ODTÜ Tanıtım CD


Makina Mühendisliği

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.me.metu.edu.tr

 

Makina mühendisliği makinelerin, sistemlerin ve mekanik süreçlerin tasarımlarının yapıldığı yaratıcılık içeren bir meslektir. Makina mühendisliğinin temel alanları şunlardır:

 

 • Makina Teorisi ve Dinamiği
 • Katı Cisimler Mekaniği
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Termodinamik ve Isı Transferi
 • Tasarım ve İmalat

 

Makina mühendisliğinin uygulamaları olarak çeşitli enerji birimlerinin mekanik enerjiye çevrilmesi (motorlar, güç santralleri vb.); enerjinin aktarılması (mekanik aktarma ortamları, mekanizmalar ısı aktarımı, boru hatları vb.) ve enerjinin çeşitli amaçlarla kullanımı (ulaşım araçları, üretim tezgahları, endüstriyel robotlar, iş makinaları, tekstil makinaları, ev aletleri vb.) sayılabilir. Ayrıca mekatronik ve biyomekanik gibi disiplinler arası konular da makina mühendisliğinin ilgi alanları içindedir.

 

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nün misyonu yaratıcı, araştırmacı, ulusal ve uluslararası ortamlarda üreten, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, alanlarında öncülük ve önderlik yapabilecek bireyler yetiştirmek; bilime ve ulusal teknoloji birikimine katkı yapacak araştırma ve geliştirme etkinlikleri yürütmek; öncülük ve önderlik yapmaktır.

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 1957 yılında kurulmuştur. Bugün 28 profesör, 6 doçent, 12 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 57 araştırma görevlisi, yaklaşık 100 lisans ve 500 lisansüstü öğrencisi ile ODTÜ'nün en büyük bölümlerinden birisidir. 25.000 metrekarelik kapalı alanda, bir kısmı görsel eğitim araçlarıyla ve bilgisayarlarla donatılmış derslikler ve eğitim-araştırma laboratuvarları vardır.

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Makina Mühendisliği Bölümü'ndeki başlıca eğitim ve araştırma laboratuvarları ve buralarda yürütülen faaliyetler şunlardır:

 

 • Akışkanlar Mekaniği, Turbo-akım Makinaları Laboratuvarı
 • Bilgisayar Tümleşik Üretim Laboratuvarı
 • Takım Tezgahları ve Otomasyon Laboratuvarı
 • Biyomekanik Laboratuvarı
 • Dinamik Sistemler Laboratuvarı
 • İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı
 • Makina Atölyesi
 • Sayısal Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
 • Makina Elemanları Laboratuvarı
 • Makina Mühendisliği Tasarımı Laboratuarı
 • Malzeme Test Laboratuvarı
 • Otomatik Kontrol Laboratuvarı
 • Mekatronik Tasarım Laboratuvarı
 • Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı
 • Boyutsal Metroloji Laboratuvarı
 • Isı Aktarımı ve Isıl Çevre Laboratuvarı
 • Plastisite ve Metal Şekillendirme Laboratuvarı
 • Yüksek Hızlı Darbe Laboratuvarı
 • Alet-cihaz Merkezi
 • Fotoelastisite Laboratuarı
 • Deneysel Gerilme Analizi laboratuarı
 • Titreşim Laboratuvarı

 

Ayrıca, hesaplamalı çalışmalar için aşağıdaki olanaklar da vardır:

 • Bilgisayar destekli teknik resim
 • Hesaplamalı akışkanlar mekaniği
 • Mühendislik alanındaki yazılımların kullanımına yönelik genel amaçlı bilgisayar odaları.

 

İş Olanakları


ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunları yurtiçi ve yurtdışında genellikle proje-tasarım, araştırma-geliştirme, üretim, yapım-montaj, yönetim-organizasyon, bilgisayar uygulamaları, işletme ve bakım-onarım konularında çalışmaktadırlar. Mezunların bir bölümü de yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
ME 113 Bilgisayarla Teknik Resim I 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS  106 Genel Fizik II 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
ME 114 Bilgisayarla Teknik Resim II 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemler 4
EE 209 Elektrik 3
ME 203 Termodinamik I 3
ME 205 Statik 3
METE 227 Malzeme Bilimi ve Müh. 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
ME 200 Makina Mühendisliğine Giriş -
Dördüncü Dönem   Kredi
METE 228 Mühendislik Malzemeleri 3
ME 202 İmalat Teknolojileri 3
ME 204 Termodinamik II 3
ME 206 Mukavemet 3
ME 208 Dinamik 3
ME 210 Uygulamalı Matematik 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
       
Beşinci Dönem   Kredi
ECON 210 Ekonomi Prensipleri 3
ME 301 Makina Teorisi I 3
ME 303 Üretim Mühendisliği 3
ME 305 Akışkanlar Mekaniği I 3
ME 307 Makina Elemanları I 3
ME  311 Isı Transferi 3
ME 300 Yaz Stajı I -
TURK 101 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
ME 302 Makina Teorisi II 3
ME  304 Kontrol Sistemleri 3
ME 306 Akışkanlar Mekaniği II 3
ME 308 Makina Elemanları II 3
ME 310 Sayısal Metodlar 3
ME 312 Isıl Mühendislik 3
TURK 102 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
ME 407 Makina Müh. Tasarımı 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
ME 400 Yaz Stajı -
Sekizinci Dönem    Kredi
ME 410 Makina Müh. Laboratuvarı 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3