ODTÜ Tanıtım CD


Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KKK)

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak petrol ve doğal gaz mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Sahada faaliyet gösteren bir petrol ve doğal gaz mühendisi, mühendislik bilgisinin yanı sıra çalıştığı çevreyi ve kültürel ortamı, işinin gerektirdiği politik ve yasal kavramları bilmek zorundadır. Hızla gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, üretimi arttırma yöntemleri, rezervuar modelleme, faz davranışları ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu logları ve analizi, doğal gazın yeraltında depolanması, rezervuar tanımlama gibi konularda iyi yetişmiş profesyonel mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Petrol ve doğal gaz mühendisleri, akışkanların gözenekli ortamdaki akışının bilgisayar ortamında modellenmesinden açık deniz sondajına kadar çok çeşitli mesleki alanlarda çalışmaktadırlar.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı


ODTÜ KKK Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini, petrol ve doğal gaz mühendisliğinin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ile jeotermal enerji) eğitim vermektedir. Teknik donanımlarına ek olarak mezunların yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, çevre sorumluluğunu ve etik bilinci özümsemiş, çalışan sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Bu programdan mezun olan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerjinin aranması, sondajı, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi konularında görev yapabilecek bilgi birikimi ile donanmış olacaklardır. Petrol ve doğal gaz mühendisliği programı mezunları ulusal ve uluslar arası petrol, doğal gaz, boru hattı ile taşıma ve jeotermal enerji firmalarında çalışmaktadırlar.

 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Eğitim Programı
Birinci Dönem   Kredi
MAT 119 Matematik I 5
PHY 105 Genel Fizik I 4
CHM 111 Genel Kimya I 4
MECH 113 Bilgisayar Destekli    
    Mühendislik Çizimi I 3
ENGL 101 İngilizce I 4
CNG 100 Bil. Teknol. ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MAT 120 Matematik II 5
PHY 106 Genel Fizik II 4
CHM 112 Genel Kimya II 4
ENGL 102 İngilizce II 4
PNGE 110 Petrol Mühendisliğine Giriş 2
Üçüncü Dönem   Kredi
MAT 219 Türevsel Denklemlere Giriş 4
CVE  221 Mühendislik Mekaniği/Statik 3
PNGE 201 Genel Jeoloji 4
CHME 204 Termodinamik I 4
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
MAT 210 Mühendisler için Uyg. Matematik 4
CNG 230 C Programlamaya Giriş 3
ECO  280 Mühendislik Ekonomisi 3
PNGE 211 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 4
CVE 224 Mukavemet 3
PNGE 216 Rezervuar Kayaç ve   
    Akışkan Özellikleri  4
HST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
PNGE 301 Petrol Jeolojisi 3
CVE 303 İnşaat Mühen. İçin   
    Olasılık ve İstatistik 3
PNGE 321 Sondaj Mühendisliği I 4
PNGE 331 Petrol Üretim Mühendisliği I 3
PNGE 343 Petrol Rezervuar Mühendisliği I 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TUR 101 Türkçe I -
PNGE 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
PNGE 322 Sondaj Mühendisliği II 3
PNGE 344 Petrol Rezervuar Mühendisliği II 3
PNGE 352 Kuyu Logları 3
PNGE 332 Petrol Üretim Mühendisliği II 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TUR 102 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
PNGE 417 Petrol Mühendisliği Tasarımı I 3
PNGE 461 Dogal Gaz Mühendisliği 3
PNGE 411 Petrol Özelliklerini Değerlendirme 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
PNGE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
PNGE 418 Petrol Mühendisliği Tasarımı II 3
    Teknik Seçmeli Ders 2
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
      Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3