ODTÜ Tanıtım CD


Makine Mühendisliği

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

Makina mühendisliği lisans programımızın temel amacı ulusal ve uluslararası ortamlarda yaratıcı, araştırmacı ve üretken, evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, alanlarında öncülük ve önderlik yapabilecek bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda mezunlarımızın, mühendislik problemlerini bilimsel yaklaşımlar kullanarak tanımlama ve çözme becerilerini elde edebilmesi, mesleğini uygularken de sosyal, çevresel, etik ve ekonomik boyutlarıyla birlikte uygun çözümlerini sunabilme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

 

Temel bilimler, mühendislik bilgi ve becerileri ve diğer ilgili konuların içerildiği dengeli bir ders programı, genelde birinci sınıfta temel bilimleri, ikinci sınıfta mühendisliğin temel bilgilerini, üçüncü sınıfta makina mühendisliğinin temel konularını ve son olarak da dördüncü sınıfta makina mühendisliğinin uygulamalarını içeren ve öğrencinin de isteği doğrultusunda seçim yapabileceği derslerden oluşmaktadır. Ders programındaki ana konular mekanik, imalat, makine teorisi ve dinamiği, tasarım, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlardır.

 

İş Olanakları

 

Makina mühendislerine sanayinin her dalında gereksinim duyulmaktadır. Esas çalışma alanları elektrik, elektronik, kimya, inşaat, maden ve benzeri bile olsa üretim yapılan her fabrikada makina mühendisleri çalışmaktadır. Makina mühendisleri gerektiğinde başka disiplinlerden uzmanlarla işbirliği yaparak disiplinler arası karmaşık sistemlerin tasarımında da görev almaktadır. Son çeyrek asırdaki teknolojik gelişmeler sayesinde, makina mühendisliği ile ilgili olarak Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve İmalat, Esnek Üretim Sistemleri, Robot Uygulamaları konularında hızla gelişen yeni iş alanları açılmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu  Makina Mühendisliği Bölümü mezunlarının sahip olacakları iyi bir mesleki eğitim altyapısı, İngilizce dili, bilgisayar kullanımı ve uygulamalarındaki hâkimiyeti, başta Türkiye ve KKTC olmak üzere dünyanın her yerinde proje-tasarım, araştırma-geliştirme, üretim, montaj, yönetim-organizasyon, işletme ve bakım-onarım konularında çalışabilmelerine olanak tanımaktadır.

 

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Birinci Dönem   Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
CHM 107 Genel Kimya 4
MECH 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 3
ENGL 101 İngilizce I 4
CNG 100 Bilgi Teknolojileri ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CNG 230 C Programlamaya Giriş 3
MECH 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II 3
ENGL 102 İngilizce II 4
MECH 100 Makina Mühendisliğine Giriş -
Üçüncü Dönem   Kredi
MAT 219 Türevsel Denklemlere Giriş 4
MECH 202 Üretim Teknolojileri 4
MECH 203 Termodinamik 4
MECH  205 Statik 3
MECH 227 Mühendislik Malzemeleri 3
TUR 101 Türkçe I -
Dördüncü Dönem   Kredi
EEE 209 Elektrik ve Elektronik   
    Mühendisliğinin Temelleri 3
MECH  206 Mukavemet 4
MECH  208 Dinamik 3
MECH 220 Makina Müh. Laboratuarı I 2
MAT 210 Mühendisler için Uygulamalı Mat. 4
ENGL 211 Akademik Sunum Becerileri     3
TUR 102 Türkçe II -
Beşinci Dönem   Kredi
MECH 301 Makina Teorisi 4
MECH 305 Akışkanlar Mekaniği 4
MECH 311 Isı Transferi 4
ECO 280 Mühendislik Ekonomisi 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HST 201 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I -
MECH 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
MECH 303 Üretim Mühendisliği 3
MECH 304 Kontrol Sistemleri 3
MECH 320 Makina Müh. Laboratuarı II 2
MECH 307 Makina Tasarımı 4
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HST 202 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II -
Yedinci Dönem   Kredi
MECH 458 Mezuniyet Tasarım Projesi 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
MECH 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
MECH 420 Makina Müh. Laboratuarı III 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3

 

NOT: Türkçe ve Tarih derslerinin dışındaki derslerde eğitim dili İngilizce’dir.