ODTÜ Tanıtım CD


Okul Öncesi Öğretmenliği

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

www.ele.metu.edu.tr

 

Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen yeni rollerin ve yeterliliklerin sınıf ortamlarında gerçekleştirilebilmesi için eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmelerışığında öğretmen adayları eğitimlerini almaktadır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. İlköğretim Bölümü olarak bu bilinçle öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarında destek verilmektedir..

 

Bir eğitim politikası olarak eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması süreci içerisinde ODTÜ Eğitim Fakültesinde de 1998 yılında İlköğretim Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde okul öncesi ve ilköğretimin II. kademesine yönelik fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirilen üç ayrı lisans programı yürütülmektedir: 

 

 

ODTÜ İlköğretim Bölümü’nün başlıca amacı; mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

İş Olanakları

 

Okul Öncesi Öğretmenliği’nin uzmanlık alanları 0-6 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimidir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimizözel ve resmi anaokulları, özel ve resmi özel eğitim kurumları, gündüz bakımevleri, kreşler, çocuk klüpleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nda öğretmen olarak , Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çocuklara yönelik dergi, televizyon, radyo çocuk programları gibi yayınlar hazırlanmasında alan uzmanı olarak ve çocuklara yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak da çalışabilmektedirler.

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem  Kredi
ECE 100 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3
ECE 120 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3
PSY 100 Psikoloji 3
TURK 103 Türkçe I (Yazılı Anlatım) 2
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş 0
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
EDS 200 Eğitim Bilimine Giriş 3
İkinci Dönem           Kredi
ECE 104 Anne-Çocuk Sağ. ve İlkyardım 3
ECE 110 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 4
ECE 126 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 104 Türkçe II (Sözlü Anlatım) 2
SOC 100 Sosyolojinin İlkeleri 3
Üçüncü Dönem Kredi
ECE 201 Müzik I 2
ECE 215 Erken Çocukluk Döneminde Oyun 3
ECE 250 Temel Fen Bilgisi 3
ENG 211 İngilizce (Sözlü Anlatım Becerileri) 3
CEIT 100 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 3
EDS 220 Eğitim Psikolojisi 3
    Seçmeli Ders I 3
Dördüncü Dönem Kredi
ECE 202 Müzik II 3
ECE 206 Ruh Sağlığı ve Adaptasyon Bozuklukları 3
ECE 208 Çocuk Edebiyatı 3
ECE 214 Okul Öncesinde Fen Eğitimi 3
ECE 220 Beden Eğitimi ve Oyun 3
ECE 230 Okul Öncesi Eğitimde Planlama 3
ELE 240 Olasılık ve İstatistik 3
Beşinci Dönem Kredi
ECE 213 Okul Öncesinde Matematik Eğitimi 3
ECE 303 Okul Deneyimi 3
ECE 306 Görsel Sanat Eğitimi ve Materyal Geliştirme 3
ECE 326 OÖE Öğretim Yöntemleri 3
ECE 340 Sınıf Yönetimi ve Disiplin 3
ELE 301 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3
ELE 329 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Altıncı Dönem  Kredi
ECE 302 Okul Öncesinde Eğitici Drama 3
ECE 315 Özel Eğitim 2
ECE 325 Anne-Baba Katılımı ve Eğitimi 3
ECE 466 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3
ELE 310 Topluma Hizmet Uygulamaları 2
HIST      2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  
    Seçmeli Ders II 3
Yedinci Dönem  Kredi
ECE 409 Çocukta Yaratıcılık 3
ECE 410 Okul Öncesinde Ölçme ve Değerlendirme 3
ECE 411 Öğretmenlik Uygulaması I 5
ENG 311 İngilizce (İleri Düzey İletişim Becerileri) 3
    Seçmeli Ders III 3
Sekizinci Dönem
ECE 430 Öğretmenlik Uygulaması II 5
ECE 480 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim 2
EDS 416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
EDS 424 Rehberlik 3
    Seçmeli Ders IV 3