ODTÜ Tanıtım CD


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (KKK)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı çağdaş siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilgili olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, disiplinlerarası bir program olarak tasarlanmıştır. Hem ulusal hem de uluslararası alandaki gelişmelerin analizini yapmayı hedefleyen bu dört yıllık program bir dizi zorunlu ve seçmeli ders içermektedir. Öğrencilere, İşletme ve Ekonomi Programlarının sunduğu derslerden de yararlanma olanağı tanıyan program, çok geniş bir yelpazeden seçilebilecek dersler aracılığıyla Akdeniz bölgesi başta olmak üzere dünyanın önemli bölgelerindeki siyasal ve ekonomik süreçlerin, tarihsel bir perspektiften incelenmesi üzerine kuruludur. Derslerde hem kuramsal ve yöntemsel sorunların, hem de politika oluşturma süreçlerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

 

İş Olanakları

 

Öğrencilerimiz Türkiye bürokrasisinin birçok kademesinde "meslek memuru" olarak iş bulabildikleri gibi kamu ve özel kesimde orta ve üst düzey yöneticilik de yapabilirler. Bunun yanısıra, kamu ve özel bankalar ile sözel ve görsel basın da mezunlarımızın çalışabileceği alanlardır. Mezunlarımıza iş olanağı sunan diğer bazı kurumlarsa Devlet Planlama Teşkilatı, Dış İşleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşlarıdır. Programımızın önemli işlevlerinden birisi de sosyal bilimlerde akademik yaşama yönelecek kişilere gerekli olan bilgi donanımını ve araştırmacı bakış açısını kazandırmaktır.

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER EĞİTİM PROGRAMLARI
Birinci Dönem Krediler
PSIR 101  Sosyolojiye ve Siyasete Giriş 3
PSIR 105 Dünya Tarihi, 1453-1914 3
PSIR 111 Sosyal ve Siyasal Bilimlerde Çalışma Teknikleri 3
ECON 101 Mikroiktisat 4
ENGL 101 İngilizce Okuma ve Yazma Gelişimi I  4
CNG 100 Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulamalarına Giriş NC
TUR 101 Türkçe I * NC
İkinci Dönem Krediler
PSIR 108 Küresel Siyasete Giriş 3
PSIR 110 Uluslararası Tarih, 1914-1989 3
PSIR 112 Siyasal Bilimler için İstatistik 3
ECON 102 Makroiktisat 4
ENGL 102 İngilizce Okuma ve Yazma Gelişimi II 4
TUR 102 Türkçe II * NC
Üçüncü Dönem   Krediler
PSIR 203 Siyasi Düşünceler Tarihi I 3
PSIR 212 Karşılaştırmalı Siyaset 3
PSIR 218 Siyaset Sosyolojisi 3
PSIR 237 Hukuka Giriş 3
ENGL 211 Akademik Sözlü İfade ve Sunum Becerileri 3
HST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I NC
Dördüncü Dönem Krediler
PSIR 202 Anayasa Hukuku 3
PSIR 206 Siyasi Düşünceler Tarihi II 3
PSIR 210 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3
PSIR 211 Karşılaştırmalı Devlet Yapıları 3
PSIR 214 Savaş ve Barış Çalışmaları 3
HST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi * NC
Beşinci Dönem   Krediler
PSIR 303 Uluslararası Kamu Hukuku 3
PSIR 305 Uluslararası Siyasal İktisat 3
ENGL 311 İleri İletişim Becerileri 3
E Seçmeli Ders 1 3
E Seçmeli Ders 2 3
Altıncı Donem Krediler
PSIR 304 Uluslararası Örgütler 3
PSIR 306 Avrupa Bütünleşmesi Süreci 3
E PSIR 203 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (guaranteed elective) 3
E Seçmeli Ders 4 3
E Seçmeli Ders 5 3
Yedinci Donem Krediler
PSIR 401 Günümüz Siyaset Teorileri 3
PSIR 403 Küresel Siyasal İktisatta Güncel Meseleler 3
E Seçmeli Ders 6 3
E Seçmeli Ders 7 3
E Seçmeli Ders 8 3
Sekizinci Dönem Krediler
PSIR 400 Bitirme Projesi 3
PSIR 404 Savaş ve Barış Konusunda Güncel Meseleler 3
E Seçmeli Ders 9 3
E Seçmeli Ders 10 3
E Seçmeli Ders 11 3

 

(a) Uluslararası Öğrenciler danışmanlarının onayıyla birinci sınıfta TUR 201 ve TUR 202 derslerini alabilirler


(b) Uluslararası Öğrenciler HST 201 ve HST 202 yerine HST 400 dersini alacaklardır.