ODTÜ Tanıtım CD


Maden Mühendisliği

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.mine.metu.edu.tr

 

Maden mühendisliği en genel tanımıyla, yer kabuğunda bulunan madenleri insanlığın yararına sunan mühendislik dalıdır.  Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar madenlerin bulunup çıkartılmasından, çıkartılan madenlerin kullanıma uygun özelliğe getirilmesine kadar birçok alanı kapsar.  Bu geniş etkinlik alanı maden mühendisliğini gerçek anlamda disiplinlerarası bir konuma getirmiştir.  Temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine kurulan kaya mekaniği, delme-patlatma, kazı ve mekanizasyon, taşıma, tünelcilik, yeraltı boşluklarının tasarımı ve yapımı, maden havalandırma, fizibilite, cevher hazırlama ve zenginleştirme, kömür hazırlama ve zenginleştirme, madencilikte çevre ve atık yönetimi gibi konular maden mühendisliğinin ilgi alanına girer.

 

Dünyada yerine konulamaz kaynak olarak nitelenen, başta enerji hammaddeleri olmak üzere her tür madenin gittikçe azalması, mevcutların verimli, etkili, ve sürdürülebilir bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını çok önemli hale getirmiştir.  Ülkemiz jeolojik yapısı gereği yaklaşık 70 farklı tür madeni topraklarında bulundurması nedeni ile dünyanın yer altı kaynakları açısından şanslı ülkelerinden biridir.  Günümüzde ve gelecekte bu kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmak için, iyi eğitilmiş maden mühendislerine olan talep devam edecektir.

 

Ülkenin gelişen madencilik sektörünün gereksinim duyduğu personele maden mühendisliği eğitimi vermek ve maden kaynaklarını geliştirmek amacıyla 1960 yılında kurulmuş olan ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 11 öğretim üyesi ve 20’nin üzerinde araştırma görevlisinden oluşan kadrosuyla, yaklaşık 7.000 m2’lik alanda, dünyanın en üst düzey üniversiteleri ile eş-değer, yandal ve çift anadal ile birlikte yürütülebilen disiplinlerarası lisans ve lisansüstü eğitimi vermekte, temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmektedir.  Uluslararsı akreditasyon (ABET) alan Türkiye’deki ilk maden mühendisliği bölümüdür. 

 

Öğrencilere temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve meslek alanında verilen eğitim ile, öğrencilerin teknik yeterlilik, analitik düşünme, iletişim becerisi, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı, grup çalışması yeteneği ve yöneticilik özellikleri kazanmaları sağlanmaktadır.  Geniş laboratuvar ve staj olanakları ile teorik eğitim pratik uygulamalarla pekiştirilmektedir.  Öğrencilere yurt içinde bulunan kamu kuruluşları ve özel sektördeki saygın maden şirketlerinde,  IAESTE programı ile de yurt dışında staj olanakları sağlanmaktadır.  Öğrenciler ayrıca Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişim programı ile lisans eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirme olanağına sahiptirler.  Bölüm, öğrencilerin başarısı için gerekli olan fiziki olanaklar ve samimi sosyal ortama sahiptir.

 

Tüm ODTÜ’de olduğu gibi, teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen bölüm, öğrencilerine gelişmiş bir bilgisayar altyapısı sunmaktadır.  Öğrencilere, alanında en son yenilikleri içeren yazılımları kullanarak madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile çıkarılması doğrultusunda gerekli donanımı kazanmaları için her türlü fırsat verilmektedir.

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Maden Mühendisliği Bölümü’nde ülkemiz madencilik endüstrisine hizmet verebilecek nitelikte 8 adet eğitim ve araştırma amaçlı laboratuvar vardır.

 

  • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
  • Havalandırma Laboratuvarı
  • Topografya Laboratuvarı
  • Maden Mekanizasyonu Laboratuvarı
  • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
  • Cevher Analiz Laboratuvarı
  • Maden Tasarım Laboratuvarı
  • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

 

İş Olanakları


Aldıkları çağdaş mühendislik eğitimi ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içi ve yurt dışında en çok tercih edilen mühendisler arasında olup ve her kıtada çalışma imkanı bulabilmektedirler.  Mezunlar, başlıca yer altı ve açık ocak madenciliği, mermer ve taş ocakları, tünel, yol ve diğer altyapı inşaatları, arama sondajları, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, endüstriyel mineral ve çimento fabrikaları, eğitim ve araştırma kuruluşları, idari kuruluşlar ve ilgili alanlar olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler.

İnsanlığın temel hammadde gereksinimini karşılayan ana sektörlerden biri olan madencilik, ülkelere refah getirme yolundaki öncü rolünü oynamaya devam edecektir.

 
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS    105 Genel Fizik I 4
CHEM 111 Genel Kimya I 4
ME 105 Teknik Resim 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 112 Genel Kimya II 4
MINE 102 Madenciliğe Giriş 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH  219 Türevsel denklemler 3
ES 225 Mekanik 4
GEOE 207 Mineroloji ve Petroloji İlkeleri 3
GEOE 231 Genel Jeoloji 3
MINE 201 Yeraltı Madenciliği 3
    Teknik Olmayan Seçmeli  3
HIST  2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Dördüncü Dönem   Kredi
ES 224 Mukavemet 3
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
GEOE 215 Yapısal Jeolojinin İlkeleri 3
MINE 202 Açık İşletme Madenciliği 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
    Teknik Olmayan Seçmeli  3
HIST 2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  
Beşinci Dönem   Kredi
ES 303 Mühendisler için İstatistik 3
ME 351 Termodinamik 3
MINE 309 Cevher Hazırlama I 3
MINE 317 Kaya Mekaniğine Giriş 3
    Teknik Olmayan Seçmeli  3
    Serbest Seçmeli Ders 3
TURK 303 Türkçe I -
MINE 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
CE 374 Akışkanlar Mekaniği 3
MINE 302 Maden Makineleri 2
MINE 310 Cevher Hazırlama II 3
MINE 312 Maden Topoğrafyası 3
MINE 324 Kaya Parçalama 3
MINE 332 Maden Sistem Analizi 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
MINE 407 Maden Değerlendirilmesi 3
MINE 417 Ocak Havalandırması 3
MINE 419 Madenlerde Nakliyat 3
MINE 427 Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı 3
MINE 400 Yaz Stajı II -
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
MINE 416 Maden Tasarımı 3
MINE 420 Ocak Çevre Şartları ve Emniyet 2
MINE 430 Mühendislik Etiği 1
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3