ODTÜ Tanıtım CD


Mimarlık

MİMARLIK BÖLÜMÜ

www.archweb.metu.edu.tr

 

Mimarlık mesleği insanlık tarihinin en eski meslekleri arasında sayılır, çünkü yaşamın geçtiği her tür tasarlanmış çevrenin üretimiyle ilgilidir. Mimarlığın değişmez tanımı, Romalı mimar Vitruvius'un "sağlamlık, kullanışlılık, güzellik" (firmitas, commoditas, venustas) olarak dile getirdiği üç amacı içerir. Bu tanıma göre mimarlık; kullanım güvenliğine sahip, işlevine uygun, rahatlık koşullarını sağlayan ve insana yaşama zevki ve yücelik duygusu aşılayan (kısaca sağlam, kullanışlı, güzel) mekanların yaratılmasını hedefler. Bir yapıyı 'mimari eser' yapan, insan yerleşmelerini kente/şehre dönüştüren işte bu üç koşulun birlikte yerine gelmesidir. Bu üç koşul mimarlığın bilim, teknoloji ve sanat alanlarıyla eş dereceli bağlantısını da göstermektedir. Bilim, teknoloji ve sanat alanlarını buluşturan bir disiplin oluşu nedeniyle çok yönlü birikime sahip olmayı gerektiren mimarlığın, doğal olarak eğitimi de özenli bir ortam gerektirir. Fen alanında üstün başarılı öğrencilerin alındığı mimarlık okulları, bilim formasyonu ile sanat disiplini ve kültürünü bütünleştiren farklı bir eğitim kurgusu ve ortamına sahiptir.

 

ODTÜ Mimarlık Bölümü, ODTÜ'nün 1956 yılında kurulan ilk bölümü olarak, 50 yıldır Türkiye'de uluslararası düzeyde nitelikli eğitim vermektedir. Donanımlı, kendine güveni olan, araştırma yapmasını bilen, kaynaklara hakim ve soyutlama becerisine sahip ODTÜ mimarlık mezunları, gerek iş gerekse akademi dünyasında aranan elemanlardır. Mimarlık Bölümü'nde eğitimin odak noktası, öğrencilerin araştırmacı yönlerini, düşünce yapılarını ve tasarımcı kişiliklerini geliştirmeye dönük tasarım stüdyolarıdır. Stüdyolar ortak çalışma, düşünce alışverişi ve eleştiri ortamlarıdır. Öğrencinin birinci yıldan mezun olana kadar her dönem aldığı stüdyo derslerinde, öğretim üyelerinin danışmanlığında bağımsız olarak, verilen konuya göre özgün tasarım projeleri geliştirir. Projeler mimari çizim ve maketler yoluyla jürilere sunulur ve izleyicilere açık bir tartışma ortamında eleştirilerek değerlendirilir.

 

Eğitim süresince her yaz yapılan stajlar, öğrencilerin arazide, yapı şantiyelerinde ve mimari bürolarda yapı uygulaması ve meslek pratiği ile tanışmalarını sağlamaktadır. Akademik dönemler içinde edinilmesi mümkün olmayan mesleki deneyimlerin kazanıldığı stajlar, eğitimi bütünleyen önemli öğretim süreçleridir.

 

ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimleri süresince değişik alanlarda yandal eğitimi yapma olanakları bulunmaktadır; işletme, yapı teknolojisi ve strüktür, endüstri ürünleri tasarımı gibi. Alabilecekleri çok sayıda seçmeli ders, ilk yıllardan sonra lisansüstünde yoğunlaşmayı düşündükleri alanı seçme ve hazırlık yapmalarını da olanak vermektedir. Fakültenin Mimarlık, Şehir Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki bilgisayar donanımlı araştırma, dokümantasyon ve laboratuvar birimleri öğrenciye araştırma ve disiplinlerarası diyalog imkanları tanır. Kuruluşundan beri yurtdışından konuk öğretim üyelerinin de görev aldığı fakülte uluslararası ilişkilerini konferanslar, öğrenci değişim programları ve ortak projelerle sürdürmektedir.

 

İş Olanakları

Mimarlık mezunları, kamu sektörünün ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak görev alabilir, ya da kendi iş yerlerini kurarak kamu sektörü ve özel sektör projelerini yürütebilirler. Tasarım mesleklerine özgü bir diğer olanak ise, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarıdır. Her yarışmada, uygulanacak projenin seçimine yönelik birincilik ödülünün yanısıra nitelikli projelere ödüller verilmesi, tasarımcılara yeni iş olanakları yaratır. Mimarlık mesleği verdiği hizmet ile insani, toplumsal ve kültürel değerler yaratmaya yönelik çok yönlü bir meslektir. 

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
ARCH 101 Temel Tasarım 8
ARCH 103 Grafik Anlatım I 3
ARCH 121 Mimarlığa Giriş I 3
MATH 125 Temel Matematik I 4
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilişim Kuramları ve Uyg. Giriş                -
*TURK 201 Türkçe                                                        3
İkinci Dönem   Kredi
ARCH 102 Mimari Tasarıma Giriş 8
ARCH 104 Grafik Anlatım II 3
ARCH 122 Mimarlığa Giriş II 3
MATH 126 Temel Matematik II 4
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
ARCH 190 Yapı ve Topoğrafya Yaz Stajı -
*TURK 202  Türkçe                                                            3
Üçüncü Dönem   Kredi
ARCH 201 Mimari Tasarımı I 8
ARCH 221 Mimarlık Tarihi I 3
ARCH 231 Statik ve Malzeme Mekaniği 3
ARCH 251 Malzeme ve Yapı Bileşenleri 3
ARCH 291 Peyzaj Tasarımı 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
*HIST 400 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
Dördüncü Dönem   Kredi
ARCH 202 Mimari Tasarım II 8
ARCH 222 Mimarlık Tarihi II 3
ARCH 232 Strüktürlerin Davranış ve Analizi 3
ARCH 252 Yapı ve Kaplama Malzemeleri 3
ARCH 282 Çevresel Tasarım I 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi II -
*HIST 400 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
ARCH 290 Yapı Şantiyesi / Arke. Kazı Yaz Stajı -
Beşinci Dönem   Kredi
ARCH 301 Mimari Tasarım III 8
ARCH 321 Mimarlık Tarihi III 3
ARCH 331 Strüktürel Tasarım I 4
ARCH 351 Detay İlkeleri 4
ARCH 381 Çevresel Tasarım II 3
TURK 303 Türkçe I -
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
ARCH 302 Mimari Tasarım IV 8
ARCH 312 Kent Planl. ve Kentsel Tasr. İlkeleri 3
ARCH 332 Strüktürel Tasarım II 4
ARCH 382 Binalarda Çevresel Sistemler 3
TURK 304 Türkçe II -
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
ARCH 390 Mimari Büro / Arke. Kazı Yaz Stajı -
Yedinci Dönem   Kredi
ARCH 401 Mimari Tasarım V 8
ARCH 493 Restorasyon ve Koruma İlkeleri 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
ARCH 402 Mimari Tasarım VI 8
ARCH 452 Mesleki Uygulama 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
                        Seçmeli Ders 3
*Uluslararası öğrenciler için