ODTÜ Tanıtım CD


Psikoloji

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

www.psy.metu.edu.tr

 

Psikoloji Bölümü, ODTÜ’nün açılışının üçüncü yılı olan 1959 yılında kurulmuştur. Uzun süre Sosyal Bilimler Bölümü adı altında toplanan Sosyoloji ve Psikoloji Lisans Programları’nın biri olarak faaliyet gösterdikten sonra 1982 yılında Psikoloji Bölümü adını almıştır. Bölümde yüksek lisans eğitim faaliyetleri 1984 yılında başlamıştır. Psikoloji Bölümü çok yönlü bir perspektif içinde çeşitli temel becerileri kazandırmaya yöneliktir. Program, Deneysel, Klinik, Gelişim, Sosyal, Endüstri/Örgüt ve Psikometri gibi çeşitli psikoloji alt alanlarıyla ilgili temel bilgileri vermekte ve öğrencilerimize bilimsel düşünme ve düşünce üretme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Son yıllarda bilgisayar kullanımı ile ilgili derslerin programa eklenmesi ve bir bilgisayar laboratuvarının açılmasıyla, öğrencilerin bilgisayar konusunda donanımlı yetişmeleri hedeflenmektedir. Biyoloji ve Sosyoloji gibi zorunlu alan dışı dersler, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçebilecekleri psikoloji dışı seçmeli dersler ve kayıt olabilecekleri yandal programları ile öğrencilere çok yönlü bir bakış açısı kazandırılmaktadır.

Yukarıda özetlenen bilgi ve becerilerle donanmış olan mezunlar, psikolojinin belli bir alanında yüksek lisans eğitimi yapabilmekte ya da çeşitli alanlarda iş hayatına atılmaktadır. Mesleki yetki ve yeterliği sağlayacak alanda uzmanlaşma için Psikoloji Bölümü Sosyal, Klinik ve Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanlarında yüksek lisans ile Sosyal ve Klinik Psikoloji Dalları’nda doktora programı yürütmektedir.

 

Bölümün öğrencilerine akademik ve mesleki açılardan kazandırmayı hedeflediği nitelikler şunlardır:

 

  • Öğrencilere temel psikoloji bilgisi kazandırılması
  • Öğrencilere bilimsel düşünce becerisi kazandırılması
  • Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması
  • Öğrencilere mesleki uygulama olanağı sağlanması
  • Öğrencilere etik prensiplerin kazandırılması

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Psikoloji Bölümü uygulamalı derslerinde ve psikolojinin çeşitli alanlarında yapılan araştırmaların yürütüldüğü ve derslerde de kullanılabilen çok amaçlı iki psikoloji laboratuvarı vardır. Artıca, Klinik Psikoloji Uygulama Ünitesi (UYAREM), sürücü davranışları (trafik) laboratuvarı, Yakın İlişkiler Araştırma laboratuvarı gibi araştırma birimleri ve toplulukları vardır. Bölüme bağlı kurulan Uygulama Araştırma Eğitim Merkezimiz (UYAREM) 2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bu merkezde, bölüm öğretim üyelerinin denetimi altındaki psikoloji doktora öğrencileri tarafından psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri verilmesinin yanı sıra araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

İş Olanakları


ODTÜ Psikoloji Bölümü’nün amaçlarından biri diğer üniversitelere öğretim elamanı yetiştirmektir. Psikoloji Bölümü’nde şu anda yürütülmekte olan ve açılması planlanan doktora programlarının amaçlarından biri de budur. Akademisyen olmanın yanı sıra lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan psikologlar, sağlık kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli banka ve diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, hapishaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, sürücü psikoteknik değerlendirme merkezlerinde eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre çalışmaktadırlar.

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
PSY  101 Psikolojiye Giriş I 4
PSY  113 Araştırma Yöntemleri I 4
BIO  106 Genel Biyoloji 3
SOC 109 Sosyolojiye Giriş 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
TURK 101 Türkçe I -
İkinci Dönem   Kredi
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 4
PSY  114 Araştırma Yöntemleri II 4
PSY  116 Psikolojide İstatistik I 4
ENG  102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
    Seçmeli Ders 3
Üçüncü Dönem   Kredi
PSY  217 Psikolojide İstatistik II 4
PSY 221 Gelişim Psikolojisi I 4
PSY  251 Sosyal Psikoloji I 4
PSY  281 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme 4
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
PSY 222 Gelişim Psikolojisi II 4
PSY 252 Sosyal Psikoloji II 4
PSY  284 Deneysel Psikoloji II: Biliş 4
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem   Kredi
PSY 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme  4
PSY  335 Endüstriyel Psikoloji 4
PSY 340 Kişilik Kuramları 4
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
PSY 342 Psikopatoloji 4
PSY 374 Fizyolojik Psikoloji 4
ENG 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
    Seçmeli Ders  
Yedinci Dönem   Kredi
PSY 444 Klinik Psikoloji 4
PSY  449 Sağlık Psikolojisi 4
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3