ODTÜ Tanıtım CD


Sosyoloji

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

www.soc.metu.edu.tr

 

Sosyoloji, toplumsal gerçekliği, değişebilirliği içinde inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı temel bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı günümüzde toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişmelere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Bu nedenle sosyoloji aileden ekonomik faaliyete, kır topluluklarından metropolitan merkezlere, bireyin yakın toplumsal çevresinden kamusal alanın anonim ilişkilerine, özel amaçlı toplumsal kuruluşlardan devletin bürokratik örgütlenmelerine kadar geniş bir olgular yelpazesindeki yapılaşma ve yapı değişikliklerini incelemektedir. Disiplinin uygulamalı yönünü oluşturan araştırma faaliyetine devlet ve özel kuruluşlarca duyulan talepte görülen çarpıcı artış da sosyolojinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

 

Sosyal Bilimler Bölümü'nde ilk kez 1965 yılında lisans diploması programına başlanmış, 1982 yılında da sosyoloji bağımsız programını yürüten bir bölüm haline gelmiştir. Bölümde 18 tam zamanlı öğretim elemanı ve 5 araştırma görevlisi ile sürdürülen eğitim, ziyaretçi öğretim üyesi olarak bölümümüze gelen yabancı akademisyenlerle desteklenmekte ve yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

 

Son yıllarda yüksek enformasyon teknolojilerinin kullanımına ve özellikle kişisel bilgisayarlarla da sosyolojik saha araştırma verilerinin analizine hız verilmiş olup, bu yönde eğitimi daha da geliştirmek üzere bölümde bir Sosyolojik Analiz ve Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuştur.

 

Bölümde bugüne kadar yürütülen araştırma projelerinin bazıları şunlardır: Türkiye'de Sosyal Yapı ve Kültür İlişkileri; Türkiye'de Yapısal Değişimler; Meslek ve Aile Yapılarında Değişmeler ve Göç; Türkiye'nin Toplumsal Sorunları; Oy Verme Davranışını Etkileyen Faktörler; Sanayileşme ve Toplumsal Değişme; Türkiye'de Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik; Aile İçi Şiddet; Türkiye ve Türk Cumhuriyetler Toplumsal Yapı Karşılaştırmaları; Kırdan Kente ve Uluslararası Göç ve Nüfus Değişimleri; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Kuşaklar arası Transferler ve Dayanışma; Suç ve Güvenlik Araştırmaları;  Gençlik; Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm; Kent Kültür; Türkiye'de Sözlü ve Yazılı Basın, İletişim ve Sinema üzerine Sosyolojik Çalışmalar; Gecekondularda Sosyo-kültürel Değişim, Enformel Sektörde İş ve İstihdam; Sağlık ve Sağlık Hizmetleri; Türkiye'de Yoksulluğun Bileşenleri; Küreselleşme ve Yerellik; Türkiye’nin Modernleşme Dinamikleri; Türkiye'de Sivil Toplum İnisiyatifleri; Depremlerin Sosyo-ekonomik Etkileri; Din ve İnanç Sistemlerinde Farklılıklar;

 

Orientalizm Çalışmaları ve Siyasi Kimlik Çalışmaları vb. Bu araştırma projeleri bölümdeki ilgili öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Sosyoloji Bölümü geçmişte ve bugün T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Kalkınma Bakanlığı, TKV, KSSG Müdürlüğü, UNICEF, Nüfus Konseyi bünyesindeki Orta Doğu Araştırma Ödülleri (MEAWARDS), Ford Vakfı ve Frederich Ebert Vakfı, WHO, Birleşmiş Milletler. Dünya Bankası, ILO gibi yerli ve yabancı kuruluşlarla sosyolojik araştırma projeleri yürütmüş ve yürütmektedir. 2002 yılından bu yana, Türkiye'nin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılımın onaylanması ile birlikte, bölümümüz öğretim üyeleri birçok Avrupa Birliği ve uluslar arası projede esas ortak ve/veya proje değerlendirmecisi olarak görev almıştır. Bölümümüzün halen Avrupa'daki birçok saygın üniversite ile Erasmus ve değişim antlaşması bulunmaktadır.

 

İş Olanakları


ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan bir öğrenci hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir iş yelpazesi içinde iş bulabilmektedir. Kamu kuruluşları olarak devlet bankaları, Başbakanlık Aile Araştırma Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, ayrıca Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'na uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak görev yapmaktadır. Buna ilaveten mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Özel kuruluşlarda ise; özel bankalarda, reklam ve pazarlama şirketlerinde, büyük holdinglerin insan kaynakları birimlerinde ve araştırma şirketlerinde çalışabilmektedirler.

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 4
SOC 131 Antropolojiye Giriş I 4
HIST 150 Medeniyetler Tarihi 3
PSY 100 Genel Psikoloji 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
TURK 101 Türkçe I -
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 4
SOC 114 İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları I 4
ECON 210 Ekonomi İlkeleri 4
PHIL 108 Felsefeye Giriş I 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 101 Türkçe II -
Üçüncü Dönem   Kredi
SOC 203 Kent Sosyolojisi 4
SOC 213 İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları II 4
SOC 251 Sosyoloji Tarihi I 4
PSY 150 Sosyal İlişkiler Psikolojisi 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
Dördüncü Dönem   Kredi
SOC 204 Kır Sosyolojisi 4
SOC 218 Sosyal Sınıflar ve Toplumsal Hareket 4
SOC 232 Sosyal Bilimlerde Yöntem 4
SOC 252 Sosyoloji Tarihi II 4
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
Beşinci Dönem   Kredi
SOC 303 Sosyal Değişme ve Dönüşüm 4
SOC 305 Aile Sosyolojisi 4
SOC 323 Araştırma Metotları ve Teknikleri 4
SOC 341 Çağdaş Sosyoloji Tarihi 4
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
Altıncı Dönem   Kredi
SOC 314 İş Sanayi ve Örgütler 4
SOC 363 Demografi ve Nüfus Dinamikleri 4
SOC 315 Kitle İletişimi Sosyolojisi 4
ENG 311 İleri Düzey iletişim Becerileri 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
Yedinci Dönem   Kredi
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
Sekizinci Dönem   Kredi
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3