ODTÜ Tanıtım CD


Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI

www.suny.metu.edu.tr

 

ODTÜ Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (KSUİ), Soğuk Savaş sonrası dönemde etkisini artan bir şekilde hissettiren küreselleşme sürecinin yarattığı karmaşık sosyal ve siyasi ilişkiler ağını ve bu sürecin ulusal ve uluslararası boyutlarını inceleyen bir eğitim vermek amacıyla 2003-2004 akademik yılında öğrenime başlamıştır. Program ODTÜ Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve onların New York Eyalet Üniversite Sistemine (SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi'ndeki muadil bölümleri tarafından hazırlanmış ve yürütülmektedir. Bu nedenle KSUI programı bir çok bölümün kaynaklarını, akademik birikimini ve deneyimini bir araya getiren disiplinlerarası bir programdır.  Öğrenciler 4 yıllık eğitim süresinin birinci ve üçüncü yıllarını ODTÜ'de, ikinci ve dördüncü yıllarını ise Binghamton Üniversitesi'nde tamamlayacaklardır.

ODTÜ Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programında öğrenim görecek öğrencilerin;

 

a) Lisans eğitimi süresince uluslararası saygınlığa sahip ODTÜ ve Binghamton Üniversitesi'ndeki   programlarda öğrenim görmeleri,

b) İki farklı kültürü tanımaları,

c) İngilizce'yi hem ODTÜ'de, hem de İngilizce'nin  doğal ortamında geliştirmeleri;

d)  Programlarını başarı ile tamamladıklarında aynı  anda ODTÜ ile Binghamton Üniversitesi'nin lisans  diplomasına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

İş Olanakları


Program mezunlarının hem Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli iş olanaklarına sahip olacakları öngörülmektedir. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, AB Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında veya NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde ve özellikle  uluslararası çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışma olanakları bulabileceklerdir.

 

 

KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
LİSANS PROGRAMI   
Eğitim Programı  
Birinci Dönem (ODTÜ) Kredi
GIA 103 Dünya Tarihi 3
GIA 105 Siyaset Bilimine Giriş I 3
GIA 107 Küresel Siyasete Giriş 3
GIA 109 Toplum ve Kültür 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
TURK 101 Türkçe I -
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
İkinci Dönem (ODTÜ)   Kredi
GIA 104 Çağdaş Dünya Tarihi 3
GIA 106 Siyaset Bilimine Giriş II 3
GIA  108 Küresel Siyasette Sorunlar 3
GIA 110 Karşılaştırmalı Siyaset 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Üçüncü Dönem (SUNY-Binghampton) Kredi
GIA 201 Mikro İktisat 4
GIA 203 Araştırma Yöntemleri I 4
GIA 205 ABD Tarihi I 4
GIA 207 Bölgesel Siyaset I 4
GIA 209 Küresel Tarih I 4
Dördüncü Dönem (SUNY-Binghampton) Kredi
GIA 202 Makro İktisat 4
GIA 204 Araştırma Yöntemleri II (İstatistik) 4
GIA 206 ABD Tarihi II 4
GIA 208 Bölgesel Siyaset II 4
GIA 210 Küresel Tarih II 4
Beşinci Dönem (ODTÜ) Kredi
GIA 301 Modern Yönetişim 3
GIA 303 Türkiye Siyaseti ve Siyasal Yapısı 3
GIA   Bölüm içi seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
Altıncı Dönem (ODTÜ)   Kredi
GIA 302 Uluslararası Kamu Hukuku 3
GIA 304 Türk Dış Politikası 3
    Seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
    Seçmeli ders 3
Yedinci Dönem (SUNY-Binghamton) Kredi
GIA 401 Küresel Tarih III 4
GIA 403 Uluslararası İlişkiler I 4
GIA 405 Uluslararası İlişkiler II 4
GIA 407 Uluslararası İlişkiler III 4
GIA 409 Bölgesel Siyaset V 4
Sekizinci Dönem (SUNY-Binghamton) Kredi
GIA 402 Küresel Tarih IV 4
GIA 404 Uluslararası İlişkiler IV 4
GIA 406 Uluslararası İlişkiler V 4
GIA 408 Uluslararası İlişkiler VI 4