ODTÜ Tanıtım CD


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, ilk öğrencilerini 2011 yılında kabul etmiştir. Program; sosyal, etik ve profesyonel açıdan son derece duyarlı ve yetkin psikolojik danışmanlar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilerden kuram ve pratiğe yönelik eleştirel düşünme yeteneği edinmeleri; danışanlarının çeşitli kültürel farklılıklarına, dünya görüşlerine, değerlerine ve yaşantılarına duyarlı olmaları beklenmektedir. Bunun yanında öğretim elemanlarımız yüksek nitelikte bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunarak kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin gelişimine katkı yapmaya kendilerini adamıştır. 

 

Programa kayıtlı öğrenciler gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji ve psikopatoloji gibi psikolojinin çeşitli alanlarında zorunlu dersler almaktadır. Öğrenciler aynı zamanda okul rehberlik ve psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı ve grup danışmanlığı liderliği gibi alanlarda kuram ve beceri kapsamlı olarak yetiştirilmektedir. Seçmeli dersler, öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ile bağlantılı olarak sunulmaktadır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulamaya dökmelerine yönelik olarak hazırlanan staj dersleri ise ruh sağlığı merkezleri, okullar ve diğer ilgili bazı kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler eğitimleri boyunca sürekli olarak öğretim elemanlarından gözetim almaktadır. Program aynı zamanda kampüste bulunan ve çeşitli rehberlik ve psikolojik hizmetlerin yürütüldüğü Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi ile yakın ilişki içindedir. Bu merkez öğrencilerimize uygulama yapma imkanı da sunmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı mezunları devlet ve özel okullarda, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde ve diğer eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak ve çeşitli kamu ve özel kuruluşların insan kaynakları geliştirme bölümlerinde çalışırlar.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  
Birinci Dönem  Kredi
PSYC 100    Genel Psikoloji 3
GPC 124 Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş  3
GPC 136 Eğitimde İnsan İlişkileri                  3
EDUS 200 Eğitime Giriş       3
ENG 101  İngilizce I                         4
TUR 103 Türk Dili I                                    2
CNG 100 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş
İkinci Dönem  Kredi
GPC 122   Gelişim Psikolojisi 3
GPC 126    Fizyolojik Psikoloji                       3
GPC 150    Öğrenme Psikolojisi  3
SOCL 109   Sosyolojiye Giriş                   3
ENG 102   İngilizce II          4
TUR 104 Türk Dili II                                      2
Üçüncü Dönem  Kredi
EDUS 209  Eğitim İstatistiğine Giriş I 4
EDUS 230   Eğitim Programı ve Öğretime Giriş 3
GPC 253 Ergenlik Psikolojisi                     3
ENG 211 İngilizce                   3
HST 201 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I -
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)                    3
  Seçmeli Ders (Bölüm İçi)           2
Dördüncü Dönem   Kredi
EDUS 210  Eğitim İstatistiğine Giriş II 4
GPC 200   Okullarda Gözlem        3
GPC 254   Sosyal Psikoloji                      3
GPC 355   Özel Eğitim 3
HST 202 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II -
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)               3
  Seçmeli Ders (Bölüm İçi)          2
Beşinci Dönem  Kredi
PSYC 340 Kişilik Kuramları 4
GPC 300  Kariyer Danışmanlığı                  3
GPC 313 Psikolojik Danışma Kuramları               3
GPC 363 Psikolojik Danışmada Ölçme ve Değerlendirme               3
ENG 311 İngilizce                   3
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)  3
Altıncı Dönem  Kredi
EDUS 302 Eğitimde Araştırma Yöntemleri            4
GPC 301 Kariyer Danışmanlığı Uygulaması    3
GPC 314 Psikolojik Danışma Yöntem ve   
  Teknikleri 3
GPC 364 Öğrenci Değerlendirmesi    3
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)               3
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)               3
Yedinci Dönem  Kredi
GPC 410 Bireysel Danışma Uygulaması    3
GPC 411 Topluma Hizmet    2
GPC 415 Davranış Bozuklukları    3
GPC 437 Grupla Psikolojik Danışma    3
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)               3
  Seçmeli Ders (Bölüm İçi)          3
     
Sekizinci Dönem (Suny Np)Kredi
GPC 400 Okulda Psikolojik Danışma  Uygulaması    3
GPC 438 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması    4
GPC 490 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada  Mesleki Standartlar ve Problemler    3
GPC 495 Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Semineri    3
  Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)               3
  Seçmeli Ders (Bölüm İçi)          3