklam şirketleri, Bakanlıklar ve benzeri devlet kurumları ile özel sektörde çalışabilmektedir.

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
STAT 153 Olasılık I 4
STAT 155 İstatistiğin Temel Prensipleri I 4
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
STAT 154 Olasılık II 4
STAT 156 İstatistiksel Metodlar  
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
STAT 271 Matematiksel İstatistik I 4
STAT 291 İstatistiksel Hesaplama I 4
MATH 219 Diferansiyel Denklemlere Giriş 4
MATH 260 Temel Lineer Cebir 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  -
Dördüncü Dönem   Kredi
STAT 272 Matematiksel İstatistik I 4
STAT 292 İstatistiksel Hesaplama II 4
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
MATH 250 İstatistikte İleri Matematik  5
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
STAT 361 Hesaplamalı İstatistik 4
STAT 363 Doğrusal Modeller I 4
STAT 365 Alan Örneklemesi Teknikleri 4
STAT 391 Olasılık Teorisi 3
ENG 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
STAT 356 İstatistiksel Veri Analizi 4
STAT 364 Doğrusal Modeller II 4
STAT 366 Alan Araştırması Yöntemleri 3
STAT 376 Stokastik Süreçler 4
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
STAT 465 Çok Değişkenli Analiz I 3
STAT 457 İstatistiksel Deney Tasarımı 4
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
Sekizinci Dönem   Kredi
STAT 466 Çok Değişkenli Analiz II 4
STAT 496 Parametrik Olmayan İstatistik 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi)  3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)  3