ODTÜ Tanıtım CD


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.mete.metu.edu.tr

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemelerin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin bir taraftan özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, diğer taraftan yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla alternatiflerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Son 30 yıldır malzeme mühendisliği alanına yeni bir ivme kazandıran bu olgu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programlarına da yön vermektedir.

 

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1966 yılında kurulmuştur. 3500'ü aşan lisans, yükseklisans ve doktora mezunu vardır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü metalik malzemelerin yanında seramik, polimer, kompozit malzeme çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda, yarıiletkenler, enerji malzemeleri, biyomedikal malzemeler ve nanomalzemeler ön plana çıkmaktadır. Bu yapısı içerisinde bölümümüz, temel bilimlere ağırlıklı olarak yer veren bir mühendislik eğitimi vermektedir. Bölümümüz bir taraftan diğer disiplinlere çift ana dal ve yandal imkanı sunarken aynı zamanda  kendi  öğrencilerinin diğer alanlarda (Fizik, Kimya, Biyoloji, Havacılık, Makine, Kimya Mühendisliği, Elektrik ve Elektonik Mühendisliği vb.) yandal ve çift anadal programlarına katılmalarını teşvik etmektedir. Bölümümüz uluslararası akreditasyonu (ABET) ile ABD’nin en üst düzey üniversiteleriyle eşdeğer eğitim verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, AB ve Erasmus programı ve ikili işbirlikleri çerçevesinde lisans ve yükseklisans eğitimlerinde öğrenci değişim programları uygulamaktadır.

 

Malzeme eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız  standart cihazlardan başlayarak pilot tesis düzeyine ulaşan geniş bir spektrum içinde yer alır. Eğitim amaçlı kullanılan malzeme üretim ve karakterizasyon laboratuvarlarına ek olarak, araştırma amaçlı kullanılan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin geniş yelpazesinde yer alan (üretim metalurjisi, döküm, şekillendirme ve ısıl işlem, içyapı ve mekanik özellikler, modelleme ve simülasyon, toz metalurjisi, seramik ve cam, polimer ve polimer esaslı kompozitler, elektronik, manyetik, optik malzemeler ve aygıtlar, fonksiyonel malzemeler, biyomalzemeler, enerji malzemeleri) laboratuvarlarında lisans öğrencilerine araştırma imkanı sunmakta ve bu şekilde öğrencilerimizi ikinci yıllarından başlayarak yürütülen araştırma projelerine bilfiil dahil etmektedir. Bölümümüz, sahip olduğu malzeme karakterizasyon altyapısı, dahilinde yenilenen taramalı ve geçirimli elektron mikroskopları ile gereksinimlere en ileri düzeyde cevap verebilmektedir.  Bölümümüzün önemli laboratuvarlarından biri de Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı'dır. Laboratuvar Alman Akreditasyon Meclisi (DAR) tarafından test laboratuvarı olarak akredite edilmiştir. Son yıllarda kurularak geliştirilen tahribatsız muayene laboratuvarı ülkenin bu alanda sahip olduğu en kapsamlı ve modern altyapıyı oluşturmaktadır.

 

İş Olanakları


Mezunlarımız, yurtiçi ve yurt dışında, çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin  ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır.  Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70’inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır.  Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde  üretim bazında  görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde  daha çok  kalite kontrol alanında görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme  alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb.  konularında  faaliyet göstermektedir.

 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 111 Genel Kimya I 4
ME 105 Teknik Resim 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 112 Genel Kimya II 4
METE 102 Malzeme Mühendisliğine Giriş 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Türevsel Denklemler 3
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
ES 223 Statik ve Mukavemet 4
METE 201 Malzeme Bilimi I 3
METE 203 Termodinamik I 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
METE 202 Malzeme Bilimi II 3
ES 303 Mühendislikte İstatistik Metotları 3
METE 204 Termodinamik II 3
METE 206 Malzeme Laboratuvarı 3
METE 208 Üretimde Kimyasal Prensipler 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
METE 301 Faz Diagramları 3
METE 303 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3
METE 305 Taşınım Olayları 3
METE 307 Metalografi 3
CHEM 468 Polimerik Malzemeler 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 303 Türkçe I -
METE 300 Yaz Stajı -
Altıncı Dönem   Kredi
METE 302 Katılaştırma Prensipleri 3
METE 304 Mekanik Şekillendirme 3
METE 306 Kimyasal Metalurji I 3
METE 308 Fiziksel Metalurji 3
METE 310 Malzemelerin Karakterizasyonu 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
METE 401 Tasarım I 3
METE 403 Faz Dönüşümleri 3
METE 407 Kimyasal Metalurji II 3
METE 451 Seramik Malzemeler 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
METE 400 Yaz Stajı -
Sekizinci Dönem   Kredi
METE 402 Tasarım II 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3