ODTÜ Tanıtım CD


Moleküler Biyoloji ve Genetik

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

www.bio.metu.edu.tr

 

Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde, yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler. 20. yüzyılın sonlarında moleküler biyoloji ve genetik alanında gerek dünyada yaşanan gelişmeler gerekse ülkemizde bu alanda gelecekte ihtiyaç duyulacak kaliteli eleman yetiştirmek amacı ile 1996 yılında hazırlanan Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, ÖSYM tarafından aynı yıl tanınmış ve bölüm kimliği kazanmıştır. Bölümümüz, Biyolojik Bilimler Bölümü ile aynı öğretim kadrosu ve fiziksel altyapıyı paylaşmakta, buna karşın, gerek ders programı gerekse laboratuvar uygulamaları açısından bu alanın ihtiyaç gösterdiği özgün eğitimi vermektedir.  Genetik, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik ağırlıklı olmak üzere, bölümümüzde Bitki Biyolojisi, Biyoistatistik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Ekoloji, Evrim, Fizyoloji, Yapısal Biyoloji ve Mikrobiyoloji dallarında verilen dinamik eğitim programı Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencileri için ayrıca düzenlenmiştir. Öğrencilere eğitim programlarını bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerle çeşitlendirme ve zenginleştirme olanağı verilmektedir.

Bölümümüzde eğitime destek veren Bitki Bilimleri, Biyokimya, Biyomateryal, Ekolojik Genetik, Kanser Biyolojisi, Karasal ve Sucul Ekoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Moleküler Genetik, Nörofizyoloji, Moleküler Endokrinoloji, Yapısal Biyoloji ve Sistematik araştırma laboratuvarlarında güncel araştırmalar sürdürülmektedir. Öğrencilerimize ayrıca binamızda yer alan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve bölümümüze bağlı Biyoteknoloji araştırma biriminde araştırma-geliştirme amaçlı çalışmalarda yer alma imkanı tanınmaktadır.

 

İş Olanakları

Öğrencilerimiz gelecekte ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve moleküler biyoloji ve genetik alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme ve araştırma becerileriyle donatılmaktadır. Mezunlarımız, akademisyen olabilmek için gereken yüksek lisans ve doktora programlarına hem yurt içi hemde yurtdışında devam etme şansına sahiptirler. Buna ek olarak; mezunlarımız devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedir. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Bunun yanısıra Tekno parklarda bulunan ve ileride acılacak olan araştırma geliştirme firmalarında kurucu ya da araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Tıp ve Biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışan mezunlarımız gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş bir iş imkanlarından da yararlanabileceklerdir.

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE   
GENETİK PROGRAMI  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
GENE 111 Biyoloji Seminerleri I -
GENE 103 Mol. ve Hücre Biyolojisi I 5
CHEM 105 Genel Kimya I 6
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
İkinci Dönem   Kredi
GENE 104 Mol. ve Hücre Biyolojisi II 5
GENE 112 Biyoloji Seminerleri II -
CHEM 106 Genel Kimya II 6
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
Üçüncü Dönem   Kredi
PHYS 111 Fizik I (Mekanik) 5
GENE 205 Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji 4
BIO 321 Biyoanalitik Kimya 5
BIO 220 Biyometri 4
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Dördüncü Dönem   Kredi
PHYS 112 Fizik II ( Elektrik ve Manyetizma) 5
GENE 270 Mol. Biyoloji Deneysel Metotlar I 3
CHEM 231 Organik Kimya 5
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem   Kredi
BIO 303 Mikrobiyoloji 3
BIO 307 Biyokimya I 4
GENE 365 Genel ve Mol. Genetik 4
BIO 355 Mikrobiyoloji Lab. 2
GENE 367 Gen. ve Mol. Genetik Lab 2
TURK 303 Türkçe I -
    Teknik Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
BIO 308 Biyokimya II 4
BIO 310 Biyokimya Lab. 2
BIO 356 Bitki Biyolojisi 4
GENE 366 Gen.Moleküler Biyoloji 3
TURK 304 Türkçe II -
    Teknik Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
GENE 473 Hücre Moleküler Biyoloji 3
GENE 475 Mol. Biyoloji Lab. 2
BIO 423 Rekombinant DNA Teknikleri 3
GENE 479 Mol. Biyo. Genetik Öğrenci Sem. -
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
Sekinci Dönem   Kredi
BIO 360 Yaz Stajı -
GENE 472 Bitirme Projesi 3
GENE 480 Mol. Biyol. Gen. Konferanslar -
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3