ODTÜ Tanıtım CD


Tarih

TARİH BÖLÜMÜ

www.hist.metu.edu.tr

 

Tarih, insanların geçmişte yaşananları araştırdıkları ve tarihsel olayları anlamlandırmaya çalıştıkları sonsuz bir süreçtir. Tarihsel uğraş, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiyi düşünmek, bugünü ve geleceği anlamak için geçmişi incelemektir. Tarih, hepimizin aktif birer özne olarak yapımına katıldığı günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Öte yandan insanlar, yapımına katıldıkları bu tarihsel uğraşın ilkelerinin, tarihsel kuralların, yöntemlerin, tarihsel yapıların ve kısıtlılıkların farkında olmaya bilirler. Tarihin bilimsel olarak incelenmesi, bir yandan tarihsel yöntemlerle geçmişi araştırmak, diğer yandan da söz konusu ilkelerin, yapıların ilişkilerin, toplumların yaşantıları üzerindeki etkilerini sorgulamaktır. Bu nedenle sorumluluk ve çok özenli çalışma gerektiren bir bilim dalıdır.

 

Anılan karmaşık tarihsel süreçleri bilimsel, tarafsız, belgelere dayanan ve gerçeklere zarar vermeyecek biçimde araştırmak amacıyla kurulan ODTÜ Tarih Bölümü, akademisyenler, araştırmacılar ve geleceğin tarihçilerini yetiştirmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan bölüm ders programı, öğrencilerin genel kültürünü zenginleştirmek ve onlara analitik bir bakış açısı kazandırmak amacını taşır.

 

Lisans öğretiminde öğrencilere Eski Çağlar, Türk, Osmanlı, Avrupa ve Dünya tarihi, tarih ve sosyal bilimler metodolojisi yanı sıra, Osmanlıca, İngilizce ve diğer yabancı diller ile bilgisayar konularında dersler sunulmaktadır. Bölümün kendine ait zengin bir kütüphanesi ve mikrofilm okuma makinesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bölümümüzün başka sosyal bölümlerle paylaştığı bir bilgisayar laboratuvarı vardır. Bölümde 8 tam zamanlı öğretim üyesi ve görevlisi,    1 okutman ve 9 araştırma görevlisi bulunmasının yanı sıra, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.

 

İş Olanakları

ODTÜ Tarih Bölümü pedagojik formasyon lisansı ile tarih öğretmenliği yapabilecek, bakanlıklar, Osmanlı arşivleri ve diğer kamu kuruluşlarında çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik bir programla 4 yıllık eğitim sonunda lisans derecesi vermektedir.

Lisans düzeyinde akademik tarihçilik yapmaya aday, lisansüstü eğitimde de tarih biliminde araştırmacı olabilecek gençler mezun etmek bölümün amaçları arasındadır. Programımız, mezuniyet sonrasında akademik alanın yanı sıra öğretmenlikte, medyada, diplomaside, özel ve devlet sektörlerinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Mezunlarımız geleceğin aydınları, tarih uzmanları olacaktır. Bununla birlikte tarih eğitimi verdiğimiz gençlerimiz tarih araştırmacılığı dışında pek çok farklı alanda da çalışabilmektedir. Çeşitli bakanlıklarda ve devlet kurumlarında (Dışişleri, Kalkınma Bakanlığı, Hazine gibi) çalışan bankacılık ile uğraşan, hizmet sektöründe yer almış bir çok mezunumuz vardır. Meslek seçimlerindeki bu çeşitlilik, öğrencilerimizin bölüm derslerinin yanında değişik alanlardan alabilecekleri seçmeli derslerle sağlanabilmektedir.

 

TARİH BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
HIST 101 Klasik Yunan ve Roma Uygarlıkları I 3
HIST 107 Osmanlıca I 3
HIST 151 Doğu ve Batı Medeniyetleri Tarihi I 3
HIST 113 Tarih Okumaları I 3
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
TURK 101 Türkçe I -
İkinci Dönem   Kredi
HIST 102 Klasik Yunan ve Roma Uygarlıkları II 3
HIST 108 Osmanlıca II 3
HIST 152 Doğu ve Batı Medeniyetleri Tarihi II  3
HIST 114 Tarih Okumaları II 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
Üçüncü Dönem Kredi
HIST 207 Osm. Paleografyası ve Diplomasisi I 4
HIST  231 Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselişi 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) -
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) -
Dördüncü Dönem Kredi
HIST 208 Osm. Paleografyası ve Diplomasisi II 4
HIST 224 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3
HIST 232 Osmanlı İmp.'nun Gerilemesi 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  -
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) -
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) -
Beşinci Dönem    Kredi
HIST 307 Bilgisayar Des. Metod. ve Bibliyografya I 4
HIST 321 Modern Avrupa Tarihi 3
HIST 331 Osmanlı Modernleşmesi I 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
Altıncı Dönem    Kredi
HIST 308 Bilgisayar Des. Metod. ve Bibli. II 4
HIST 332 Osmanlı Modernleşmesi II 3
ENG 311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
       
Yedinci Dönem Kredi
HIST 401 Türk Devrim Tarihi Okumaları I 3
HIST 407 Çağdaş Dünya Tarihi I 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
Sekizinci Dönem Kredi
HIST 402 Türk Devrim Tarihi Okumaları II 3
HIST 408 Çağdaş Dünya Tarihi II 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3