ODTÜ Tanıtım CD


Psikoloji

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ (KKK)

www.ncc.odtu.edu.tr

Psikoloji insan zihni ve davranışını araştıran bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, beynin fonksiyonlarından grupların davranışlarına, çocuk gelişiminden yaşlılık psikolojine, işyeri ilişkilerinden romantik ilişkilere, sürücü davranışlarına kadar insan hayatının bütün boyutlarını içine alır. Üniversiteler, hastaneler, şirketlerin insan kaynakları bölümleri veya çocuk yuvaları gibi farklı yerlerde çalışan ve ölçekler, görüşmeler, gözlemler, deneyler gibi farklı yöntemler kullanan psikologların amacı insan davranışını anlamaktır.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Programı

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Lisans Programı, öğrencilere psikoloji bilimi hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Programdaki zorunlu dersler, öğrencilere psikolojinin önemli alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri/örgüt psikolojisi, fizyolojik psikoloji, sağlık psikolojisi) hakkında temel bilgileri kazandır ve öğrencilere psikoloji araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemleri tanıtır. Lisans öğrencileri zorunlu derslere ek olarak 13 adet seçmeli ders alırlar. Bu derslerin altı tanesi bölüm içi seçmeli ders olup öğrencilere psikolojide ilgi duydukları alanlarda daha derinlemesine bilgi ve beceri sahip olmaları konusunda yardımcı olur. Bölüm dışı altı seçmeli dersin amacı ise öğrencilere psikoloji biliminin ilişkili olduğu diğer bilimleri (örn., sosyoloji, felsefe, ekonomi) tanıtmaktır. Lisans programı önerdiği geniş seçmeli ders yelpazesi ile bir yandan öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşma fırsatı tanırken diğer yandan da onların sosyal bilimlerin disiplinler arası doğasını tanımlarına yardımcı olur.

 

İş Olanakları

 

Lisans programı mezunları sağlık kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde, reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinde, çeşitli banka ve diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme ve insan kaynakları birimlerinde, ilgili devlet kurumlarında, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, hapishaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre çalışabilirler. Ayrıca, önemli sayıda lisans programı mezunu, yüksek lisans derecesi ile uzmanlaşmaya ya da doktora derecesi alarak akademisyen olmaya yönelebilmektedirler.

 

PSİKOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI  
Birinci Dönem   Kredi
PSYC 101 Psikolojiye Giriş  I 4
PSYC 116 Psikolojide İstatistik  I 4
SOCL 109 Sosyolojiye Giriş 3
BIOL 106 Genel Biyoloji 3
ENGL 101 İngilizce  I 4
TUR 101 Türkçe  I -
CNG 100 Bil.Teknol. ve Uygul. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
PSYC 102 Psikolojiye Giriş II 4
PSYC 113 Araştırma Yönt. I    4
    Bölüm dışı Seçmeli Ders  
    (Felsefe) 3
    Bölüm dışı Seçmeli Ders  
    (Sosyoloji) 3
ENGL 102 İngilizce  II 4
TUR 102 Türkçe  II -
Üçüncü Dönem   Kredi
PSYC 217 Psikolojide İstatistik  II 4
PSYC 221 Gelişim Psikolojisi  I 4
PSYC 251 Sosyal Psikoloji  I 4
PSYC 281 Deneysel Psikoloji  I: Öğrenme 4
ENGL 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim  3
HST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
PSYC 214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri  II 4
PSYC 222 Gelişim Psikolojisi  II 4
PSYC 252 Sosyal Psikoloji  II 4
PSYC 284 Deneysel Psikoloji II:   
    Bilişsel Psikoloji 4
    Serbest Seçmeli Ders 3
HST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
PSYC 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 4
PSYC 355 Endüstriyel Psikoloji 4
PSYC 340 Kişilik Kuramları 4
    Bölüm içi Seçmeli Ders  3
    Bölüm dışı Seçmeli Ders 3
PSYC 300 Staj -
Altıncı Dönem   Kredi
PSYC 342 Psikopatoloji 4
PSYC 374 Biyolojik Psikoloji 4
    Bölüm dışı Seçmeli Ders 3
    Bölüm dışı Seçmeli Ders 3
ENGL 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
       
Yedinci Dönem   Kredi
PSYC 442 Klinik Psikoloji 4
PSYC 449 Sağlık Psikolojisine Giriş 4
    Bölüm içi Seçmeli Ders 3
    Bölüm içi Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
    Serbest Seçmeli Ders 3
    Bölüm içi Seçmeli Ders 3
    Bölüm içi Seçmeli Ders 3
    Bölüm içi Seçmeli Ders 3