ODTÜ Tanıtım CD


Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

www.ir.metu.edu.tr

 

Uluslararası ilişkiler alanında ülke çapında giderek artan nitelikli eleman gereksinimini karşılamak amacıyla 1984 yılında kurulan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler disiplinini, uluslararası alandaki teorik ve pratik gelişmelere paralel olarak inceleyen dinamik ve uzmanlaşmış bir program sunmaktadır. Bölümümüzde, uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında yer alan uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası politik ekonomi alanlarındaki temel derslere ek olarak, sosyal bilimlerin ana dallarına yönelik dersler de verilmektedir. Ayrıca, daha özel ve güncel konu ve sorunlara yönelik gerek bölüm içinden gerekse bölüm dışından seçmeli dersler alma olanağı tanınmaktadır.

 

Bölümümüzün önemli bir parçası da 1988 yılında kurulan ve bölge çalışmaları alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayan Bölge Çalışmaları Merkezi’dir.

 

Meslekî İngilizce bilgisinin öneminin bilincinde olan bölümümüz, ODTÜ tarafından sunulan İngilizce derslerinin yanı sıra, yabancı öğretim üyeleri tarafından verilen özel mesleki İngilizce derslerini de programına almıştır. Bunun yanı sıra, öğrenciler ikinci bir yabancı dili seçmeli ders olarak almaya teşvik edilmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağının gereklerini göz önüne alan bölümümüz, bilgisayar ve internet eğitimini de programına katmak suretiyle öğrencileri alandaki gelişmeleri takip edebilecek altyapıyla donatmayı amaçlamaktadır.

 

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1987-88 öğretim yılından beri yüksek lisans programını sürdürmektedir. 1997-98 öğretim yılında ise doktora programını başlatarak, araştırma ve uzmanlaşmaya yönelik çalışmalarına hız vermiştir. 2002-2003 öğretim yılından beri ayrıca 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir. Tecrübeli elemanların yanı sıra, genç ve dinamik bir kadroya sahip oluşu ve görece az sayıda öğrencisi bölümün eğitim kalitesinin yüksek olmasında önemli rol oynamaktadır.

 

İş Olanakları


Bölümümüz mezunları Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı, AB Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında veya NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca, çeşitli yerli ve yabancı bankalar, dış ticaret ve denetleme firmaları, uluslararası şirketler, borsa aracı kurumları gibi özel sektör kuruluşlarında ve medya sektöründe de çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı değişik kaynaklardan sağlanan burs imkanlarıyla, yurt içinde ve yurt dışındaki saygın eğitim kurumlarında lisansüstü ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Lisansüstü çalışmalarının ardından mezunlarımız, akademide ya da özel sektörde kariyerlerini geliştirmektedirler.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı   
Birinci Dönem     Kredi 
IR   101 Dünya Tarihi I   3
IR   104 Karşılaştırmalı Uygarlık Tarihi   3
ADM   1121 Politikaya Giriş 1   3
ECON   101 İktisada Giriş I   5
ENG   101 Akademik İngilizce I   4
IS   100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş
TURK   101 Türkçe I  
İkinci Dönem     Kredi 
IR   102 Dünya Tarihi II   3
IR   110 Uluslararası Siyaset Teorisi Tarihi   3
ADM   1122 Politikaya Giriş II   3
ECON   102 İktisada Giriş II   5
ENG   102 Akademik İngilizce II   4
TURK   102 Türkçe II  
Üçüncü Dönem     Kredi 
ADM   2437 Hukuka Giriş I   3
IR   231 Uluslararası Politikaya Giriş I   3
IR   221 Uluslararası İlişkiler için İngilizce I   3
HIST   2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I    -
IR           223 Barış ve Çatışma Çalışmalarına Giriş 3
IR   235 Uluslararası Siyasi İktisada Giriş   3
IR  234 Dış Politika Analizine Giriş 3
IR           247 Modern Ortadoğu’nun Sosyal Tarihi        3
Dördüncü Dönem     Kredi 
IR   224 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3
IR   232 Uluslararası Politikaya Giriş II   3
IR   222 Uluslararası İlişkiler için İngilizce II    3
HIST   2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II    -
IR 218 Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş 3
IR     230 Uluslararası Göç Politikaları 3
IR       206

Uluslararası İlişkilere Giriş

(Bölüm Dışı Öğrencilere)          

3
                      
 
Beşinci Dönem     Kredi 
IR   305 Uluslararası Kamu Hukuku I   3
IR  317 Balkanlar’da Siyaset   3
IR       328 Uluslararası Güvenlik                          3
IR   329 Türkiye’de İç Siyaset ve Dış Politika   3
IR   335 Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri 3
IR  345 Türk Dış Politikası I 3
IR          363

Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları 

(Fakülte dışına)

3
IR      370

Çağdaş Türkiye: Siyaset ve Politikalar  

 (Değişim öğrencileri için)

3
Altıncı Dönem     Kredi 
IR   326 Uluslararası Örgütler   3
IR   306 Uluslararası Kamu Hukuku II   3
IR   316 Küreselleşme ve Siyasi İktisat 3
IR   366 Avrupa Bütünleşme Süreci   3
IR  342 Dünya Siyasetinde Güney Avrupa   3
IR   346 Türk Dış Politikası II 3
IR   352 Uluslararası Özel Hukuk 3
IR      356 Eleştirel Güvenlik Çalışmaları                      3
IR     366 Avrupa Entegrasyonu Süreci                 3
IR       370

Çağdaş Türkiye: Siyaset ve Politikalar 

(Değişim öğrencileri için)

3
Yedinci Dönem     Kredi 
IR   407 Dünya Siyasetinde Ortadoğu   3
IR      459 Uluslararası Çevre Politikası 3
IR   473 Dünya Siyasetinde Avrupa Birliği 3
IR   464 Uluslararası İlişkilerin Sosyolojisi   3
IR   463 Rus Dış Politikası   3
IR   435 Britanya Dış Politikası 3
IR           473 Dünya Meselelerinde Avrupa Birliği            3
IR           477 Avrupa Birliği’nin Hukuku ve Kurumları    3
IR           483 Uluslararası Yardım Politikaları: Meseleler, Aktörler ve İkilemler  3
Sekizinci Dönem Kredi 
IR       411 Amerikan Dış Politikası 3
IR   432 İnsan Hakları ve Uluslararası Siyaset   3
IR   454 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa Devletler Sistemi   3
IR   422 Uluslararası İlişkiler Teorileri   3
IR   444 Orta Asya ve Transkafkasya’da Olaylar ve Siyaset   3
IR         488 Türkiye ve Uluslararası Enerji Politikaları  3
IR   470 Türkiye ve Avrupa Topluluğu/ Birliği 3