ODTÜ Tanıtım CD


Kimya Mühendisliği

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

 

İyi bir kimya mühendisi kimya bilimini, mühendislik disiplini, matematik, fizik, biyoloji ve bilgisayar bilgileri ile birleştirendir. Kimyager genelde bileşenlerin davranımları ile ilgilenir ve laboratuvarda az miktarda malzemeler ile çalışır. Kimya mühendisi ise, laboratuvar çalışmalarını yararlı, ekonomik ürünlere dönüştürmek için gerekli üretim süreçlerini ve fabrikaları tasarlar ve bunu yaparken kimya bilgisini kullanır.

 

  • Belirli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlamak
  • Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirlemek ve tasarımını yapmak
  • Tesisleri denetlemek ve kontrolünü sağlamak
  • Üretim için reçeteler hazırlamak, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek ve bunların kontrolünü sağlamak
  • Verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlamak, bunun sıklığı hakkında karar vermek
  • Üretim sırasında kullanılan yöntemin verimliliğini sürekli takip etmek, geliştirme faaliyetlerini yürütmek Kimya mühendislerinin görevleri arasındadır.


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kimya Mühendisliği Programı


Kimya mühendisliği kimya, fizik, matematik ve biyoloji bilgilerine ek olarak çevre bilinci, sosyal ve ahlaki sorumluluklar içerdiğinden eğitim programımız mezunlarımızın bu birikimleri kazanabilmesi için tasarlanmıştır. Mezunların sağlam bir kimya alt yapısı üzerine aldıkları termodinamik, temel işlemler, reaksiyon mühendisliği ve tasarım dersleri çerçevesinde kimyasal süreçlerin gerçekleştiği sistemleri tasarlama, kurma, işletme ve bakım konularında yetkin olmaları amaçlanmaktadır. Teknik donanımlarına ek olarak mezunların yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, çevre sorumluluğunu ve etik bilinci özümsemiş, çalışan sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir.


İş Olanakları


Bu programdan mezun olan Kimya Mühendisleri, endüstride tasarım, üretim, pazarlama, işletme ve bakım konularında görev yapabilecek bilgi birikimi ile donanmış olacaklardır. Kimya mühendisliği programı mezunları petrol rafinerileri - petrokimya, kağıt, plastik malzemeler, elyaf-tekstil, ilaç, boya, kozmetik, şeker, nişasta, fermantasyon endüstrisi, özel ve özgün kimyasallar, sabun, deterjan, yağ, cam, seramik, çimento, alçı, endüstriyel gazların üretimi, katalizörler, yarı iletkenler, kauçuk endüstrisi, gıda, suni gübre, tarım kimyasalları üretimi ile ilgili sektörlerde çalışmaktadırlar.

 

Kimya Mühendisliği Eğitim Programı
Birinci Dönem   Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
CHM 111 Genel Kimya I 4
MECH 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 3
ENGL 101 İngilizce I 4
CNG 100 Bilgi Teknolojileri ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CHM 112 Genel Kimya II 4
MECH 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II 3
ENGL 102 İngilizce II 4
CHME 102 Kimya Mühendisliğine Giriş 1
Üçüncü Dönem   Kredi
CHME 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları 3
MAT 219 Diferansiyel Denklemler 4
CHM 237 Organik Kimya I 4
ENG  211 Akademik Sözlü Sunum Becerileri 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -
Dördüncü Dönem   Kredi
CHME 204 Termodinamik I 3
MAT  210 Mühendisler İçin Uyg. Matematik 4
CHM  230 Mühendisler İçin Analitik Kimya 4
CHM 238 Organik Kimya II 3
ECO 210 Ekonomi Prensipleri 3
ENGL 211 Akademik Sunum Becerileri     3
HST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
CHME 305 Termodinamik II 3
CHME 323 Akışkanlar Mekaniği 3
CHME 325 Isı Transferi 3
CHM 351 Fiziksel Kimya 4
ENGL 311 İleri İletişim Becerileri 3
CHME 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
CHME 302 Kimya Mühendisliği Laboratuarı I 2
CHME 312 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3
CHME 326 Kütle İletimi ve Ayırma İşlemleri 4
CHME   Alan Dersi I 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
TUR 102 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
CHME 401 Kimya Mühendisliği Laboratuarı II 2
CHME 417 Kimya Mühendisliği Tasarımı I 4
CHME   Alan Dersi II 3
CHME   Alan Seçmeli Dersi I 3
CHME   Alan Seçmeli Dersi II 3
CHME 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
CHME 401 Kimya Mühendisliği Tasarımı II 4
CHME   Alan Seçmeli Dersi III 3
CHME   Alan Seçmeli Dersi IV 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3