ODTÜ Tanıtım CD


Matematik

MATEMATİK BÖLÜMÜ

www.math.metu.edu.tr

 

Matematik, bilim teknoloji ve sanayideki uygulamaların yanı sıra kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılmış bir bilim dalıdır. Tarihsel olarak ilk belirgin bilim dalı olan matematik günümüzde diğer disiplinlerle yakından etkileşen, hemen her konuda uygulaması olan ve kendi alt dallarının çok hızlı geliştiği canlı bir araştırma alanıdır. 1961 yılında kurulan Matematik Bölümü’nde yaklaşık 362 lisans öğrencisi, 70 bütünleşik doktora, ayrıca yaklaşık 16 çift anadal ve 26 yandal öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim kadrosu temel ve uygulamalı matematiğin bir alt dalında araştırma yapan 39 öğretim elemanı ve aynı zamanda bu bölümde yüksek lisans veya doktora çalışması yapan 46 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. ODTÜ Matematik Bölümü’nde matematik çalışma alanlarından analiz, cebir, topoloji, geometri ve uygulamalı matematiğin bir çok dallarında araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bölüm elemanları bireysel araştırmalarının yanı sıra, yurt dışında çeşitli üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmektedirler. Her yıl çeşitli ülkelerden de misafir öğretim üyeleri bölümümüzde hem ders vermekte, hem de dinamik ve çağdaş bir araştırma ortamı oluşturmaya katkıda bulunmaktadır.

Çağdaş bir matematik lisans programı bir yandan öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlarken, bir yandan da üniversite sonrası çalışma hayatlarında uygulayabilecekleri bilgiler vermek durumundadır. Bu farklı gereksinimleri esnek bir şekilde karşılayabilmek için bölümün lisans programı, öğrenciye sağlam bir temel vermeyi hedefleyen zorunlu derslerin üzerine çok sayıda seçmeli derslerden oluşmaktadır. Diğer bölümlerin üstün başarılı öğrencilerine sunulan matematik çift anadal ve yandal programları da benzer gereksinimleri karşılamak içindir.

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Bölümde 42 kişisel bilgisayardan oluşan bir güncel bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm web sayfasından, bölümde verilen tüm derslerle ilgili bilgilere, yüksek lisans ve doktora tezlerinin listesine, yapılan araştırma makaleleri ve bölümle ilgili diğer bilgilere ulaşmak mümkündür. Internet aracılığıyla dünyadaki tüm matematik bölümlerine, matematikle ilgili bilimsel makalelere, ders notu ve yazılıma erişilebilmekte; MathSciNet aracılığıyla matematikle ilgili makale taraması yapılabilmektedir.

 

İş Olanakları


Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde uygulamalı matematik, bilgisayar, eğitim konularında, bir kısmı ise üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde matematik, şifreleme ve kodlama içeren kredi kartı güvenliği, diğer bankacılık işlemlerinde güvenlik, haberleşme güvenliği, çevre sorunları,DNAdizilimlerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi gibi çok farklı alanlarda uygulama bulmakta ve mezunlarımıza giderek artan çalışma olanakları yaratmaktadır.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ  
Lisans Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 115 Analitik Geometri 3
MATH 153 Analiz I 5
MATH 111 Matematiğin Temelleri 3
PHYS 111 Fizik I (Mekanik) 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
İkinci Dönem   Kredi
MATH 116 Temel Cebirsel Yapılar 3
MATH 154 Analiz II 5
MATH 112 Sonlu Matematik 3
PHYS 112 Fizik II ( Elektrik ve Manyetizma) 5
ENG 102 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 4
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 251 İleri Analiz I 4
MATH 261 Lineer Cebir I 4
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
CENG 230 C Programlamaya Giriş 4
Dördüncü Dönem   Kredi
MATH 252 İleri Analiz II 4
MATH 262 Lineer Cebir II 4
MATH 254 Diferansiyel Denklemler 4
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)  
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
MATH 349 Matematik Analize Giriş 4
MATH 353 Kompleks Analiz 4
MATH 367 Soyut Cebir 4
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
TURK 303 Türkçe I -
Altıncı Dönem   Kredi
MATH 371 Diferansiyel Geometri 3
MATH 358 Kısmi Türev Denklemleri 4
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
TURK 304 Türkçe II -
    Serbest Seçmeli Ders   3
Yedinci Dönem   Kredi
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3