ODTÜ Tanıtım CD


Yabancı Diller Eğitimi

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

www.fle.metu.edu.tr


1982 yılında kurulan ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün temel amaçlaından birisiçlarından birisi, ilköğretim okulları ve liseler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapacak başarılı İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma ve ilgi alanları İngiliz dili eğitimi, dil edinimi, bilgisayar destekli İngilizce öğretimi, çeviri, metin çözümlemesi, dilbilim, anlambilim, uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı dilblim ve çok dillilik alanları ile İngiliz Edebiyatı'nın Ortaçağ'dan günümüze dek tüm alanlarını kapsamaktadır. İlgi alanlarındaki bu çeşitlilik, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerine farklı ama ilişkili disiplinlerden bilgi aktarabilmeyi ve böylece bu öğrencilerin dil eğitiminin gerektirdiği altyapıya sahip olmalarını sağlamaktadır.

 

İngilizce öğretmenliği, İngilizce diline çok iyi hakim olmanın yanı sıra, bu dili en iyi şekilde öğretebilmek için gerekli olan öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları en verimli şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Ayrıca, her öğretmen gibi, bir İngilizce öğretmeni de çeşitli eğitim felsefelerinden haberdar olmalı, bunları gerektiğinde kendi öğretim anlayışı ile harmanlayabilmeli, eğitim bilimleri alanındaki bilgisini öğrencilerine en çok yarar sağlayabilecek şekilde kullanma becerisine sahip olmalıdır. İngilizce diline çok iyi hakim olmak, bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme/anlama becerilerine sahip olmanın yanı sıra, bir dil bilincine sahip olmayı, tek ve çok dilli ortamlardaki dil edinim süreçlerini bilmeyi ve bu dilin kültür ve edebiyatına aşina olmayı gerektirir. Bütün bu özellikler bir araya gelince bir İngilizce öğretmeni mesleğini en iyi şekilde icra edebilir.

 

Bölümün İngilizce öğretmeni yetiştirme programı, Temel İngilizce, Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım ve Teknikleri, Dilbilim, İngiliz Edebiyatı ve Çeviri alanlarından dengeli bir biçimde seçilen derslerden oluşmaktadır. Öğrencilere bölümün sunduğu seçmeli dersler ise çoğunlukla Almanca ve Fransızca öğrenmeye yönelik dersler ile İngiliz Edebiyatı, dilbilim ve çeviri alanlarına ilişkin derslerdir. Bütün bunların yanında, bölümümüzde Almanca ve Fransızca yandal programı da mevcuttur. Bu programa kayıtlı öğrenciler, mezun olduklarında, İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra, Almanca ve Fransızca öğretmenliği yapma şansına da sahip olmaktadırlar.

 

Bölümümüzde öğrenciler, genellikle 25-30 kişilik gruplar halinde öğrenim görmektedirler. Derslerin içeriği öğretim elemanı ile öğrencinin sürekli iletişim içerisinde olmasını gerektirdiğinden, çok kalabalık sınıflarda veya amfilerde ders yapılmamaktadır.

 

Bölümde son yıllarda teknolojiye erişim konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Bölümün görsel işitsel kaynakları arasında sınıf uygulamalarında ve bilgisayarla birlikte kullanılabilen video kamerası, televizyon ve video, tepegöz ve İngiliz dili eğitimi yöntemleri ile ilgili çeşitli video filmleri bulunmaktadır. Bölümde elektronik bir dil laboratuvarı da kurulmuş olup öğrenciler bu laboratuvarda ders görmektedirler. Ayrıca tüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencileri, Eğitim Fakültesi'nde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilir, elektronik sınıflarda ders alabilirler.

  

İş Olanakları


ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunları, özel ilköğretim okulları, liseler ve üniversitelerin hazırlık bölümleri tarafından sıkça tercih edilmektedir. Çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde çalışan mezunlarımız da vardır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Edebiyatı konularında iki ayrı yükseklisans ve doktora programı da sunmaktadır.

 


İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
FLE 133 Bağlamsal  Dilbilgisi I 3
FLE 135 İleri Okuma ve Yazma I 3
FLE 137 Dinleme ve Sesletim I 3
FLE 129 Edebiyata Giriş 3
TURK 103 Türkçe I: Sözlü Anlatım 2
EDS 200 Eğitim Bilimine Giriş 3
IS  100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş  
FLE      177 İkinci Yabancı Dil I                           3
İkinci Dönem   Kredi
FLE 134 Bağlamsal  Dilbilgisi II 3
FLE 136 İleri Okuma ve Yazma II 3
FLE 138 Sözlü İletişim Becerileri 3
FLE 140 İngiliz Edebiyatı I 3
FLE 146 Dilbilim I 3
FLE 178 İkinci Yabancı Dil II 3
TURK  104 Türkçe II: Yazılı Anlatım 2
Üçüncü Dönem   Kredi
FLE 238 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar 3
FLE 241 İngiliz Edebiyatı II 3
FLE 261 Dilbilim II 3
FLE      277 İkinci Yabancı Dil III 3
CEIT 319 Ögretim Teknikleri ve Materiyel Geliştirme 3
EDS 220 Eğitim Psikolojisi  3
Dördüncü Dönem   Kredi
FLE 218 Roman Analizi 3
FLE 280     Sözlü İfade ve Toplum   
    İçinde Konuşma 3
FLE 262 İngilizce Öğretim Yöntemleri I 3
FLE 270 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe 3
FLE 200 Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri 3
  Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
Beşinci Dönem   Kredi
FLE 304 İngilizce Öğretim Yöntemleri II 3
FLE 307 Dil Edinimi 3
FLE 321 Drama Analizi 3
FLE 311 İleri Yazma ve Araştırma Becerileri 3
          Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
HIST  2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Altıncı Dönem   Kredi
FLE 308 Çocuklara  İngilizce Öğretimi 3
FLE 324 Dil Becerileri Öğretimi 3
FLE 352 Toplum Hizmeti Uygulamaları 3
EDS 304 Sınıf Yönetimi 3
EDS 416 Türk Eğitim Sistemi ve   
    Okul Yönetimi          3
    Seçmeli Ders (Bölüm Dışı) 3
HIST  2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Yedinci Dönem   Kredi
FLE 405 Materyal Uyarlama ve Değerlendirme 3
FLE 413 İngilizce Sınav Hazırlama ve Değer. 3
FLE 425 Okul Deneyimi 3
FLE 423 Çeviri 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3
Sekizinci Dönem   Kredi
FLE 404 Öğretmenlik Uygulaması 5
FLE 426 İngilizce Sözcük Bilgisi 3
EDS 424 Rehberlik 3
    Seçmeli Ders (Bölüm İçi) 3