ODTÜ Tanıtım CD


Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.pete.metu.edu.tr

 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak petrol ve doğal gaz mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Sahada faaliyet gösteren bir petrol ve doğal gaz mühendisi, mühendislik bilgisinin yanı sıra çalıştığı çevreyi ve kültürel ortamı, işinin gerektirdiği politik ve yasal kavramları bilmek zorundadır. Hızla gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, üretimi arttırma yöntemleri, rezervuar modelleme, faz davranışları ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu çatlatma, kuyu logları ve analizi, doğal gazın yer altında depolanması, rezervuar tanımlama, yatay kuyular, açık deniz teknolojisi, akışkanların gözenekli ortamda aktığı ve enerji kaynaklarının açılan kuyular ile üretildiği her konuda iyi yetişmiş profesyonel mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

ODTÜ Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, öğrencilerini, petrol mühendisliğinin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ile jeotermal enerji) eğitim vermektir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.

 

Bu eğitimin temel başlıkları;

 

  • Temel fen bilimleri, mühendislik konuları        
  • Petrol ve doğal gazın fiziksel ve kimyasal özellikleri
  • Petrol ve doğal gazın içinde bulunduğu kayaç   özellikleri
  • Petrol ve doğal gazın yer altından çıkarılması (sondaj + üretim)
  • Petrol ve doğal gaz rezervinin en ekonomik ve verimli şartlarda işletilmesini ve yönetilmesini kapsamaktadır.


Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


1967 yılında Maden ve Petrol Mühendisliği bölümünün bir opsiyonu olarak kurulan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü haline gelmiştir. Bölüm modern ve yeni binasına 1997 yılında taşınmıştır. En son ekipmanlar ve bilgisayarlarla donatılmış 8 laboratuar ve eğitim amacı ile kullanılan bir üretim pompasına sahiptir.

 

İş Olanakları


Dünyanın büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ (Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi) gibi şirketlerle hızla gelişen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe çalışma imkanları ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları iş olanakları arasında sayılabilecek başlıklardır.

 

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS  105 Genel Fizik I 4
CHEM 111 Genel Kimya I 4
ME 105 Mühendislik Grafiği 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS                                 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 112 Genel Kimya II 4
PETE 110 Petrol Müh. Giriş 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
PETE  211 Akışkan Mekaniğine Giriş 4
ES 221 Mühendislik Mekaniği 3
GEOE 201 Genel Jeoloji 4
MATH 219 Türevsel Denklemler 4
ES 202 Mühendislik Matematiği 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
ES 224 Mukavemet 3
PETE 216 Rezervuar Kayaç ve Akışkan Özel. 4
CENG 230 C Programlamaya Giriş 4
CHE 204 Termodinamik I 4
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
ECON 210 Ekonomi Prensipleri 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
ES 303 İstatistik Yöntemler 3
ES 361 Mühendislikte Hesaplama Yön. 3
PETE 321 Sondaj Mühendisliği I 4
PETE 331 Petrol Üretim Mühendisliği I 3
PETE 300 Yaz Stajı -
TURK 303 Türkçe I -
PETE 343 Petrol Rezarvuar Müh.I 3
Altıncı Dönem   Kredi
PETE 322 Sondaj Mühendisliği II 3
PETE   332 Petrol Üretim Mühendisliği II     3
PETE 344 Petrol Rezervuar Müh. II 3
PETE 352 Kuyu Logları 3
GEOE 410 Petrol Jeolojisi 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
PETE 411 Petrol Özelliklerini Değerlendirme 3
PETE 417 Petrol Müh. Tas. I 3
PETE 461 Doğal Gaz Mühendisliği 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
PETE  400 Yaz Stajı -
Sekizinci Dönem   Kredi
PETE 418 Petrol Müh. Tas.II 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3